8 de diciembre de 2014

Comunicado de MOCEOP


MOCEOP (Movimiento por el celibato opcional) expresa su profundo dolor e indignación por los casos de abusos sexuales cometidos presuntamente por varios sacerdotes en Granada.
Con profundo dolor e indignación hemos seguido estos hechos que han salido a la luz pública a raíz de la carta enviada al papa Francisco por una de las víctimas y que le ha hecho intervenir de manera inmediata llamando personalmente al denunciante para pedirle perdón en nombre de la Iglesia y haciendo intervenir al obispo de la diócesis para que iniciara las investigaciones. Nuestro apoyo total a esta actitud valiente de Francisco.
Valoramos la actitud decidida de esta persona que escribió la carta al papa contando los hechos que él sufrió y denunciándolo posteriormente ante los juzgados, con el fin de evitar que otros menores pudieran sufrir las mismas consecuencias que él sufrió. No solidarizamos con todas las víctimas que hayan podido sufrir estos abusos y que han podido tener unas consecuencias desastrosas en sus vidas.
Por otra parte, pensamos que en el fondo de la cuestión, está el problema de un celibato obligatorio para el clero que puede dar lugar a hechos tan abominables como los que estamos denunciando. Sería mucho más positivo para la Iglesia que el celibato no fuera obligatorio para los sacerdotes, sino optativo y que la sexualidad se pudiera vivir y expresar con toda normalidad como todas las personas y que se pudiera compaginar con el ejercicio del ministerio, así se evitarían desviaciones tan abominables como las que estamos comentando de cometer abusos sexuales con menores y durante muchos años.
Animamos a todas las personas que hayan sido víctimas de hechos similares de abusos sexuales cometidos por sacerdotes , religiosos o religiosas, que tengan la misma valentía que ha tenido esta persona para hacerlos llegar a los juzgados y a los responsables de la Iglesia para que no haya más gente que sufra lo que esta persona ha tenido que sufrir como se ha hecho público estos días en los medios.
Denunciamos la postura de ocultación de estos hechos que hasta ahora ha venido utilizando la Iglesia católica , pensando que así no se hace daño a la Iglesia. Hay que tener en cuenta que, aunque hechos como éstos son considerados unos pecados muy graves desde el punto de vista moral, desde el punto de vista del derecho civil son delitos también muy graves que merecen ser juzgados por los tribunales ordinarios de justicia con todas las consecuencias penales que puedan recaer para los posibles culpables. Compartimos las palabras del papa Francisco que ha dicho: “la verdad es la verdad y no debemos esconderla”. ¡Ya está bien tanta ocultación y falta de valentía por parte de los obispos y sacerdotes ante hechos tan graves!
Criticamos con toda dureza la actitud pasiva del arzobispo de Granada que durante todos estos años no ha hecho nada para el esclarecimiento de los hechos. Pensamos que un obispo que no ha hecho nada ante estos abusos incalificables, que tanto daño hacen a las personas y a la misma Iglesia y que han durado tantos años y cometidos presuntamente por un número considerable de sacerdotes, no está capacitado para seguir como obispo y debe ser cesado de inmediato de sus funciones. Y que si además hubiera cometido delitos por pasividad en el desempeño de su cargo, como máximo responsable de la Iglesia en su diócesis, que acuda como cualquier otro ciudadano a dar cuenta de sus actos ante los tribunales de justicia ordinarios.

MOCEOP (Movimiento por el celibato opcional)

2 de diciembre de 2014

La HOAC y la JOC se suman a la reivindicación "PAN, TRABAJO Y TECHO" de las Marchas de la Dignidad #29N

El passat 22 de març la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) i la JOC (Juventud Obrera Cristiana), van expressar públicament la seua solidaritat i suport  a les Marxes de la Dignitat. En esta ocasió, ens tornem a solidaritzar amb la convocatòria del dissabte passat perquè entenem que la reivindicació de "pa, treball i sostre" és justa, legítima i necessària.

Podeu trobar el comunicat complet a l'enllàç.

30 de noviembre de 2014

Nova etapa de l'església diocesana (Grup de Retors del Disabte)

Simultàniament i inesperada s’ha produït el cessament d’en Carlos Osoro com arquebisbe de València i el nomenament del seu successor, n’Antonio Cañizares, seguint el costum “secretista” vaticà. Aquesta forma d’actuar impossibilita la participació de tot el Poble de Déu i contradiu la doctrina del Concili Vaticà II. No podem deixar de pronunciar-nos davant aquest fet tan rellevant en la nostra Església particular. Així doncs, exposem els nostres desigs i les nostres exigències atenent a la particular situació del Poble Valencià i al disseny pastoral del papa Francesc.

Hem de manifestar-nos clarament com “l’Església de Jesús”. Per això necessitem que el bisbe done testimoniatge de solidaritat i compromís amb la gent que més pateix les conseqüències de la crisi i les dificultats econòmiques i ens anime a fer-ho nosaltres també, tot alçant la nostra veu en la defensa dels drets humans amb actituds clares de proximitat, senzillesa, solidaritat, valentia i decisió. Cal que el bisbe promoga el tarannà acollidor i servicial, obert i dialogant, misericordiós i auster que el papa Francesc manifesta i demana.
La missió alliberadora i humanitzadora de l’Església al servei del món exigeix que el nostre bisbe evite tota mena de coalició amb el poder econòmic, polític o mediàtic i de posicionament ideològic i partidista des d’opcions polítiques determinades (com ara, la unitat d’Espanya o la independència d’alguna part). És important revisar les relacions entre Arquebisbat i Generalitat i els privilegis fiscals de l’Església des d’una perspectiva democràtica i laica. El bisbe ha de promoure, amb decisió, el respecte i la valoració de les diverses iniciatives i organitzacions que busquen la solidaritat eficaç amb els grups socials exclosos i els pobles del Sud. És fonamental que anime al compromís profètic i ferm per la justícia, que denuncie sense tebiesa les corrupcions i els fraus, i que manifeste una opció clara per la gent més empobrida i per “les perifèries” i una sensibilitat especial davant tot sofriment humà. Això s’ha de traduir en gests significatius, com ara denunciar el tractament inhumà a les persones immigrants en les fronteres o les platges i demanar el tancament dels CIEs i també una sanitat, un ensenyament i uns serveis socials públics i de qualitat per a tothom.

L’Església de València, com Església particular, s’ha d’encarnar al nostre Poble Valencià. El bisbe diocesà ha de fer, doncs, un esforç real d’encarnació en la llengua i la cultura pròpies del nostre Poble. Això s’ha de concretar en conéixer i fer servir el valencià, afavorir l’ús de la nostra llengua en tota la vida eclesial, especialment en la celebració comunitària de la fe, i publicar, amb caràcter d’urgència, els llibres litúrgics oficials en valencià i segons la normativa filològica universal i oficialment vigent en el nostre País. Cal declarar obligatòria l’ensenyança del valencià al seminari i enviar a les parròquies de parla valenciana capellans que s’expressen en valencià.

Enfortir la consciència comunitària, sinodal i col·legial de la nostra Església diocesana exigeix que el bisbe, seguint la pràctica del papa Francesc, impulse una organització diocesana que siga el més sinodal possible i que assegure la participació real de tothom des de la riquesa del pluralisme existent. Això implica escoltar respectant les diferents sensibilitats, promoure les diverses opcions cristianes acceptant i valorant la crítica i la dissensió, i fer palesa en tota activitat diocesana la igual dignitat de les dones i dels homes. És necessari garantir la presència de dones amb responsabilitats de decisió en els diferents àmbits de la vida diocesana i tenir cura del llenguatge per tal d’evitar que siga discriminatori de cap persona. És urgent renovar l’organització parroquial des dels reptes del món d’avui i promoure la co-responsabilitat eclesial, afavorint el protagonisme seglar, en tot el funcionament diocesà (fins i tot pel que fa al nomenament de bisbes auxiliars).

Com a comunitat eclesial hem d’estar presents en tots els àmbits que preocupen la ciutadania. Per tant, el nostre bisbe ha d’impulsar el diàleg i la trobada amb els homes i les dones del nostre temps, qualsevol que siga el seu pensament, la seua condició, tradició cristiana o religió. També, com fa el papa Francesc, ha d’afavorir la col·laboració inter-religiosa per la pau, la justícia i la defensa de la naturalesa i, especialment, promoure i donar suport a les experiències de diàleg ecumènic i de celebració entre creients de diferents confessions cristianes, per tal d’anar fent camí vers la unitat volguda pel nostre Senyor. Cal que promoga en les institucions docents de l’Església, també als seminaris, el diàleg sincer amb el món secularitzat i científic, la cohesió social i la igualtat real d’oportunitats, restant al servei de la gent més empobrida. És important revisar la funció social de la Universitat Catòlica per possibilitar-hi l’accés a persones que, per manca de recursos, no poden estudiar a la pública.

En la tasca de renovació de la nostra Església diocesana amb aquests trets, el nou arquebisbe trobarà tot el nostre suport i la nostra col·laboració.


Grup de seglars i rectors del dissabte (València, novembre de 2014)

CCP: Trobada de Nadal (La Punta, 14 desembre)


Francisco, a José María Castillo: “Te perdí en los años 80, y ahora te vuelvo a encontrar”


Jesús Bastante

Religión Digital 
 
Sentido homenaje al padre de la “Teología Popular” en el Colegio Mayor Chaminade. Fue la guinda al homenaje que tuvo lugar anoche en el Colegio Mayor Chaminade. El protagonista, el maestro José María Castillo, admitió, a preguntas de sus cercanos, que el pasado mes de agosto recibió “una carta del Papa, que está escrita, hasta el sobre, de su puño y letra”. “Te perdí en los años 80, y ahora te vuelvo a encontrar”, anunció, emocionado, el padre de la Teología Popular. Décadas después de ser condenado, sin pruebas ni juicio, por Doctrina de la Fe, el propio Pontífice es quien -como ha hecho recientemente con Gustavo Gutiérrez- aboga por su necesaria rehabilitación.
 
Completo, aquí.

27 de noviembre de 2014

Las COMUNIDAES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA manifiestan su dolor y su repulsa ante los abusos sexuales cometidos en Granada

Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía manifestamos nuestro dolor, nuestra indignación y nuestra repulsa ante los abusos sexuales que se han cometido en Granada y que se han hecho públicos en fechas recientes. De manera muy especial nos solidarizamos con las víctimas de estos abusos y con su sentimiento de soledad durante tanto tiempo. Al mismo tiempo valoramos y alabamos su valentía al pasar del silencio y el sufrimiento individual a la denuncia pública de los hechos.
Denunciamos con firmeza la política de ocultamiento y de silencio que los dirigentes eclesiásticos han venido imponiendo durante siglos. Ese silencio vergonzoso y vergonzante ha dado pábulo a la impunidad y hasta al descaro, mientras que ha mantenido a las víctimas en situación de vergüenza, de humillación y de desamparo.
Aplaudimos con entusiasmo la actuación del Papa Francisco en este tema: su valentía para sacar a la luz pública los hechos, por muy dolorosos que sean, y su decisión de que sea la sociedad civil y los tribunales competentes quienes se ocupen del caso,  ya que se trata de un delito tipificado en nuestro código penal independientemente de que sea considerado un grave pecado en la moral cristiana y en la de muchas otras religiones.
Desde este comunicado animamos a las víctimas de abusos sexuales a que denuncien esos abusos. Al hacerlo están prestando un servicio para el saneamiento de la sociedad, están contribuyendo a frenar esos abusos y, sobre todo, se liberan del sentimiento personal de humillación para recuperar su propia dignidad de personas.

Desde nuestra condición de seguidores de Jesús de Nazaret no podemos permanecer callados y sin levantar nuestra voz
de denuncia contra el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez.  Que unos hechos como los denunciados, que han ocurrido en su diócesis durante tanto tiempo e implicado a un número tan considerable de sus sacerdotes, hayan pasado desapercibidos a sus obligaciones como supervisor o, lo que sería aún peor, no hayan recibido por su parte la atención que las denuncias exigían, ponen de manifiesto de una forma clara su incapacidad para llevar a cabo la labor pastoral de velar por la verdad y la justicia que le ha sido encomendada.  Dado que cada día se extiende más ampliamente la opinión de que ha actuado como encubridor de los supuestos pederastas, pensamos que  debería ser destituido del  cargo de arzobispo, ya que ha demostrado sobradamente en reiteradas ocasiones lo lejos que están sus palabras y sus gestos del Evangelio que predica.

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía,
27 de Noviembre de 2014

25 de noviembre de 2014

9º Encuentro europeo de Comunidades Cristianas de Base

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2014 nos hemos reunido en Buizingen (Bruselas) unas 140 personas de diferentes países europeos (Austria, Bélgica flamenca, Bélgica valona, España, Euskal Herria, Francia, Holanda, Italia, Suiza) en el IX Encuentro Europeo de las Comunidades Cristianas de Base bajo el lema “El Evangelio nos hará libres-Experiencias, compromisos y respuestas de las CCB frente al sistema neoliberal”. 


SALIR DEL PENSAMIENTO UNICO NEOLIBERAL 
ES LA UNICA SALIDA JUSTA A LA CRISIS EUROPEA


“El Evangelio nos hará libres” es el lema de nuestro IX Encuentro europeo de CCB y ciertamente la verdad del Evangelio es, que el neoliberalismo y el pensamiento único, como formas modernas del capitalismo, son el origen del empobrecimiento y de la muerte de millones de personas y del mismísimo Planeta.

"El actual sistema económico es injusto en su raíz y mata", dice el Papa Francisco.  «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”, (salmo 11); No se explotarán, los unos a los otros” (Lev 25)

El Pensamiento Único, implantado por el sistema es responsable de gran parte de los males de la población. En 1995 Ignacio Ramonet lo definió como “…una visión social, una ideología que se pretende exclusiva, natural, incuestionable, que sostiene y apuesta -entre otras- por estas tesis:
1-La hegemonía absoluta de la economía sobre el resto de los planos sociales
2-El mercado como mano invisible capaz de corregir cualquier tipo de disfunción social
3-La importancia de la competitividad, cuando lo que dominan son los lobbies y oligopolios
4-El Mercado libre, un librecambio sin límites
5-La mundialización, en su acepción económico-financiera.
6-La división mundial del trabajo
7-La desregulación sistemática de cualquier actividad de carácter social y
8-La privatización de lo público
Como creyentes en Jesús de Nazaret estamos convencid@s de que para lograr una salida diferente a esta crisis que nos domina, tenemos la obligación de denunciar esos demonios del capitalismo porque no podemos continuar callando, ni mirando hacia otro lado (“el silencio de los buenos” que tanto temía Martín Luther King), ni aceptando la salida que nos proponen los tecnócratas y capitalistas a costa del sufrimiento de la gente.
El miedo, la desinformación, el control de los mass media, la manipulación del lenguaje y el secuestro de los valores del Reino de Dios, nos adormecen e inmovilizan para no salir de este pensamiento único.
Las alternativas, sin embargo, son claras. Además de no seguir callados ni acomodados en el individualismo burgués, ni refugiados en una espiritualidad relajadora e inmovilizadora, tenemos el deber de recuperar la denuncia profética, la evangélica corrección fraterna y el compromiso para con la causa de los explotados por el Sistema, los desechados a los márgenes; es el mandato que nos da Jesús de Nazaret.
Y desde la Teología de la Liberación, nuestra Misión es luchar por la liberación de los oprimidos, por  la libertad y solidaridad de todos los pueblos, culturas e identidades. Porque nuestra lucha por la erradicación de la pobreza, tiene que devenir ya en una lucha sin cuartel ni tolerancia contra la acumulación de la riqueza y por un mejor reparto de los bienes de este mundo.


Buizingen, 21 de septiembre de 2014

Marxes de la Dignitat (24-29 de Novembre)Comunicat XX Jornades Generals de Pastoral Obrera (Madrid, 15 i 16 novembre 2014)

Us fem aplegar el comunicat final elaborat amb motiu de les Jornades de Pastoral Obrera celebrades a Madrid aquest cap de setmana passat.DIGNIDAD Y ESPERANZA EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Los días 15 y 16 de noviembre, el Departamento de Pastoral Obrera, presidido por Mons. Antonio Algora Hernando, nos ha convocado en Madrid a la Iglesia que peregrina en España en medio de la vida del mundo obrero, para celebrar las XX Jornadas Generales de Pastoral Obrera. Este año bajo el lema: “A los veinte años de la pastoral obrera de toda la Iglesia. Dignidad y Esperanza en el mundo del trabajo”.
Hemos acudido a esa convocatoria más de ciento cincuenta personas de 37 diócesis, con el objetivo de profundizar desde las experiencias compartidas, y desde la reflexión y la oración común, en:
• La acción de gracias por el camino evangelizador recorrido en el mundo obrero a lo largo de estos últimos veinte años
• La propuesta del Evangelio como alegría y esperanza para nuestros hermanos ante la nueva configuración del trabajo humano
• La presencia eclesial y la tarea evangelizadora en el mundo del trabajo que estamos llamados a seguir realizando.

Curs obert HOAC: "Trabajo digno para una sociedad decente"

Menos empleos, empleos más precarios, más inestables, salarios más bajos, salarios más desiguales, más incertidumbre, más miedo, menores prestaciones, mayor exclusión…

Estamos asistiendo a una de las mayores transformaciones que se están produciendo en la manera de entender y organizar el trabajo humano. Lo que nos encontramos y vivimos cada vez más es un trabajo indecente porque no nos permite vivir con dignidad, va diluyendo nuestra humanidad y rompe los lazos sociales que son tan necesarios para construir fraternidad.
Ante esta realidad, queremos preguntarnos por lo que nos está pasando, por el ser humano, por el trabajo y la sociedad que se están configurando. Desde nuestra experiencia de Jesucristo que es camino de humanización y de realización plena, vemos que el trabajo humano y la realidad social en que se desarrolla, no responden a lo que Dios quiere para nosotros. Es más, diluye nuestra humanidad.
Ni la Iglesia ni la sociedad podemos ser indiferentes a esta realidad y mirar hacia otro lado. No podemos permanecer callados y pasivos cuando las condiciones sociales dificultan que el ser humano pueda vivir con arreglo a su dignidad de hijo de Dios.

Os ofrecemos participar en el curso abierto "Trabajo digno para una sociedad decente" buscando avanzar en estos grandes retos que se nos plantean en lo personal, lo social, lo político-institucional y lo eclesial.


Curso abierto que impartirá Juan Francisco Garrido
(militante de la HOAC diócesis de Córdoba )

Sábado 29 de noviembre de 2014
Colegio Carmelitas (c/ Ermita, 172) Vila-real

* Horario: Sábado 10 – 20.30 h

* Precio del Curso abierto incluyendo la comida del sábado: 15 €

* Habrá servicio de guardería

--
http://hoacsegorbecastello.wordpress.com

2 de noviembre de 2014

Adelantando el XXVII Fòrum Cristianisme i Món d'avui

Sistema econòmic inhumà y Compromís cristià.
28 febrer - 1 de març de 2015:


31 de octubre de 2014

Discurso del papa Francisco a los participantes en el Encuentro mundial de Movimientos Populares

(Aula Vieja del Sínodo, 28 de octubre de 2014)

Buenos días de nuevo, estoy contento de estar entre ustedes, además les digo una confidencia, es la primera vez que bajo acá́, nunca había venido. Como les decía, tengo mucha alegría y les doy una calurosa bienvenida.

Gracias por haber aceptado esta invitación para debatir tantos graves problemas sociales que aquejan al mundo hoy, ustedes que sufren en carne propia la desigualdad y la exclusión. (...)

(...) No se puede abordar el escándalo de la pobreza promoviendo estrategias de contención que únicamente tranquilicen y conviertan a los pobres en seres domesticados e inofensivos. Qué triste ver cuando detrás de supuestas obras altruistas, se reduce al otro a la pasividad, se lo niega o peor, se esconden negocios y ambiciones personales: Jesús les diría hipócritas. Qué lindo es en cambio cuando vemos en movimiento a Pueblos, sobre todo, a sus miembros más pobres y a los jóvenes. Entonces sí se siente el viento de promesa que aviva la ilusión de un mundo mejor. Que ese viento se transforme en vendaval de esperanza. Ese es mi deseo.

Este encuentro nuestro responde a un anhelo muy concreto, algo que cualquier padre, cualquier madre quiere para sus hijos; un anhelo que debería estar al alcance de todos, pero hoy vemos con tristeza cada vez más lejos de la mayoría: tierra, techo y trabajo. Es extraño pero si hablo de esto para algunos resulta que el Papa es comunista.

No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, techo y trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Voy a detenerme un poco en cada uno de éstos porque ustedes los han elegido como consigna para este encuentro.

(...)

EL DISCURSO COMPLETO lo puedes leer PINCHANDO AQUÍ.


Noticias relacionadas:

Religión Digital
Vibrante discurso del Papa a los participantes del Encuentro Mundial de Movimientos Populares
“¡Ninguna familia sin vivienda! ¡Ningún campesino sin tierra! ¡Ningún trabajador sin derechos!”
El Papa Francisco pidió hoy tierra para los campesinos, casas para las familias y derechos para los trabajadores durante el Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, en el que participa el presidente de Bolivia, Evo Morales.Una jornada histórica en el Vaticano


En presencia del presidente Evo Morales

Encuentro mundial de movimientos populares: una jornada histórica en el Vaticano

Por Ignacio Ramonet, Director de Le Monde Diplomatique y promotor de ATTAC y Foro SociaL
Rebelion
Por un Estado Laico

"Por un Estado Laico.
Compromiso electoral ante las elecciones municipales, autonómicas y generales 2015"

 


Propuestas de Europa Laica para avanzar hacia un Estado Laico a las organizaciones políticas ante los procesos electorales del 2015

 

Para leerlo completo, pincha AQUÍ

 

Existen dos versiones para imprimir, en formato PDF,  en los archivos anexos a este documento. En esos archivos pueden descargarse las versiones en las cuatro lenguas oficiales: castellano, catalán, euskera y gallego.ELECCIONES MUNICIPALES,

AUTONÓMICAS Y GENERALES DE 2015


Europa Laica sugiere una serie de propuestas, dirigida a los partidos políticos, coaliciones electorales y agrupaciones de electores que en todo el Estado van a concurrir  a los diferentes procesos electorales de 2015


POR UN ESTADO LAICO

COMPROMISO ELECTORAL

30 medidas genéricas y 14 medidas para los municipios


Los tres ejes principales de las medidas y propuestas, tienen como finalidad:

  • Garantizar la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando -así- la neutralidad ideológica de las administraciones públicas.
  • Eliminar cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico y fiscal para todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación de los ámbitos público y privado
  • Asegurar una Educación laica, como derecho universal, igual e integrador, dentro de un proyecto común de ciudadanía.

Para ello se proponen
  • Diversas modificaciones legislativas, incluida la Constitución de 1978.
  • La anulación de los Acuerdos con la San Sede de 1979.
  • La supresión, por parte del Estado, de todo tipo de financiación de la iglesia católica y de otras confesiones, incluidas las exenciones fiscales.
  • Sacar la religión confesional del Sistema Educativo y eliminar la financiación pública de los centros de Enseñanza con ideario propio.

 

13 de octubre de 2014

Semana contra la pobreza: del 13 al 19 de octubre


Ver: www.pobresazero.org14 localidades valencianas se movilizan contra la pobreza

Valencia, Alicante, Castellón, Algemesí, Almassera, Benifaió, Elda- Petrer, Alcoleja, Benifallím, Ontinyent, Penáguila, Sagunt i Vil.larealBajo el lema “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE, EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL” se presentan las actividades de POBRESA ZERO de este año 2014 en 14 localidades de la Comunitat Valenciana. Para un mayor seguimiento de la campaña ver web:www.pobresazero.org y en el ámbito estatal: www.rebelatecontralapobreza.orgwww.rebelatecontralapobreza.org


ACTOS CENTRALES

VIERNES 17 de Octubre,
DIA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZAVALENCIA:

A las 11:30 h. en la Delegación de Hacienda de Valencia, c/ Guillem de Castro

Acción simbólica #ATRAPAELFRAUDE denunciando el fraude fiscal, los paraísos fiscales y la corrupción en la puerta de la Delegación de Hacienda de Valencia.


A las 23 h ACTO- CONCIERTO “TOTS EN UN CLAM POBRESA ZERO!” con Mª del Mar Bonet, Borja Penalba, Feliu Ventura, Alberto San Juán, Clara Andrés, Tomás de los Santos, Andreu Valor, Mire Vives y lluerna Teatre. Presenta Francesc Anyó.

Teatre El Micalet – Entradas mínimo a 10 euros (recaudación íntegra para Pobresa Zero) Entradas de venta en taquilla y en la CVONGD c/ moro Zeit, nº 9 bajo – izq. Valencia – 963913749 - Fila 0: 31590015812262807411

CASTELLÓN:

A las 19h Concentración “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL” a las 19:15 h. en la Calle Caballeros, nº 1.


SÁBADO 18 de Octubre, MOVILIZACIONES EN:


VALENCIA, Manifestación “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL” desde las 18 h en la Pl. Alfons el Magnànim (Parterre).


ALICANTE, Concentración “CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL” desde las 19 h. en la Pl. de la Montañeta.OTRAS ACTIVIDADES EN:


 VALENCIA


FESTIVAL DE BENVINGUDA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

Tota l’oferta d’activitats culturals i sociocultural en la web: benvinguda.blogs.uv.es


L´Auditori del Jardi Botànic de València. Preu 3 euros.

CONCERTS a benefici de POBRESA ZERO

Dijous 16 d´octubre a partir de les 20:30 h. Depedro Divendres 17 d´octubre a partir de les 20:30 h. EL Meister

Divendres 31 d´octubre a partir de les 20:30 h. Tortel

Sala Salomé de València. Preu: 5 euros.

Divendres 23 d´octubre a partir de les 21:30 h. Els Amics de les Arts + Seniors i el cor brutal

Divendres 23 d´octubre a partir de les 21:30 h. Second + My Sad Capitains 


Dissabte 25 d’octubre, a partir de les 19,30h. Fuel Fandango + Niños Mutantes Varry Brava + La Suite Bizarre en l´Auditori Casa de Cultura de Burjassot. c/ Mariana Pineda, 93. Preus: 5€ per a les 500 primeres entrades adquirides per a estudiants de la UV. 8€ per a la resta d’estudiants de la UV. 16€ per al públic general.

Venda anticipada d’entrades en ticketea.com i a la Casa de Cultura de Burjassot.

Organitza: Delegació d´Estudiants i el SEDI de la Universitat de València.Jueves 16 de Octubre Día Mundial de la Alimentación. Actos convocados por: Cáritas, Manos Unidas, CONFER y los Institutos Seculares


A las 18:30 h. Eucaristía por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre en la Iglesia de Santa Catalina de Valencia.

A las 19.15h en la Pl. Santa Catalina, Concentración y despliegue de la banda blanca, símbolo internacional de la lucha contra la pobreza.ALGEMESÍ actividades del 20 al 26 de octubre


EXPOSICIÓ “Arquitectura sostenible l´escola a Baasneere (Burkina Fasso)

Dilluns 20 d´octubre a les 19 h. inauguració de léxposició al Museu de la Festa. A les 20 h. Xerrada al Casino Municipal.


CINE FORUM “Katmandú, un espejo en el cielo” de Iciar Bollaín

Dimecres 22 d´octubre a les 20h en el Casino Municipal


POESIA recital “Confiteor: paraules, música i versos”

Dijous 23 d´octubre a les 20 h. en La Casa Cantonera


CONCENTRACIÓ - CERCAVILA CIUDADANA POBRESA ZERO

Divendres, 24 de octubre a las 20 h, Parc Salvador – Castell a la Pl. Major con participación de los centros educativos del municipio. Després Oració en la Basílica de Sant Jaume.

MOU-TE PER LA POBRESA, Jornada ludicoesportiva

Dissabte, 25 d´octubre tot el dia en el Poliesportiu Municipal A les 14 h. Paella solidaria.

Jornada lúdica esportiva amb la participació de clubs i asociacions esportives del municipi.ALMASSERA

Concentració i mercat solidari d´iniciatives per a fer front a la pobresa

Divendres 17 d´octubre a les 18 h. Plaça Major

ONTINYENT

Instalación de pancartas Pobresa Zero en todos centros educativos durante toda la Semana contra la Pobreza.

Charla “Cooperar en tiempos de Crisis” con Carles Xavier López.

16 de octubre a les 19:30 h. en el Centre Cultural Caixa Ontinyent


SAGUNT

CONCENTRACIÓN CIUDADANA POBREZA CERO

“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL”

Viernes 17 de octubre a las 20:15 h. en la Plaça Major Sagunto.

A continuación, vigilia convocada por Cáritas arciprestal en la parroquia de Santa María.


AUTOBÚS PARA LA MANIFESTACIÓN DE VALENCIA

Sábado 18 de octubre a las 17.30 h desde el Polideportivo Jaime Veral, Tickets en La Tenda de Tot el Món. Organiza Caritas San Pedro y La Tenda de Tot el Món.PROVINCIA DE ALICANTE

ALICANTE

  CHARLA-COLOQUIO:
PRESENTACION DEL INFORME GESTHA (Sindicato de técnicos de Hacienda) “FRAUDE Y REFORMA FISCAL: LA COMPLICIDAD CON LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE” con Carlos Cruzado, presidente de GESTHA y Clemente Hernandez de ATTAC Alacant.

Viernes 24 de octubre a las 20:15 h. en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante Avda Ramón y Cajal, 4 Alicante.ALCOLEJA

 CONCENTRACIÓN CIUDADANA POBREZA CERO
“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL”

Domingo 19 de octubre a las 13 h en Av. País ValenciàBENIFALLIM

CONCENTRACIÓN CIUDADANA POBREZA CERO

“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL”

Domingo 19 de octubre a las 11 h en la Pl. Sagrado Corazon

ELDA - PETRER

CONCENTRACIÓN CIUDADANA POBREZA CERO

“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL”

Viernes 17 de octubre a las 19 h. en el Parque el Campet de Petrer


PENÁGUILA

Vigilia Oración contra la pobreza y la desigualdad
Jueves 16 de Octubre a las 18:30 h. en la Iglesia


CONCENTRACIÓN CONTRA LA POBREZA

“CONTRA LA RIQUEZA QUE EMPOBRECE EXIGIMOS JUSTICIA SOCIAL”

Domingo 19 de octubre a las 12 h en la Pl. Iglesia


PROVINCIA DE CASTELLÓ

VILA-REAL

CONCENTRACIÓ CIUTADANA POBRESA ZERO

“CONTRA LA RIQUESA QUE EMPOBREIX EXIGIM JUSTÍCIA SOCIAL”

Diumentge 26 d´octubre a les 12 h. en la Pl. Major

11 de octubre de 2014

Jornada Mundial por el Trabajo Decente

Jornada Mundial por el Trabajo Decente:
el mundo del trabajo
necesita la alegría del Evangelio


Jornada Mundial por el Trabajo Decente: el mundo del trabajo necesita la alegría del Evangelio
Ante la celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el día 7 de octubre, estas palabras recientemente pronunciadas por el Papa Francisco, adquieren un profundo significado y una llamada a toda la Iglesia y a toda la sociedad:
“Es necesario reafirmar que el trabajo es una realidad esencial para la sociedad, para las familias y para los individuos, y que su principal valor es el bien de la persona humana, ya que la realiza como tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo un fin económico y de beneficios, sino ante todo un fin que atañe al hombre y a su dignidad. ¡Y si no hay trabajo esa dignidad está herida!”. (A los dirigentes y obreros de las fábricas de acero de Terni, 20 de marzo de 2014)
El problema es no llevar el pan a la casa, esto quita la dignidad. El problema más grave es la dignidad por esto tenemos que trabajar y defender la dignidad que nos da el trabajo”. (Encuentro con trabajadores y estudiantes del sector de la industria. Molise, 5 de julio 2014).
Estamos inmersos en una realidad que ha sufrido y está sufriendo profundas transformaciones en todos los ámbitos de la vida de las personas. Una de las mayores es la manera de entender y organizar el trabajo humano. La forma en que hoy se organiza el trabajo no es compatible con la vida digna a la que estamos llamados.
Tener o no trabajo, tener un salario suficiente para poder vivir, realizar el trabajo en condiciones dignas o no, son condiciones que posibilitan el crecimiento y el desarrollo de las personas o lo impiden. (...)


Firman: HOAC y JOC
Apoyan: Acción Católica General, Acción Católica Obrera, Acción Social Empresarial, CONFER, Cáritas Española, Foro de Laicos, Frater España, Hermandades del Trabajo, Justicia y Paz, Juventud Estudiante Católica, Movimiento Rural Cristiano, Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos, y Profesionales Cristianos .


TODO EL MATERIAL, aquí.

30 de septiembre de 2014

Programació curs de FE Y DIALOGO a Castelló

Para leer bien la Programación 2014-2015, pincha en la imagen para ampliarla:


29 de septiembre de 2014

"Sostenibilidad de Gaia desde claves evangélicas" (Charla en la Nau, 11 de diciembre)

 
Xarxa Cristiana y el Fòrum de Debats de la Universitat de València

os invitan a la charla:

"Sostenibilidad de Gaia
desde claves evangélicas",

a cargo de Jaime Tatay sj

....

el día 11 de Diciembre
a las 19.00 hs

Aula Seminarios (AS)
en La Nau 
(C/ Universitat; Valencia)


-Una mirada a la situación global de "Gaia", señales (datos) que informan sobre su salud.

-Evaluación del modelo neoliberal sobre el presente y el futuro. Fuerzas que aceleran / frenan los riesgos de colapso.

-El potencial de los valores evangélicos desde una perspectiva global en el paradigma de la creación, criterios de sostenibilidad.

-La experiencia de la Compañía de Jesús, partícipe en la dinámica de la sostenibilidad.


Ponente:
Jaime Tatay nació en Valencia en 1976 y es ingeniero de montes y licenciado en teología. Ha trabajado en la Fundación SIP de Zaragoza y asistió a la Cumbre de Rio 2012. Es miembro de GIAN-Ecología (una de las redes de incidencia ignaciana establecidas por el Secretariado Jesuita para la Justicia Social y la Ecología de la Compañía de Jesús). Desde 2012, colabora en la revista ecojesuit.com, donde ha escrito algunos artículos en relación con la espiritualidad y la ecología, así como la reconciliación cristiana con Dios, con los demás y con la Creación. En la actualidad prepara un doctorado en la U.P. Comillas sobre pensamiento social cristiano y ecología.


Concentración Ciudadana por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

Martes 30 de septiembre 19:00 horas

    CIE de Zapadores - Av. Dr. Waksman nº52-54 - Valencia

Concentración Ciudadana por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros

    Por un mundo sin muertos en las fronteras,
    ni deportaciones racistas.
    Por la liberación de l@s pres@s  - CIE
   ¡Ni presos, ni presas, ni CIEs, ni rejas!
   ¡No cerremos los ojos ni la boca, cerremos los CIE's!
   ¡Ningún ser humano es ilegal!

Sobre lo que hacemos:
Pleno Ayuntamiento de Valencia sobre los CIE 23 09 2013:


MÁS INFORMACIÓN:

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/irregularidades-cie-zapadores/csrcsrpor/20140919csrcsrnac_11/Tes

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/18/valencia/1411042385_913848.html

28 de septiembre de 2014

COMUNICADO DE REDES CRISTIANAS ANTE EL SÍNODO SOBRE LA FAMILIA

¿Qué espera Redes Cristianas del Sínodo sobre la Familia?

Los temas de la familia necesitan una puesta al día por parte de la Iglesia católica si ésta quiere ofrecer al mundo un mensaje de credibilidad y recuperar la sintonía con tantos católicos y católicas que hace ya tiempo eligieron tomar sus propias decisiones en cuestiones de importancia para su vida familiar. La doctrina oficial está muy anticuada y cada vez hay más legislaciones civiles que permiten mayor libertad a las personas. Existen sectores del catolicismo que no admiten que, en las sociedades laicas, la Iglesia no pueda imponer sus criterios y deba entrar en el debate democrático junto a otros grupos ideológicos. En los temas de la familia esto es evidente.
El papa ha generado una expectativa de cambio en la Iglesia con su talante renovador. Aunque en las cuestiones de la familia se mantiene en la doctrina oficial, muestra siempre voluntad de acoger a los que han tomado opciones que se apartan de ella. La convocatoria del sínodo es una muestra de ello.
Redes Cristianas valora muy positivamente la decisión de Francisco de abrir el cuestionario de preparación del sínodo a todos los católicos y católicas y no solamente a los obispos, como era habitual. Lamentablemente, su difusión ha sido muy limitada en España y el envío a Roma de las respuestas se ha hecho directamente en muchos casos. ¿Qué explicación puede dar la Conferencia Episcopal Española sobre la resistencia mostrada?
El documento de trabajo, ya publicado, muestra que la doctrina de la familia está muy alejada de los problemas de los católicos y católicas y de las realidades familiares que han ido surgiendo, distintas de la familia cristiana tradicional. Además, es positivo que se reconozcan las dificultades del clero para orientar a los fieles al respecto.
Sin embargo, se dice que el sínodo no busca un cambio doctrinal sino pastoral para actualizar la difusión de la doctrina y, así, ser mejor comprendida por las personas católicas. Ese planteamiento es, a nuestro juicio, equivocado y puede llevar a una gran decepción, pues, si las cuestiones de fondo no se revisan, los gestos de acogida promoverán la tolerancia pero se seguirán considerando pecadores a los que se aparten de la norma.
Las últimas noticias del sínodo aumentan la inquietud: la lista de participantes está formada por una abrumadora mayoría de hombres célibes: obispos, cargos de la curia o superiores de congregaciones. Hay pocos seglares y se echa en falta más pluralidad entre ellos. Además hay personas de la lista que han opinado en contra de los homosexuales o de las mujeres que abortan con declaraciones muy ofensivas (caso de Fernando Sebastián en España) o cardenales de alta responsabilidad que están defendiendo públicamente no solo la indisolubilidad del matrimonio sino que se mantenga la prohibición de comulgar a las personas divorciadas católicas que han vuelto a casarse, esto último en contra de lo que parece que piensa el papa.
Redes Cristianas espera que el sínodo reconozca las realidades familiares que se van consolidando cada vez más entre las y los católicos y que la Iglesia no puede ignorar; es necesaria una revisión profunda de la doctrina en la que participen representantes de la pluralidad de opciones existentes en la Iglesia. Para ello es importante tener en cuenta las diferencias culturales en los distintos continentes. ¿Qué dirá el sínodo a las personas homosexuales, a las parejas que conviven sin casarse o a quienes, después de divorciarse, han vuelto a casarse civilmente?
La toma de decisiones en la Iglesia debe contar con el sentido de los fieles, sin olvidar que la primacía de la conciencia es la que debe guiar las decisiones de los cristianos y cristianas adultos, muy especialmente en su vida íntima y familiar.
Los avances de la ciencia han de tenerse en cuenta, pues afectan a temas controvertidos como el inicio de la vida o las técnicas de reproducción asistida. Hay que revisar la doctrina de la polémica Humanae Vitae sobre el control de la natalidad ante la evidencia de que muchas personas católicas no la siguen y utilizan métodos anticonceptivos que no están autorizados por la encíclica.
Esperamos finalmente que el sínodo tenga una voz decidida a favor de la igualdad de la mujer y en contra de la violencia de género que afecta a tantas realidades familiares. Es necesaria también una denuncia clara de las situaciones de pobreza y precariedad en la que viven familias de todo el mundo. La falta de trabajo de muchos jóvenes dificulta enormemente que puedan iniciar un proyecto de familia. De ello también hay que hablar en el próximo sínodo.28 de septiembre de 2014

13 de septiembre de 2014

MENSAJE DEL 34 CONGRESO DE TEOLOGÍA SOBRE LA REFORMA DE LA IGLESIA DESDE LA OPCIÓN POR LOS POBRES

 
            Del 4 al 7 de septiembre de 2014 hemos celebrado en Madrid el 34 Congreso de Teología sobre “LA REFORMA DE LA IGLESIA DESDE LA OPCIÓN POR LOS POBRES”, que ha reunido a personas procedentes de los diferentes países y continentes, culturas y religiones, en un clima de reflexión, convivencia fraterno-sororal, diálogo e intercambio de experiencias.
1. Comenzamos nuestra reflexión con la pregunta “¿fundó Jesús la Iglesia?”. La respuesta es que puso en marcha una comunidad de iguales, un movimiento de hombres y de mujeres, que le acompañaron y se comprometieron en la construcción del Reino de Dios como Buena Noticia para los Empobrecidos. Dicho movimiento continuó en las comunidades cristianas con responsabilidades compartidas y especial protagonismo de las mujeres. En ellas se tomaban las decisiones con la deliberación de todos sus miembros y se tenía como ideal la comunidad de bienes. Con el paso del tiempo este ideal fue desdibujándose hasta desembocar en  una Iglesia aliada con el poder, clerical, piramidal y patriarcal, si bien hubo siempre colectivos que trabajaron por la reforma y y el retorno al ideal evangélico de vida.
2. Hoy consideramos necesaria una Reforma radical de la Iglesia, conforme al movimiento de Jesús y como respuesta a los desafíos de nuestro tiempo. Dicha Reforma requiere la práctica de la democracia, el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, así como el gobierno sinodal, vigente durante los primeros diez siglos del cristianismo, con la participación del laicado, que es la base de la Iglesia, para así superar la “incoherencia vaticana”, que consiste en defender los derechos humanos y la democracia en la sociedad y no aplicarlos en su seno.
3. Creemos que la Reforma de la Iglesia ha de traducirse:
-en el respeto a la laicidad, la crítica del poder y el compromiso con los sectores más vulnerables;
- en la denuncia del neoliberalismo, que el papa Francisco ha calificado de “injusto en su raíz” ya que fomenta “una economía de exclusión”, “una globalización de la indiferencia”, “una nueva idolatría del dinero”, un medio ambiente “indefenso ante los intereses del mercado divinizado,” y una incapacidad para “compadecernos ante los clamores de los otros”;
-  y en el apoyo a alternativas políticas y económicas, propuestas por los Foros Sociales.
4. La Reforma de la Iglesia requiere el respeto a la diversidad cultural y religiosa,  Lo contrario sería imperialismo. Consecuente con esa actitud el Congreso de Teología ha escuchado las voces, los testimonios y las interpelaciones de las iglesias del Sur, sobre todo las procedentes de África y de América Latina, que reflejan su riqueza cultural, sus potencialidad liberadora y sus propuestas de Reforma. Escucha que implica cambiar la manera de pensar, de vivir, de producir, de relacionarse el Norte con el Sur, una relación no opresora sino co-operadora, no arrogante sino servicial, no colonizadora, sino decolonial.             .
5. La Reforma ha de hacerse desde abajo, desde la base social y eclesial, y exige una nueva ubicación: situarse en el lugar y del lado de los excluidos del sistema, que son escandalosamente mayoría en la población mundial y que están creciendo por mor de la crisis. Requiere, asimismo, un horizonte que la oriente: la Iglesia de los pobres, y un principio ético-evangélico a seguir: la opción por los pobres.
6. La Reforma de la Iglesia debe ser inclusiva, ha de superar las discriminaciones y exclusiones todavía vigentes y operantes por razones de género, religión, cultura, etnia, clase social, orientación y opción sexual, opción política, procedencia geográfica, relaciones de pareja, y crear una comunidad acogedora, solidaria y samaritana, donde quepamos todas y todos.
7. Esta Reforma ya está haciéndose realidad en los diferentes ámbitos religiosos, eclesiales y sociales, como han mostrado las enriquecedoras experiencias narradas por los propios protagonistas: en el mundo rural compartiendo las luchas por la dignidad del campesinado, el reparto equitativo de la tierra y las relaciones eco-humanas; en la inmigración luchando por la liberación de las mujeres indígenas; en las cárceles ayudando a las presas y los presos a recuperar la libertad y la alegría de vivir; en las comunidades de base viviendo la fe cristiana en el horizonte de la laicidad; en la lucha solidaria contra los desahucios; en el ministerio episcopal y sacerdotal construyendo la Iglesia de los pobres bajo la guía de la teología de la liberación; entre los jóvenes indignados con el modelo de Iglesia autoritaria y de sociedad que los margina.
8. Si la Reforma de la Iglesia no se lleva a cabo, ella misma se estará haciendo el harakiri, y no podrá responsabilizar a otros de su crisis y gradual pérdida de credibilidad. Si se hace de espaldas a los marginados, estará siendo infiel a sus orígenes  y a los pobres. Si no es paritaria, inclusiva, intercultural e interreligiosa se alejará del movimiento de Jesús y del principio igualitario formulado nítidamente por Pablo de Tarso: “Ya no hay más judío ni griego, esclavo ni libre, hombre o mujer” (Gálatas 3,26).
9. Amigas y amigos, estamos llamados a la tarea de la Transformación de la Iglesia, pero no aisladamente, sino en sintonía los movimientos sociales, ecológicos, religiosos y de espiritualidad liberadora. Para ello necesitamos, como dice la canción, todas las manos, las negras y las blancas, y extenderla lo más posible, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, con la mirada puesta en el horizonte, camino hacia la utopía.
10. No podemos terminar este Mensaje sin denunciar el terrorismo del Estado Islámico, la masacre de Israel en Gaza, así como la violencia contra los cristianos y otros grupos religiosos. Nos solidarizamos con las víctimas y exigimos responsabilidades, reparación, rehabilitación y justicia.
Madrid, 7 de septiembre de 2014

“¿Estos no son hombres?” Silencio oficial del Vaticano ante el genocidio de Gaza


“No es una guerra, es un genocidio”, decíamos en el anterior editorial sobre Gaza. Es un genocidio, volvemos a repetir ahora después de un mes de violencia y destrucción. El ensañamiento de Israel contra Gaza poco tiene que envidiar al exterminio que hicieron sus antepasados en las bíblicas ciudades de Jericó y de Ay. La violencia practicada contra Gaza ha dejado cerca de 2000 personas muertas, la mayoría de población civilde la que una tercera parte son niños y niñas, y más de 9.000 personas heridas, muchas de gravedad, medio millón de desplazados y unas 5.000 viviendas arrasadas. Israel, entre tanto, ha perdido 64 militares y 3 civiles.
La masificación en los refugios, gestionados por la ONU, y el estrangulamiento de los servicios básicos están complicando las tareas destinadas a cubrir las imperiosas necesidades de los humanos. Un millón y medio de personas no tiene acceso al agua y la falta de electricidad está afectando a los servicios de distribución de agua, saneamiento y salud. A juicio de June Kunugi, representante de UNICEF en Palestina, “el  costo humano y material —de esta que Israel llama Operación Margen Protector— no se puede describir con palabras”. 

Seguir leyendo…

Contestació de Carlos Osoro a la carta de la CCP-Natzaret

CONTESTACIÓ DE L’ARQUEBISBE Mr. Carlos Osoro:

Valencia, 8 de septiembre de 2014

Estimados NN.:

Muchas gracias por la carta que me enviáis, en nombre de la comunidad  cristiana popular de Nazaret, Valencia, y por todo lo que en ella manifestáis con  tanta sinceridad y confianza.

Os agradezco vuestra sensibilidad hacia las realidades de sufrimiento y  abandono, especialmente hacia las personas más vulnerables, de las que  tenemos que ser más conscientes.

Gracias por vuestro testimonio y vuestro compromiso cristiano.

Con gran afecto y mi bendición

+ Carlos Arzobispo Electo de Madrid

Administrador Apostólico de Valencia


--------------------------------


CARTA DE LA COMUNITAT CRISTIANA POPULAR DE NATZARET-VALÈNCIA

Sr. Arquebisbe de València Carlos Osoro
Recentment, el passat 23 de juliol, tingué lloc una concentració de dones davant del palau episcopal convocada per Xarxa Feminista. En tal concentració, dones que creuen i lluiten per la vida van registrar la seua apostasia i la petició d'excomunió, motivades per l'oposició sistemàtica de la jerarquia eclesiàstica a la llei de l'avortament. Amb motiu d'este fet –i respectant l'acció concreta d'estes dones- la comunitat Cristiana Popular de Natzaret volem manifestar-li el nostre dolor, tristesa i desacord per la postura indiscriminada de l'Església contra l'avortament.
Jesús de Natzaret ens va anunciar un Déu de vida. La seua ensenyança i la tota la seua existència va ser una aposta per la vida i per la vida en plenitud en un context històric en què la realitat econòmica social i política de l'imperi generava opressió i mort. El seu compromís radical en la defensa de la vida, evidenciat en la seua predilecció pels més vulnerables, el dugué a arriscar la seua pròpia sense exercir violència. Aquesta actitud existencial radical és probablement la major aportació que els seus seguidors podem i hem de fer al nostre món actual tan injust i convuls com el seu.
Per això, concentrar la defensa de la vida en la denúncia de l'avortament i no fer la mateixa insistència en la protecció dels milions de persones en risc permanent de mort, desacredita l'interés verdader per la vida: sent la mortalitat infantil insignificant en els països rics, anualment moren 6,6 milions de xiquets degut a la misèria; 250 milions de xiquets són venuts o explotats per a treballar amb risc per a les seues vides; 3 milions de xiquets prostituïts; 300 mil xiquets soldats. Menyspreu real per la vida és també la fam rigorosa que patixen 1 milió 600 mil persones en un món capaç d'alimentar la població mundial; igualment les guerres de baixa intensitat presentades com a conflictes civils, ètnics i religiosos, però fomentades per interessos econòmics i estratègics de les grans potències, entre elles les de l'occident “cristià”. O les accions genocides amb el pretext del dret a la defensa (per exemple en l'actual conflicte palestí-israelià)… I més prop de nosaltres, la situació de milers i milers de persones deixades en la misèria pels bancs a causa de les seues hipoteques o de l'engany de les accions preferents, etc.
Ens sorprenen els pronunciaments de la jerarquia eclesiàstica que pareixen confondre el camp de l'Església amb el món i obviar la gratuïtat de la nostra fe, permetent-se parlar com si tinguérem dret a imposar les nostres certeses de fe com a veritats científiques.
Ens preocupa que no es discernisca èticament entre el fet de l'avortament en si i una llei de l'avortament que pretén de totes totes evitar mals majors i que qualsevol societat està obligada a evitar.
Ens estranya que a penes si es té en compte la situació d'indefensió en què queden les dones més pobres i sense recursos, quan, a pesar de la llei, decidixen avortar en condicions insalubres i amb un risc major per a les seues vides.
I ens indigna i avergonyix que en aquest debat siga una vegada més la dona la postergada, sent ella la clau indiscutible de la qüestió: si ella és la responsable del seu cos i és en ell on es gesta el fetus, si no es vol una vegada més ningunejar-la, és una barbaritat reconéixer-li el dret a decidir?
Sabem, perquè ho experimentem molt sovint, que les tesis mantingudes per sectors d'Església amb poc rigor sobre l'avortament, el matrimoni homosexual, el sexe en general, fan que el missatge plenament humanitzador de Jesús quede enterbolit. Moltes dones i hòmens que desgranen les seues vides en el servei a les altres persones, contribuint a la dignificació de la vida i a la consecució dels drets humans per a les més desfavorides, podrien enriquir les seues vides si no se'ls fera tan difícil i tan poc “cristià” l'accés a la persona de Jesús.
Aprofitem l'ocasió per manifestar-li la nostra convicció que l'aposta de l'Església per la Vida -el millor testimoni de la nostra fe- tant pel que fa al tema de l'avortament com a eixos altres temes enunciats, ha de consistir en:
- Posar la seua veu al servei de les persones que no en tenen, per a denunciar i desemmascarar incessantment els poders econòmics i ideològics que generen permanentment mort.
- Posar tots els recursos disponibles de l'Església a alleujar els damnificats -pobles, xiquets, dones i hòmens que, per milions, estan amenaçats d'una mort injusta i evitable-, abans que a la pròpia autoreproducció com a institució.
Des de Jesús creiem que esta és hui la seua urgent aposta.
Atentament.
Comunitat Cristiana Popular de Natzaret:

València 28 agost 2014

P.D.: En el moment d'ultimar la redacció d'aquesta carta ens ha arribat la notícia del nomenament de vosté com a arquebisbe de la diòcesi de Madrid. Donada la importància sociològica d'eixa diòcesi i les repercussions que solen tindre les declaracions del seu arquebisbe, desitgem que els catòlics i la resta de la societat espanyola tinguen ocasió de sentir paraules més acollidores i de més humanitat.

2 de septiembre de 2014

MANIFIESTO DE LA FRATERNIDAD SECULAR CARLOS DE FOUCAULD DEL ESTADO ESPAÑOL

A TODOS LOS HOMBRES Y MUJERES QUE SUFREN EN SUS ENTRAÑAS EL DOLOR DE LOS INMIGRANTES QUE LLEGAN A SUS “FRONTERAS” HUYENDO DEL HAMBRE, DE LAS GUERRAS Y DE LA INJUSTICIA

El fenómeno de la inmigración en estos días está tomando una dimensión aún más dramática si cabe que el resto del año.
Es paradójico que el buen tiempo, el mar en calma y la hermosa luna de agosto, sirvan para hacer más patente la tormenta a la que está abocado el planeta, donde el hambre y el dolor obligan a muchos a ponerse en marcha hacia un lugar donde “alguien” les promete algo de pan y dignidad para luego estrellar sus esperanzas en el muro de la indiferencia, cuando no, en el desprecio, la cárcel y por último el retorno al infierno de donde lograron salir.
Esta dramática situación viene a provocarnos y  sacudir nuestras conciencias de personas y cristianos y sin tener respuestas cerradas sí que nos hace brotar de lo más profundo un “UN ¿POR QUÉ?, EN MAYUSCULAS”
No entendemos cómo este mar Mediterráneo, intercambiador de culturas y civilizaciones, se puede convertir en este momento histórico, en una barrera infranqueable.
Unimos nuestra preocupación a la de todos aquellos hermanos y compañeros que viven situaciones parecidas o iguales en tantos lugares de la tierra. Nos viene a la memoria Lampedusa, México, Melilla, Ceuta, Costas de Andalucía, Canarias… lugares de sufrimiento donde la dignidad humana se desfigura.
Se nos hace presente y  asumimos plenamente la expresión de nuestro papa Francisco en Lampedusa: ¡Vergüenza, vergüenza, vergüenza!
Pedimos al gobierno de nuestro país y a los gobiernos europeos, unas políticas acordes a la dignidad de las personas, que fomenten el desarrollo socio-económico de estos países, de cuya situación actual somos cómplices históricos tanto nosotros como otros países Europeos.
Echamos de menos medidas más favorecedoras de acogida, que sean promovidas por los líderes de las diferentes religiones que profesan todas estas personas.

COORDINADORA NACIONAL
REQUIJADA, 14 DE AGOSTO DE 2014


26 de julio de 2014

Última llamada (manifiesto)


 https://ultimallamadamanifiesto.wordpress.com/

Esto es más que una crisis económica y de régimen: es una crisis de civilización.

Los ciudadanos y ciudadanas europeos, en su gran mayoría, asumen la idea de que la sociedad de consumo actual puede “mejorar” hacia el futuro (y debería hacerlo). Mientras tanto, buena parte de los habitantes del planeta esperan ir acercándose a nuestros niveles de bienestar material. Sin embargo, el nivel de producción y consumo se ha conseguido a costa de agotar los recursos naturales y energéticos, y romper los equilibrios ecológicos de la Tierra.

Nada de esto es nuevo. Las investigadoras y los científicos más lúcidos llevan dándonos fundadas señales de alarma desde principios de los años setenta del siglo XX: de proseguir con las tendencias de crecimiento vigentes (económico, demográfico, en el uso de recursos, generación de contaminantes e incremento de desigualdades) el resultado más probable para el siglo XXI es un colapso civilizatorio.

Hoy se acumulan las noticias que indican que la vía del crecimiento es ya un genocidio a cámara lenta. El declive en la disponibilidad de energía barata, los escenarios catastróficos del cambio climático y las tensiones geopolíticas por los recursos muestran que las tendencias de progreso del pasado se están quebrando.

Frente a este desafío no bastan los mantras cosméticos del desarrollo sostenible, ni la mera apuesta por tecnologías ecoeficientes, ni una supuesta “economía verde” que encubre la mercantilización generalizada de bienes naturales y servicios ecosistémicos. Las soluciones tecnológicas, tanto a la crisis ambiental como al declive energético, son insuficientes. Además, la crisis ecológica no es un tema parcial sino que determina todos los aspectos de la sociedad: alimentación, transporte, industria, urbanización, conflictos bélicos… Se trata, en definitiva, de la base de nuestra economía y de nuestras vidas.

Estamos atrapados en la dinámica perversa de una civilización que si no crece no funciona, y si crece destruye las bases naturales que la hacen posible. Nuestra cultura, tecnólatra y mercadólatra, olvida que somos, de raíz, dependientes de los ecosistemas e interdependientes.

Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial.

La sociedad productivista y consumista no puede ser sustentada por el planeta. Necesitamos construir una nueva civilización capaz de asegurar una vida digna a una enorme población humana (hoy más de 7.200 millones), aún creciente, que habita un mundo de recursos menguantes. Para ello van a ser necesarios cambios radicales en los modos de vida, las formas de producción, el diseño de las ciudades y la organización territorial: y sobre todo en los valores que guían todo lo anterior. Necesitamos una sociedad que tenga como objetivo recuperar el equilibrio con la biosfera, y utilice la investigación, la tecnología, la cultura, la economía y la política para avanzar hacia ese fin. Necesitaremos para ello toda la imaginación política, generosidad moral y creatividad técnica que logremos desplegar.

Pero esta Gran Transformación se topa con dos obstáculos titánicos: la inercia del modo de vida capitalista y los intereses de los grupos privilegiados. Para evitar el caos y la barbarie hacia donde hoy estamos dirigiéndonos, necesitamos una ruptura política profunda con la hegemonía vigente, y una economía que tenga como fin la satisfacción de necesidades sociales dentro de los límites que impone la biosfera, y no el incremento del beneficio privado.

Por suerte, cada vez más gente está reaccionando ante los intentos de las elites de hacerles pagar los platos rotos. Hoy, en países como España, el despertar de dignidad y democracia que supuso el 15M (desde la primavera de 2011) está gestando un proceso constituyente que abre posibilidades para otras formas de organización social.

Sin embargo, es fundamental que los proyectos alternativos tomen conciencia de las implicaciones que suponen los límites del crecimiento y diseñen propuestas de cambio mucho más audaces. La crisis de régimen y la crisis económica sólo se podrán superar si al mismo tiempo se supera la crisis ecológica. En este sentido, no bastan políticas que vuelvan a las recetas del capitalismo keynesiano. Estas políticas nos llevaron, en los decenios que siguieron a la segunda guerra mundial, a un ciclo de expansión que nos colocó en el umbral de los límites del planeta. Un nuevo ciclo de expansión es inviable: no hay base material, ni espacio ecológico y recursos naturales que pudieran sustentarlo.

El siglo XXI será el siglo más decisivo de la historia de la humanidad. Supondrá una gran prueba para todas las culturas y sociedades, y para la especie en su conjunto. Una prueba donde se dirimirá nuestra continuidad en la Tierra y la posibilidad de llamar “humana” a la vida que seamos capaces de organizar después. Tenemos ante nosotros el reto de una transformación de calibre análogo al de grandes acontecimientos históricos como la revolución neolítica o la revolución industrial.

Atención: la ventana de oportunidad se está cerrando. A lo sumo tenemos un lustro para asentar un debate amplio y transversal sobre los límites del crecimiento, y para construir democráticamente alternativas ecológicas y energéticas que sean a la vez rigurosas y viables. Deberíamos ser capaces de ganar grandes mayorías para un cambio de modelo económico, energético, social y cultural. Además de combatir las injusticias originadas por el ejercicio de la dominación y la acumulación de riqueza, hablamos de un modelo que asuma la realidad, haga las paces con la naturaleza y posibilite la vida buena dentro de los límites ecológicos de la Tierra.

Una civilización se acaba y hemos de construir otra nueva. Las consecuencias de no hacer nada --o hacer demasiado poco-- nos llevan directamente al colapso social, económico y ecológico. Pero si empezamos hoy, todavía podemos ser las y los protagonistas de una sociedad solidaria, democrática y en paz con el planeta.


En diversos lugares de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, y en el verano de 2014. 

Ada Colau, Alberto Garzón, Antonio Turiel, Antonio Valero, Arcadi Oliveres, Belén Gopegui, Cayo Lara, Enric Duran, Esther Vivas, Ferrán Puig Vilar, Florent Marcellesi, Joan Herrera, Joan Martínez Alier, Joaquín Araujo, José Manuel Naredo, Juan Diego Botto, Juantxo López de Uralde, Justa Montero, Marina Albiol, Olga Rodríguez, Pablo Iglesias Turrión, Teresa Forcades, Teresa Rodríguez, Xosé Manuel Beiras o Yayo Herrero figuran entre las personas que han suscrito el documento.

Si quieres firmar el manifiesto puedes hacerlo a través de este enlace.