4 de noviembre de 2012

Jornada commemorativa "Vaticà II: herència i crida profètica" (València, 1 de desembre)

JORNADA
COMMEMORATIVA

VATICÀ II:
HERÈNCIA I CRIDA PROFÈTICA
 
 
Convoca:
Fòrum Cristianisme i món d’avui


Dissabte, 1 de desembre de 2012

Saló d’actes del Col·legi
Sant Josep de Calassanç – Escolapis
(C/ Misser Mascó, 5 - València)

Més informació: aquí

 
El Concili Vaticà II fou vertader impuls i ferment per a tota l’Església. La crida que feien molts cristians i cristianes per a una renovació social i eclesial va ser atesa. D’aquest Concili nasqueren diferents col·lec-tius compromesos en aquesta tasca.

Tanmateix, prompte començàrem a travessar el que Karl Rahner anomenà “hivern eclesial”. Els aires neoconservadors posaven entrebancs al desenvolupament de les orientacions alliberadores del Concili Vaticà II. Enmig d’aquesta situació, ara fa 25 anys sorgí l’experiència del Fòrum “Cristianisme i món d’avui”, amb el suport de més de 150 entitats cristianes i amb la finalitat de mantenir viu l’esperit d’aquest Concili, que representà una autèntica primavera de l’Església.

Ara, en complir-se els 50 anys del començament del Vaticà II, sentim la necessitat de commemorar-lo i reivindicar-lo, tot proclamant els grans fruits que ha produït a l’Església i a la societat civil, i el seu potencial mobilitzador i transformador per a la nostra vida i el nostre compromís alliberador enmig del món.

Per això, la Coordinadora del Fòrum con-voca aquesta Jornada commemorativa des de l’agraïment, per tal de recordar, reivindicar, actualitzar i celebrar les intuïcions alliberadores del Concili i esperonar els nostres ànims per romandre fidels a aquest compromís.

Esperem que podrem trobar-nos totes i tots en aquesta Jornada tan important i comptem, com sempre, amb la vostra col·laboració en la difusió d’aquest esdeveniment. PROGRAMACIÓ

09:00h. Recepció i acollida.
09:30h. Pregària inicial i presentació.
10:00h. Pòrtic: “Fidels al Vaticà II i al món d’avui i de demà”,
Ximo Garcia Roca, teòleg i sociòleg.
11:15h. Descans.
11:45h. Taula redona: Què ha suposat el Concili per a la presència cristiana:
- als marges (José García, Fraternitat d’Emmaús);
- al món de la cultura (Rosa Serrano, editora i escriptora);
- a la vida pública (Joan-Ramon Peris, Unió de Llauradors);
- a la transformació de l’Església (Lucía Ramón, teòloga feminista).

13:15h. Descans.
Exposició de plafons dels tallers.
14:15h. Dinar.

16:00h. Tallers d’experiències potenciades pel Concili Vaticà II.
17:30h. Descans.
18:00h. Celebració commemorativa:
Síntesi humorística de la Jornada:
Davi Montesinos (teòleg i clown)
Recital de poemes de V. A. Estellés:
Rubén Luzón (poeta).
Acció de gràcies i Missatge final. 

 

TALLERS D’EXPERIÈNCIES
i persones que els moderen

1- Missió Obrera, capellans obrers
(Jesús Moreno).
2- Religiosos i religioses en barris
(Lola Vicente).
3- Atenció a les persones empresonades
(J. Antonio Bargues i Ramon Llorens).
4- Atenció a persones drogodependents (Joan Almela).
5- Lluita contra la pobresa (Mª Luisa Haro).
6- Moviment per la pau (Honori Pasqual).
7- Moviment veïnal
(Ramon Arques i Julio Moltó).
8- Cristians pel valencià (Francesc Aracil).
9- JARC, Moviment Rural
(Onofre Vento i Vicent Ferrer).
10- Reptes en l’educació (Roser Santolària).
11- Diàleg amb la cultura (Antonio Duato).
12- Ecumenisme (Gerson Amat).
13- Parròquia encarnada i transformadora
(Paco Blai, Mila Leibar i Vicent Soler).
14- CCPs i Xarxa Cristiana (Rosa Graells).
15- MOCEOP (Deme Orte).
 

No hay comentarios: