29 de diciembre de 2015

Taizé convoca quinze mil joves a València

  MÉS INFORMACIÓ: http://www.taizevalencia.es/


Acte ecumènic a Taizé amb el germà Alois. 
Foto: EFE.

Aquests milers de joves europeus, i d'altres continents, estan convocats a València per fer una peregrinació de «confiança». Després que Praga, París, Berlín i moltes altres ciutats hagen rebut aquesta convocatòria, ara, al cap i casal del País Valencià aplega aquesta munió per viure la Trobada de Confiança que és tot un repte en els temps que vivim.

Així doncs, a partir del 28 de desembre fins a l'1 de gener, la ciutat serà la seu d'aquest aplec internacional que ja fa 38 anys que s'hi celebra.

Pretén, a partir del valor esmentat de la confiança, cercar dreceres d'encontre des de la senzillesa i la misericòrdia, portar endavant el missatge evangèlic. Si fa o no fa, com l'esperit que impregna la vida monàstica dels germans que fan vida a Taizé, i que és coneguda i reconeguda pel seu tarannà obert i acollidor especialment pel que fa als joves.

Però haurem d'explicar que Taizé és un llogaret de la Borgonya francesa. En aquest indret el pare Roger Schutz durant la segona guerra mundial s'hi va dedicar a protegir refugiats que fugien de l'avanç de les tropes alemanyes. En el decurs del temps, i amb uns quants germans, va fundar una comunitat ecumènica sense grans pretensions d'expansió. En l'actualitat està composta per cent germans, catòlics i protestants, la procedència dels quals abasta vint-i-cinc països.

Aquest moviment cada cop té més èxit. Fascina i atreu aquells que cerquen la senzillesa, la proximitat i encontre. Així, les celebracions i pregàries vénen caracteritzades per una litúrgia amb símbols, cants i gestos senzills, i molt propers, que aconsegueixen fer protagonista actiu a qui s'hi troba i no un espectador passiu com esdevé en altres celebracions més tradicionals. Atesa la diversitat i origen dels participants, aquests actes tenen un alt tarannà ecumènic que obri àmbits i perspectives d'acollida i acceptació a el que és divers o desconegut.

A l'estiu centenars de joves fan estatge al lloc de la comunitat atrets per les seues propostes.
A l'hivern te lloc l'encontre al qual ens estem referint. Mitjançant el qual l'esperit de Taizé sembla que es vol donar a conèixer i —ara— s'obre a la ciutadania i a les persones de bona voluntat. Ensems, que els seus participants coneguen diversos llocs del món i, sobretot, que tinguen relació amb la gent, famílies, parròquies, moviments, etc. La gran majoria dels pelegrins són cristians de les diverses confessions existents.

Tres grans blocs temàtics seran matèria d'estudi i reflexió pels visitants: Fe i Espiritualitat, Solidaritat/Societat i Art i Cultura.

Mitjançant l'oració, els tallers i també els debats, amb experts i persones dels tres àmbits adés referits, és com els pelegrins aniran amerant-s'hi dels valors de la confiança, la igualtat, la solidaritat i la justícia. Valors compartits amb molts altres col·lectius actuals que miren d'omplir la seua vida del que és transcendent i no tan sols dels efímers i banals atractius de la societat contemporània.

Els pelegrins seran acollits, desinteressadament, a les cases de persones i famílies —creients o no— de la ciutat i dels pobles de les comarques de l'Horta. Ací ja entra en joc la diversitat, la comunicació i el coneixement de realitats distintes. Els joves, a més de la casa on faran nit i un àpat, també faran oració en la parròquia que els acull així com reunions amb els grups parroquials per tal de conèixer formes i maneres diferents de viure i celebrar la fe.

pepferrerlletres.blogspot.com


Nota de prensa

La APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) denuncia el contenido discriminatorio del documento “Navidad y familia” del Sr. Demetrio Fernández, obispo de la Iglesia Católica en Córdoba


El pasado 24 de diciembre el sr. Fernández hizo pública una carta donde calificaba como “aquelarre químico de laboratorio” la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida, acusando a las personas que acuden a ella de “que piensan en el derecho a tener un hijo, como si el hijo fuera un objeto”. Desde la APDHA defendemos la libertad ideológica, religiosa y de expresión, que por supuesto dan cobertura para mantener distintos posicionamientos sobre esta materia, pero considera que el sr. Fernández ha superado ampliamente los límites de estas libertades y que el contenido discriminatorio de sus declaraciones atentan contra la dignidad de los/as padres y madres que han utilizado estas técnicas y a los/as hijos/as concebidos/as a través de las mismas.

Hemos de recordar al representante de la Iglesia Católica en Córdoba que la reproducción asistida se realiza de forma regulada y tasada en el marco establecido por la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, aprobada por nuestras instituciones democráticas, y que, dentro de lo establecido por el orden constitucional y los tratados internacionales, determina unos límites claros para prevenir cualquier tipo mal uso de las mismas. No las llevan a cabo hechiceros en el bosque a la luz de la luna llena, sino profesionales médicos en centros autorizados sometidos a estrictos controles. El sr. Fernández puede discutir desde su perspectiva moral la conveniencia o no de la actual normativa en la materia, pero calificar genéricamente a la reproducción asistida de “aquelarre” supone un menosprecio gratuito a profesionales, padres/madres e hijos/as que trabajan, utilizan o han tenido la oportunidad de existir a través de estas técnicas.

En la línea de lo anterior, nos vemos en la obligación de recordar a este representante eclesiástico que la Convención ONU sobre los Derechos del Niño (1992), la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la Ley andaluza 1/1998 de los Derechos y Atención del Menor establecen una especial protección a los/as menores frente a cualquier acto proveniente de actores públicos o privados que menoscabe su dignidad o represente una situación discriminatoria que ponga en riesgo el interés superior del menor (principio básico que prevalece en cualquier contexto en el que esté implicado un menor de edad). Entendemos que afirmar que un/a niño/a es producto de un “aquelarre químico” y que sus progenitores lo han considerado un “objeto” es un claro ataque a su dignidad como personas y son declaraciones de contenido discriminatorio. También debería sopesar el sr. Fernández que la distribución documentos de este tenor incluso podría ser constitutivo de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales  previsto en el art. 510 del Código Penal.

No podemos dejar de destacar también que esta carta una vez más contiene afirmaciones en materia de género de difícil encaje con el principio de igualdad consagrado, entre otros, por el art. 14 de la Constitución  y por la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: Cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa. El aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad. El varón es signo de fortaleza… La mujer tiene una aportación específica, da calor al hogar, acogida, ternura…Cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa.

Desde la APDHA solicitamos al sr. Demetrio Fernández la inmediata rectificación de estas declaraciones e instamos a Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía a que realicen un posicionamiento institucional público de rechazo ante este documento y que valoren las posibles medidas que respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias.

Córdoba a 29 de diciembre de 2015

24 de diciembre de 2015

Feliz Navidad a todos/as

Un abrazo enorme desde Xarxa Cristiana

11 de diciembre de 2015

PER UNA POLÍTICA SOCIAL, JUSTA I HUMANITÀRIA (Grup de seglars i rectors del dissabte)

Davant les properes eleccions al Govern de l’Estat, els membres del “Grup de Seglars i Rectors del Dissabte” volem compartir amb la ciutadania les nostres preocupacions i el nostre discerniment. Des de la fe cristiana denunciem tot allò que és injust, inhumà i despersonalitzador i donem suport a tot allò que afavoreix una societat justa, democràtica, lliure, plural i participativa. Ens preocupen els reptes que hem d’assumir en relació amb la natura i el medi ambient, els quals exigeixen un estil de vida, producció i consum més ecològic, que garantisca la vida, la justícia i la pau per a tothom.

Sofrim i ens rebel·lem quan les polítiques augmenten la pobresa, menyspreen la vida, fan créixer les desigualtats socials i tracten l´ésser humà com a força bruta per interessos mercantilistes. Diem no a les polítiques que produeixen marginació en molts sectors socials, frustren i destrossen la vida de moltes persones i famílies i maltracten la identitat dels pobles. Igualment desaprovem la tebiesa amb què s’ha tolerat la corrupció.

Apel·lem, doncs, al poder del vot ciutadà perquè acabe amb els privilegis i corregisca els excessos partidistes que naixen d’interessos amagats. Les eleccions són una oportunitat que tenim els pobles lliures per canviar o refermar el rumb polític que governa les nostres vides. Per a les del pròxim dia 20 de desembre se’ns obri un ventall de propostes. Nosaltres donarem suport electoral als partits i a les formacions polítiques que facen seues aquestes orientacions: 

● Treballar per dignificar l´acció política i condemnar tota mena de corrupció de forma pú- blica i transparent, efectiva i evident, sense permetre utilitzar la política per agrair serveis o enriquir-se indegudament. 
● Mostrar evidència clara i concreta d’optar per polítiques que cuiden i facen respectar el medi ambient i frenen el canvi climàtic. 
● Implantar decididament polítiques que partisquen de la gent pobra o desfavorida. Que facen realitat el dret al treball, l’habitatge, la salut i l’ensenyament, a tenir un sou vital de sustentació. Que prioritzen l’ocupació en condicions dignes i justes. Igualment implementar polítiques socials en favor de la igualtat d’oportunitats i de les persones dependents, aturades de llarga duració i joves que no hagen pogut accedir al mercat laboral.
● Combatre tota discriminació, eliminar el buit legal dels éssers humans “sense papers”, suprimir els CIEs, evitar enfrontaments ètnics i religiosos i defensar els valors que humanitzen la societat. 
● Practicar la laïcitat, l’hospitalitat envers les persones refugiades o migrants, la no-violència en les relacions internacionals i el control de les despeses militars.
● Reconèixer la riquesa de la nostra societat com un conjunt de pobles i nacions, afavorir les diverses llengües i cultures específiques, respectar el dret a decidir el seu futur i procurar ser vehicle d’expressió de la pluralitat cultural i religiosa. 

Aquestes són les qüestions que, des de la nostra perspectiva cristiana, considerem prioritàries i decisives en el discerniment del vot.

Grup de seglars i rectors del dissabte
València, 5 de desembre de 2015

4 de diciembre de 2015

Ante las elecciones generales...

Aportando reflexiones, argumentos, para debatir, disentir, para iluminar, con la intención de compartir inquietud, con responsabilidad ante el momento presente... ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20-D:

- documento elaborado por la Permanente de la HOAC: podéis leerlo en ISSU en la web http://www.hoac.es/2015/05/11/reflexion-de-la-hoac-sobre-las-elecciones-2015/

- propuestas de Cáritas ante las elecciones generales: en http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=814

2 de diciembre de 2015

Trobada de Nadal CCP (13 de desembre)

 TIEMPO DE LUZ Y DE ESPERANZA

Comunitats Cristianes Populars
La Punta, 13 de Desembre de 2015

Navidad o Natividad de Jesús nace una ESPERANZA para toda la humanidad, no desde algo puntual, sino basada en un sentido profundo y duradero para la vida humana.
  1) ¿Cuál es el sentido profundo de la vida humana que nos descubre Jesús?

  2) ¿Qué implicaciones tiene hoy a nivel 
personal y comunitario?

  3) ¿Cómo podríamos comenzar, como Comunidades de base, a llevar a cabo el mensaje de   Jesús en la sociedad actual.Ordre de la Celebració

10’30 h. Acollida
10’45 h. Salutació i Motivació

11’00 h. Primera Part:
Aportació de les Comunitats

12’00 h. Descans

12’30 h. Segona Part:
Pregària eucaristica

13’15 h. Comunicats
13’30 h. Cant final
14’00 h. Dinar de Germanor
15’00 h. ¡Sobretaula festiva!

 

28 de noviembre de 2015

Ante la masacre de París (José Arregi)
Al caer la tarde, quisiera ser una lamparita de cera en la calle Voltaire de París, y arder o llorar o elevar una plegaria por todos los muertos y por todos sus vivos, sus seres queridos. Una plegaria silenciosa llena de piedad y de preguntas.
Las condenas se suceden, a porfía. Una masacre inhumana. Un atentado contra la humanidad. Una profanación, una blasfemia. Todas las palabras de condena llevan razón. Pero ¿por qué no reprobamos por igual cuando son otros los que mueren: en Alepo, en Bagdad, en Kabul, en el Mediterráneo, muertos sin número en lugares sin fin? ¿No valen, no duelen por igual todos los muertos? Pronto olvidaremos también a los muertos de París, y seguiremos condenando nuevas masacres. ¿De qué servirá si no nos preguntamos el por qué y el adónde? ¿Por qué estamos donde estamos?
Se suceden también las declaraciones de guerra. Me inquieta profundamente la primera reacción del gobierno francés: los bombardeos de Raqqa. ¿Acaso intimidarán nuestras demostraciones de fuerza a los que no conocen el miedo? “Es el combate de la civilización contra la barbarie. Venceremos al terrorismo”, proclaman, mientras la industria de las armas se frota las manos.
Pero ¿cómo creeremos sus promesas de victoria si llevamos tantas décadas de guerra contra los terroristas, y los terroristas no cesan de aumentar y son cada vez más fuertes e incontrolables? ¿No es invencible un desesperado dispuesto a morir? Y nuestras guerras llamadas legítimas contra el terrorismo ¿acaso no tienen mucho de terrorismo, para coartada y soporte de aquellos a los que combatimos? La guerra lleva a la guerra. Así ha sido siempre y así seguirá. ¿Así querremos seguir?
Llamadas a la unidad europea frente al terrorismo, refuerzos policiales, fervores de la Marsellesa, cierre de fronteras… Por supuesto, serán necesarias medidas inmediatas para impedir atentados, para que la gente pueda pasear tranquila por la calle o asistir a un concierto o comer en un restaurante. Pero ¿cómo lo lograremos mejor para mañana y pasado mañana, cuando olvidemos los muertos de hoy? 
Las acciones yihadistas hacen que aumente el odio contra el Islam, y el odio contra el Islam proporciona a la yihad pretextos y militantes enardecidos dispuestos a inmolarse matando. ¿Hasta cuándo seguiremos sumidos en esta locura? ¿Dónde están la Razón y las Luces proclamadas por París contra la sinrazón en todas sus formas? ¿Qué será de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad en Europa si las defendemos contra otros, los de fuera? ¿Hasta cuándo seguirá siendo verdad aquello que dijo Voltaire: “La civilización no suprimió la barbarie; la perfeccionó e hizo más cruel y bárbara”?
Ardan las lámparas de cera en las calles de París en memoria de todos los muertos y en consuelo de los vivos. Suba la plegaria piadosa. Pero recordemos a todos los muertos, también a los de Raqqa, y no olvidemos la historia. Los atentados que estamos sufriendo y todo lo que sucede en el Oriente Medio ¿no es acaso el reflejo del mundo que los poderes occidentales hemos contribuido a construir o seguimos empeñados en destruir?
Recapacitemos sobre Afganistán, Irán, Irak, Libia, Egipto, Siria… Y Palestina, la sufrida Palestina. Recapacitemos sobre los cien últimos años de invasión y expolio de los poderes occidentales en Oriente Medio, sobre tantos derrocamientos de gobiernos legítimos cuando la democracia no servía a nuestros intereses, sobre tanta colaboración con los regímenes más corruptos y dictatoriales cuando convenía a nuestros intereses.
Ante los muertos de París y ante las lágrimas de los vivos, sigamos preguntando: ¿Quién creó, financió y entrenó a Al Qaeda para combatir a Rusia? ¿Y quién concibió y sigue sosteniendo en la sombra al Estado Islámico para desestabilizar todo el Oriente Medio y sacar mayor provecho? ¿No se sientan en el G 20 de los grandes del mundo algunos gobiernos amigos de países, Arabia Saudí en cabeza, en los que encuentran soporte ideológico y financiero los yihadistas que nos combaten y que decimos combatir? ¿No son extrañamente coincidentes los intereses del Estado Islámico y los del poder financiero del mundo occidental, a los que están sometidos casi todos nuestros medios de comunicación que tanto nos mienten? No nos dejan respirar.
Y vosotros, dirigentes políticos de los países árabes, ¿a dónde conducís a vuestros pueblos, a esa inmensa mayoría de gente pacífica, con vuestras luchas fratricidas sin fin, con vuestro enfrentamiento secular entre sunníes y chiíes, con vuestros imposibles proyectos teocráticos, con vuestro sueño de califato confesional, medieval, absurdo? Y vosotros, los dirigentes religiosos de la ummah o comunidad musulmana universal, ¿a dónde conducís a esa multitud de gente creyente llena de bondad y de generosidad, empeñados como estáis en mantenerla encerradas en el pasado?
Amigos y amigas musulmanas, de vosotros depende en buena medida que en nuestro mundo se realicen la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad que también proclamó el Profeta, la paz sea con él, con vosotros, con nosotros. Somos hermanos. No os dejéis engañar por quienes –sean de los “vuestros” o de los “nuestros”– os quieren llevar al desastre por el camino de la sumisión o de la guerra. ¡Ojalá, insha-Allah, podáis vivir entre nosotros y ser plenamente de los nuestros sin dejar de ser vosotros, y podamos nosotros vivir plenamente en libertad, igualdad y fraternidad entre vosotros! Shalam aleikum. 

José Arregi

16 de noviembre de 2015

Nada ni nadie puede justificar la muerte de una persona: CCP de Granada con París, Siria, Beirut, etc...MILONGA DEL MORO JUDÍO
Chicho Sánchez Ferlosio-Jorge Drexler.

Por cada muro un lamento
en Jerusalen la dorada
y mil vidas malgastadas
por cada mandamiento.
Yo soy polvo de tu viento
y aunque sangro de tu herida,
y cada piedra querida
guarda mi amor más profundo,
no hay una piedra en el mundo
que valga lo que una vida.

Yo soy un moro judío
que vive con los cristianos,
no sé que Dios es el mío
ni cuales son mis hermanos.


No hay muerto que no me duela,
no hay un bando ganador,
no hay nada más que dolor
y otra vida que se vuela.
La guerra es muy mala escuela
no importa el disfraz que viste,
perdonen que no me aliste
bajo ninguna bandera,
vale más cualquier quimera
que un trozo de tela triste.

Yo soy un moro...

Y a nadie le dí permiso
para matar en mi nombre,
un hombre no es más que un hombre
y si hay Dios, así lo quiso.
El mismo suelo que piso 
seguirá, yo me habré ido; 
rumbo también del olvido 
no hay doctrina que no vaya, 
y no hay pueblo que no se haya
creído el pueblo elegido.
estribillo..

Yo soy un moro...


XVIII Encuentro andaluz CCP: ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA: DE LA BENEFICENCIA A LA JUSTICIA

"Los Derechos se conquistan, se ejercen y se defienden"

Torrox. 27- 29 Noviembre 2015

 
XVIII ENCUENTRO DE COMUNIDADES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA
ESPIRITUALIDAD Y POLÍTICA: DE LA BENEFICENCIA A LA JUSTICIA
"Los Derechos se conquistan, se ejercen y se defienden".
del 27 al 29 de Noviembre 2015.
El Morche-Torrox-Málaga


Viernes, 27 de noviembre
16:30 Acogida, besos, achuchones y distribución de habitaciones
19:00 Presentación del encuentro
19:15 Espacio de reflexión:
“CCP. ¿Cristianos más allá de la iglesia?
21:00 cena
22:00 Presentación (lúdico-festiva) de las comunidades
Sábado, 28 de noviembre
09:00 Desayuno
10:00 Oración
10:15 Ponencia de José Arregui, Teólogo, que nos centrará el tema de este
encuentro desde el punto de vista cristiano.
14:00 Comida
17:00 Ponencia de Lore Corona, Trabajadora social, que nos centrará el tema de este
encuentro desde el punto de vista ético-social.
21:00 Cena
22:00 Fiesta participativa (compartiremos productos típicos de las zonas)
Domingo, 29 de noviembre
09:00 Desayuno
10:00 Espacio de reflexión:
Sobre la realidad actual de las migraciones
12:00 Eucaristía
14:00 Comida


Por correo electrónico en: xviii-andaluz@ccp.org.es
Por correo ordinario en: Jose Antonio Rojo. c/ La Cruz, 51 Cp 29200
Antequera (Málaga) Telefono: 617 696 124/952 700 419
Pago por transferencia o ingreso en cuenta en:
ES78 1491 0001 2420 7128 6211 de Triodos Bank
Precios:
- Pensión completa y Matrícula
-(mayores de 16 años): 85 €
- Sólo inscripción: 20 € (comida o cena suelta: 10 €)
- Niños: Hasta 10 años: no pagan; de 10 a 16 años: 50 €
De todas formas, hablad con la respectiva Coordinadora si tenéis algún
problema o consulta.
Habrá servicio de Guardería.

15 de noviembre de 2015

Jornada conmemorativa del Concilio Vaticano II (28 noviembre)

Jornada conmemorativa del Concilio, organizada por el Grup de seglars i rectors del dissabte para el próximo sábado 28 de Noviembre:

“Als 50 anys...: memòria i provocació del Concili Vaticà II"

Trobada convocada pel Grup de Seglars i Rectors del Dissabte (València)

28 novembre 2015, de 10:30h. a 14:00h.

Sala Audiovisual del Col•legi Sant Antoni Abat (Salesians), València (Av. Primat Reig, 2)

   

El proper 8 de desembre s’acomplix mig segle de la cloenda del Concili Vaticà II.

    Aquest esdeveniment marcà profundament la nostra Església, les nostres vides i també la manera de situar-nos en la societat. La nova aproximació a l’Evangeli que sorgí d’aquell diàleg entre l’Església i els nous temps, ens mostrava com eixir de nosaltres i com entendre la fe amb una mirada plena d’esperança. La crida a ser Poble de Déu, mútuament responsables, com correspon a una gran comunitat de germanes i germans, ens interpel·lava a interpretar amb saviesa els signes dels temps i a perfilar, des d’ells, la imatge del Déu de la Vida.

    Avui sentim de nou que la nostra Església està canviant i està mirant el món de cara, tot tractant de sanar, d’acollir i de servir amb la Paraula; una Paraula lliure que, una vegada s’ha dit, cap persona no sap on va ni la pot controlar. Açò és una provocació, una crida des d’eixa realitat que cada dia se’ns presenta i que espera de nosaltres que continuem essent eixa interpretació de l’Evangeli profundament convençuda que un món diferent és possible; això sí, amb 50 anys més d’experiència i de memòria.

    És per tot això que vos convoquem a una trobada amb espai per a la memòria, per a la celebració, l’alegria i l’esperança.

9 de noviembre de 2015

Presentación y recital de "Manojos de palabras" (Librería Primado, 12 de noviembre)


Conclusiones del Congreso Internacional “Curas en unas comunidades adultas”


Curas casados2

(También puedes leer en El País...:
  
Un grupo de unas 100 personas, llegadas de 15 países y pertenecientes al movimiento internacional de curas católicos casados, nos hemos reunido del 29 de octubre al 1 de noviembre en Guadarrama (Madrid) para celebrar un Congreso Internacional bajo el lema “Curas en unas comunidades adultas”. Ha sido especialmente destacable haber contado con la presencia de 30 personas que, a pesar de la distancia y del coste económico, han venido a participar desde Latinoamérica. Culmina este acontecimiento un proceso ya antiguo: 7 congresos internacionales, más 7 latinoamericanos y otros muchos nacionales.
Pertenecemos a ese amplio colectivo de creyentes en Jesús de Nazaret, que decidimos hace unos cuarenta años reivindicar de palabra y de obra la opcionalidad del celibato para los curas de la Iglesia católica de Occidente.
Nuestro recorrido como colectivo ha ido ampliando la perspectiva inicial centrada en torno al celibato, para ir profundizando hacia un modelo de cura no clerical y un tipo de iglesia no asentada férreamente sobre un cura exclusivamente varón, célibe y clérigo.
Nuestro objetivo en este congreso ha sido claro: “realizar un análisis y un balance” –tras casi cuarenta años- de lo que ha supuesto nuestra andadura en las comunidades de creyentes a las que pertenecemos, tanto en el terreno personal como en el eclesial.
Para ello, hemos compartido y reflexionado sobre diversas experiencias comunitarias, algunas de las cuales han sido trabajadas y publicadas en un libro del mismo título (“Curas en unas comunidades adultas”). Hemos contado con la inestimable ayuda de dos ponentes (Silvia R. de Lima, brasileña, y Juan A. Estrada, español), de los componentes de una mesa redonda,  y con el trabajo realizado en  diversos talleres.
Entre nuestras conclusiones –tras esta amplia etapa- queremos destacar:
1ª. Estamos convencidos –y en ello coincidimos con otras comunidades de iglesia- de que el modelo de cristiandad mayoritariamente imperante está desfasado cuando no acabado; y lejos de ayudar a la implantación del Reinado de Dios, es con frecuencia un obstáculo para la vivencia de los valores evangélicos. Un nuevo tipo de iglesia es urgente para poder colaborar frente a los retos que el ser humano tiene planteados.
2ª. Para la renovación de la Iglesia y de las comunidades de creyentes hacia un modelo activamente comunitario de Asamblea del Pueblo de Dios, es preciso un cambio estructural; no son suficientes los meros cambios personales.  Hay una inercia de siglos que actúa como un peso muerto y dificulta cualquier cambio progresivo.
3ª. Nuestra andadura nos ha hecho experimentar y comprender que el eje de esa transformación no está en el cura –célibe o no célibe: no es ese el reto principal- ni en la jerarquía eclesiástica, sino en las características de la comunidad: solamente las comunidades adultas, maduras, pueden llevar a cabo esa transformación estructural necesaria y urgente. La estructura actual tiende a perpetuar el inmovilismo y el cambio de formas sin ir al fondo.
4ª. Esas comunidades adultas -ya existentes, en ocasiones ignoradas o perseguidas, pero por incentivar-  son comunidades donde sus componentes viven la igualdad, la corresponsabilidad, la fraternidad y sororidad, sin girar en torno a una figura –el cura- que ha ido reuniendo a lo largo de la historia todas las tareas y responsabilidades en su persona.
5ª. Esa adultez y mayoría de edad les permite adaptarse a las exigencias culturales y sociales de nuestro mundo cambiante, vivir y formular la fe de otra forma y organizarse desde dentro según sus necesidades. Son libres y ejercen la libertad. No viven desde la obediencia, sino desde la creatividad.
6ª. Y, finalmente, entre sus características está elegir y encomendar las tareas y servicios y ministerios a las personas que consideran más preparadas y adecuadas para cada tarea, sin distinción de sexo ni de estado. Luchan por ser comunidades abiertas, inclusivas, desde la pluralidad y el respeto.
Hemos encontrado y participamos en comunidades de este tipo. No son una quimera sino realidad a pesar de sus deficiencias. Y estamos decididos a seguir luchando para cada día sean más numerosas y auténticas.
Esta apuesta no es sencilla. Somos conscientes de la problematicidad de nuestra apuesta: en ocasiones bordeando la ilegalidad; pero no por capricho ni arbitrariamente; sino por fidelidad a valores profundamente evangélicos.

Y creemos que los retos actuales nos exigen abrir caminos en esos campos poco explorados, ser creativos, reconocer y practicar el protagonismo de las comunidades y hacer así realidad aquellas intuiciones del Vaticano II que tanta ilusión despertaron, que fueron arrinconadas como peligrosas y que hoy, con la llegada del papa Francisco, han cobrado actualidad y recuperado su carta de ciudadanía en nuestra Iglesia.
Invitamos a todos los creyentes en Jesús a ser valientes y adentrarse en estas sendas de creatividad y libertad, para hacer cada día más real el Evangelio de la misericordia y de la responsabilidad ante los seres humanos y ante nuestra Madre Tierra.

Guadarrama, 1 de noviembre de 2015.

15 de octubre de 2015

Carta abierta al Cardenal CañizaresSeñor Cardenal: No es mi costumbre escribir a Obispos ni Cardenales, ni me apetece debatir con usted cuestiones discutibles como la unidad de España o el aborto. 

Pero en este momento me siento escandalizado como cristiano, por sus recientes comentarios sobre los emigrantes y refugiados: “¿Esta invasión de emigrantes y refugiados es todo trigo limpio?”, y que “muy pocos lo son” realmente perseguidos. Y ver en ellos “un caballo de Troya” que quiere acabar con nuestra civilización cristiana y europea. ¡Por favor! Me parece muy poco evangélica esa actitud de sospecha, incluso aunque fuera fundada, sobre unas personas que vienen huyendo de la muerte y de una guerra causada y no evitada por los intereses de países del mundo occidental y cristiano. 

El Papa Francisco invita a tener una actitud abierta de acogida y auxilio, y a que la Iglesia sea solidaria y hospitalaria con personas que sufren, sin mirar si todo es trigo limpio y buenas intenciones, sino por ser pobres y perseguidas.

Me escandaliza también su comentario de no ver que haya aumentado la pobreza. “No veo a más gente que antes viviendo debajo de un puente”. ¿No conoce los informes de Cáritas que muestran el aumento de la pobreza y de la brecha de desigualdad. Sebastián Mora, su secretario general lamentaba que “se está perdiendo la batalla frente a la pobreza y la exclusión social”. ¿Cree usted más el mensaje del Gobierno y el PP, que le lleva a “reconocer la recuperación económica”? ¿De qué parte está usted? ¿No ve la realidad de pobreza de muchas familias valencianas? ¿Quién le informa a usted de la realidad de la calle? ¿Las cáritas parroquiales y diocesana no le cuentan su desbordamiento para atender a tanta gente necesitada? ¿No escucha al Papa decir que este sistema de exclusión y descarte mata? No veo que usted siga la línea del Papa que quiere una Iglesia pobre y de los pobres.

Comprendo que usted pueda tener una posición muy conservadora. Pero no entiendo que no siga las directrices del Papa Francisco de una pastoral de misericordia frente a problemas humanos. Y veo inaceptable que siga con su obsesión por el aborto, por la “ideología de género”, por la homofobia o la unidad de España…, y minimice cuestiones como la corrupción económica o la injusticia social del paro y la precariedad laboral, los desahucios o la violencia machista contra las mujeres.

Vivimos en una sociedad laica en la que la laicidad es garantía de derechos de igualdad de la ciudadanía, y no se obsesione usted con que la laicidad es contra la Iglesia. Es la jerarquía la que, en demasiados casos, está contra la laicidad para seguir defendiendo sus privilegios de una trasnochada cristiandad. Cristianos y cristianas apostamos desde el Evangelio por la dignidad humana y la humanización de la vida de todas las personas, especialmente de las que más sufren y son excluidas en este sistema injusto, por encima de la confesionalidad religiosa. Desde ahí procuramos vivir nuestra fe como solidaridad con las víctimas y como esperanza en el proyecto de Jesús: un mundo nuevo donde los últimos sean los primeros.

Fraternalmente le expongo mi opinión por si le sirve de algo.

Valencia, 15 de Octubre de 2015.
Demetrio Orte

LA COORDINADORA DE XARXA CRISTIANA ANTE LAS DECLARACIONES DEL CARDENAL CAÑIZARES

LA COORDINADORA DE XARXA CRISTIANA ANTE LAS DECLARACIONES DEL CARDENAL CAÑIZARES.

La Coordinadora de Xarxa Cristiana, plataforma que aglutina a diversas organizaciones cristianas de base, rechaza y lamenta profundamente las palabras del cardenal Cañizares, que nada tienen que ver con la posición de la Iglesia, ni con el mensaje cristiano.

Sus afirmaciones, sobre las personas que llegan buscando refugio, y relativizando la realidad de pobreza en nuestro país, muestran una terrible ignorancia y están plagadas de expresiones xenófobas, malintencionadas y faltas de compasión. Son, por tanto, declaraciones antievangélicas,y contrarias a lo que cabría esperar de un miembro de la Iglesia con una importante responsabilidad en esta institución.

Ante situaciones como las aludidas por Cañizares, donde muchas personas sufren de manera terrible la violencia, la pobreza, la persecución, el desarraigo... solo cabe situarse, humana y cristianamente, desde la acogida, el acompañamiento y la solidaridad... y también desde la denuncia de las causas.

Las palabras de Jesús, "Tuve hambre y me disteis de comer, fui extranjero y me acojisteis... " y también las del Papa Francisco, que llaman a una respuesta solidaria y de acogida ante el drama de los refugiados y de la pobreza, y denuncian un sistema económico deshumanizado, deben ser guía para la comunidad cristiana.

Xarxa Cristiana exige que el obispo Cañizares pida perdón por sus palabras, que escandalizan y ofenden a las víctimas, a toda la comunidad cristiana y a todas las personas de bien. Y exige asimismo a la Conferencia Episcopal Española que repruebe públicamente esos posicionamientos.


Valencia, 15 de octubre de 2015

Comunicado de la HOAC

Que hoy en Valencia se hagan realidad las palabras del evangelio: “Fui forastero, y me acogisteis” (Mt 25,35)

La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Valencia, como movimiento de Iglesia en el Mundo Obrero hacemos un llamamiento a la sociedad valenciana para convertirnos en tierra de acogida de personas refugiadas.

Militantes de la HOAC vienen trabajando junto con muchas otras personas solidarias por la integración de trabajadores y trabajadoras migrantes, tanto con actos propios como en plataformas amplias. Por eso ante las opiniones del Arzobispo de Valencia en el “Forum Europa” en relación con los refugiados nos sentimos en la necesidad de unirnos a lo declarado por el Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado: “…ver y ayudar a ver en el emigrante y en el refugiado no un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados…”.

Como militantes obreros de Acción Católica, manifestamos nuestra intención de seguir en nuestro empeño de encarnación a las periferias del Mundo Obrero. Y llamamos todas las personas cristianas a alzar la voz como reclamo en favor de quienes consideramos hermanas y hermanos. No son ni una amenaza para nuestra cultura europea ni una invasión. Son habitantes de nuestra casa común que hoy palidece bajo los muros de la opresión y los signos de la separación  que marcan las diferencias culturales, religiosas, sociales y políticas. Como afirma San Pablo, “ya no hay distinción entre judío o no judío, entre esclavo o libre, entre varón o mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28)

Hemos de seguir denunciado la vulneración del derecho a la salud y a una atención sanitaria adecuada; la existencia de los vergonzosos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) uno de ellos en Valencia; y la construcción de las vallas y muros que limitan la libre circulación de estas personas en busca de unas mejores condiciones de vida. Hacemos públicas y denunciamos estas situaciones injustas, y nos solidarizamos con nuestros hermanos y hermanas inmigrantes.

■■ Documentos relacionados ■■
En favor de las personas migrantes
Resolución de la XIII Asamblea General de la HOAC.

Por una mayor generosidad en la acogida de los refugiados y desplazados en Europa
Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española

Es necesario un cambio en la política migratoria: el control y el miedo no son aceptables
Comunicado de Cáritas, CONFER y Justicia y Paz


14 de octubre de 2015

Manifestación "Pobreza Cero" (Valencia, 17 octubre)

Este sábado...:


ProFrancisco

En http://www.propapafrancisco.com/index.html

encontraréis una página que nace como un intento de aglutinar a personas, asociaciones, medios de comunicación, colectivos e instituciones del ámbito hispano (fundamentalmente) con dos claros objetivos: apoyar al Papa Francisco y visibilizar dicho apoyo en una plataforma digital propositiva y plural. Una iniciativa para sumar.Manifiesto final de la V Asamblea de Redes Cristianas

 
Este es el Manifiesto que se ha leído hoy, 11 de octubre, como final y colofón de la V Asamblea de Redes Cristianas realizada en Madrid. Este texto recoge el sentir del conjunto de todas las personas participantes en la Asamblea, y más concretamente, en los diferentes párrafos se pueden reconocer las alusiones a los diferentes talleres que se han realizado (cuyos títulos aparecen en mayúsculas).

Manifiesto
Nos hemos juntado para cambiar, para profundizar en los retos que nos plantea este planeta mal gobernado por un sistema social y económico tan insensato. Y lo cambiamos o sucumbimos; tod@s, a la vez y conjuntamente; la humanidad al completo, la tierra y la humanidad juntas. Tod@s estamos bajo el mismo aguacero, la misma tormenta, igual diluvio. Lo dice como uno más Francisco: “Necesitamos un cambio…Este sistema ya no se aguanta… no lo aguantan los pueblos…y tampoco lo aguanta la hermana tierra” (Papa Francisco).
Por eso nos hemos juntado, recordando el 50 aniversario de la Clausura del Vaticano II, bajo “la misma lluvia, el mismo amor”: para construir una nueva tierra que sea cielo ya, que sea mar de solidaridad, laguna dulce de buen querer, donde se hayan retirado las aguas de la injusticia y se vean los olivos de la fraternidad.
Las personas reunidas en esta V ASAMBLEA de REDES CRISTIANAS en MADRID 2015 en este diluvio tan antiguo como la humanidad, constatamos cada día con mayor conciencia la necesidad de Un Nuevo Modelo Económico. Vivimos en una economía de la inequidad y de la exclusión, con un dominio de los mercados sobre la política y una mercantilización de las relaciones humanas y de la vida en general. Se ha impuesto el beneficio de una minoría de la población, el 1%, a costa del bien común del 99% restante como dicen muchos economistas.
Queremos acabar con la Exclusión y la Marginación de esta gran mayoría. Ya no es solo evitar la explotación sino rechazar lo que es aún más degradante, considerar al ser humano como desecho sobrante. Este sistema neoliberal mantiene grandes masas de población sin horizontes, desahuciados de sus viviendas, sin trabajo, en la pobreza crónica, detrás de las vallas, en guetos. Es algo que se manifiesta más duramente en los pueblos que llamamos El Sur donde hay unas diferencias extremas en el acceso a los alimentos, al agua potable, a la vivienda, la educación y la sanidad. Es una vergüenza humana.
Vemos necesario empezar por Erradicar el Hambre, símbolo y consecuencia de la injusta distribución de la riqueza. Ofrecer soluciones a las migraciones forzadas, levantar nuestra voz ante este Mediterráneo, cementerio más que mar.
Estos desequilibrios se acentúan también en el mundo femenino. La discriminación de la mujer persiste a todos los niveles, económico, social, religioso y doméstico, hasta llegar a niveles de esclavitud (prostitución, niñas esclavas…). Hay que Lograr la Igualdad de Género, evitar el maltrato mediante el diálogo. Extender la comunicación a todos los problemas y así también Superar la Violencia. Las guerras, declaradas o encubiertas, conllevan el sacrificio de la vida de muchos por el bien de unos pocos: Siria, Gaza, Yemen, Sudán, Ucrania y tantas otras. En esta violencia estructural los muertos siempre los ponen los pueblos. Nuestra respuesta es la paz y las soluciones políticas.
Por eso nos proponemos Defender lo Público. Acabar con los recortes que convierten la educación y la sanidad en moneda de cambio contra la crisis. Buscar la salud, la protección de la infancia, de los dependientes, garantizar las jubilaciones.
Insistir en la cultura de la cooperación y la formación humanitaria.
Solo así podremos Alcanzar una Democracia Participativa y una Nueva Forma de Hacer Política. Todavía falta una auténtica libertad de expresión. Campa la manipulación informativa. Se criminalizan las resistencias sociales. Cada vez resulta más inaguantable la corrupción, la “puerta giratoria”, la evasión y la elusión de impuestos, y a nivel más global los paraísos fiscales, el tráfico de armas, de drogas e incluso de personas. No se puede admitir la actitud europea ante Grecia, los migrantes o el despotismo del TTIP.
Estos desequilibrios humanos por si fuera poco alcanzan a todo el planeta. La Preservación del Medio Ambiente es una necesidad acuciante. El cambio climático avanza inexorablemente. Estamos asistiendo a un agotamiento de los recursos naturales y una pérdida de la biodiversidad. Estamos alterando las semillas de la vida, la vocación natural del suelo y atentando contra la seguridad y la soberanía alimentaria.
Para ello va a ser preciso innovar y Formular una Espiritualidad y unas Creencias para el Mundo de Hoy, que superen la crisis generalizada de valores: individualismo, intolerancia a todo lo diferente, fundamentalismos de toda índole, actitudes personales basadas en la divinización de la propiedad privada. Hay una ausencia del sentimiento de responsabilidad colectiva en paralelo con una pérdida del sentido de la trascendencia de la vida humana y su carácter de absoluto. Como cristianos estas situaciones nos llaman a Refundar una Iglesia de Iguales al Interior y Profética al Exterior. Corregir la estructura jerárquica basada en el clero, la especial discriminación de la mujer, la falta de ejemplaridad, los lenguajes y prácticas tan obsoletos y distantes, acabar con los mecanismos de colonización.
Estos son los retos, las llamadas que nos hacen la humanidad y el planeta juntos. La palabra profética del nuevo Papa Francisco nos abre, como cristianos, una ventana de esperanza. Y el trabajo conjunto de tantos movimientos humanitarios y religiones nos refuerza la voluntad de cambio. Ha llegado la hora en que una gran red de redes, cristianas o no, se levante para cuidar del planeta de los deshechos.
El Reino de Dios está gimiendo en las heridas de la tierra, en la humanidad rota, empujando desde dentro de nosotros. Ya se asoma en una convergencia mundial por otro mundo posible, en algunos países que abandonan la pobreza, en unos pocos dirigentes que quieren contar con el pueblo, en las ciudades que protestan por la dignidad y en multitud de gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños.
Como granos de mostaza, como viejos árboles que todavía mejoran el suelo cuando ya no pueden crecer más. Forman el bosque sin destacar unos por encima de otros.


Madrid, 11 de Octubre de 2015

Declaración internacional de teólogas y teólogos sobre el Sínodo • Iglesia y homosexualidad
 • Curas gays
 • Acogida a los divorciados vueltos a casar
 • Divorciados vueltos a casar
 •  
 • Iglesia y homosexualidad
 • Curas gays
 • Acogida a los divorciados vueltos a casar
 • Divorciados vueltos a casar
 • El Papa, el Sínodo y la familia
 • Segunda congregación del Sínodo
 • Francisco, durante su intervención hoy en el Sínodo
No pertenece a la Fe de la Iglesia el hecho de mantener intacto un determinado modelo de familia, propio de un tiempo y de una cultura. Según los evangelios, Jesús de Nazaret fue profundamente crítico con el modelo de familia de su tiempo y de su cultura. Por ello, la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII considera necesario presentar al Sínodo de Obispos que se está celebrando en Roma las siguientes propuestas:
1. Creemos que hay que respetar las diferentes identidades, opciones y orientaciones sexuales como expresión de la pluralidad de formas de vivir la sexualidad entre los seres humanos. En consecuencia, deben reconocerse en la Iglesia católica la homosexualidad y los matrimonios homosexuales en igualdad de condiciones que la heterosexualidad y los matrimonios heterosexuales. No debe excluirse a las personas cristianas homosexuales de ninguna tarea, actividad y responsabilidad eclesial como tampoco de la participación en los sacramentos.
No parece compaginarse el respeto a las personas no heterosexuales con su exclusión de determinadas funciones eclesiales, como por ejemplo el ejercer el padrinazgo en un bautizo o el ministerio sacerdotal y teológico. Exclusiones ambas que se han producido recientemente en la diócesis de Cádiz con un transexual y en la Congregación para la Doctrina de la Fe con un sacerdote homosexual, y que demuestran una clara discriminación en razón de la orientación sexual y desmienten la idea tan repetida en los documentos de magisterio eclesiástico de acogida hacia las personas no heterosexuales.
2. Creemos que debe revisarse la condena indiscriminada de la interrupción voluntaria del embarazo por parte del magisterio eclesiástico. Consideramos necesaria la derogación del canon 1398 del Código de Derecho Canon que decreta la excomunión para quien produce el aborto, si este se produce, y que es contraria a la absolución del pecado de aborto decretada por el papa Francisco con motivo del Jubileo Extraordinario de la Misericordia. Asimismo debe respetarse el derecho de las mujeres a decidir en conciencia en esta materia.
3. No existen razones bíblicas, teológicas, históricas, pastorales, y menos todavía dogmáticas, para excluir a hombres casados ni a las mujeres de ninguno de los ministerios eclesiales, ordenados o no ordenados. La igualdad de los cristianos y cristianas por el bautismo tiene que traducirse en condiciones iguales para hombres y mujeres en el acceso al ámbito de lo sagrado, en la elaboración de la doctrina teológica y moral así como en la participación en las responsabilidades eclesiales y en los órganos directivos, sin discriminación alguna por razones de género, etnia o clase social. Por ello pedimos se eliminen los obstáculos ideológicos, culturales y disciplinares de carácter sexista y se lleve a cabo la plena incorporación de las mujeres en los ámbitos indicados, incluido el acceso al sacerdocio y al episcopado.
4. En relación con el divorcio, no existe dogma de fe que lo impida, como tampoco que prohiba el acceso de las personas separadas o divorciadas vueltas a casar a la eucaristía. La actual disciplina excluyente en esta materia, quizá comprensible en el pasado, hoy no tiene justificación y, lejos de acercar a la gente en esas circunstancia a la comunidad cristiana, la margina, aleja y estigmatiza. Además, carece de fundamento evangélico. Creemos por ello que el Sínodo de Obispos debe eliminar tal prohibición, actualmente vigente, y facilitar el acceso a la comunión eucarística a las personas separadas o divorciadas vueltas a casar sin imponerles exigencia correctora alguna. Las personas creyentes somos sujetos morales con capacidad para decidir libremente en conciencia en este terreno. Dicha decisión debe ser respetada.
5. Es necesario reconocer los importantes avances llevados a cabo por el feminismo en la igualdad entre hombres y mujeres y en la liberación de éstas. A la luz de estos avances debe revisarse la estructura patriarcal de la doctrina y la práctica sobre el matrimonio cristiano.
6. El Sínodo no puede reducirse a las cuestiones relativas al matrimonio cristiano. Creemos prioritario que haga un análisis de la situación de pobreza y exclusión social en la que se encuentran millones de familias, la denuncie proféticamente, exprese su solidaridad con las familias más vulnerables y contribuya a la eliminación de las causas de dicha situación desde la opción ético-evangélica por las personas pobres y marginadas.

Firman esta Declaración:
Xavier Alegre. Asociación de Teólogos y Teólogas Juan XXIII. España
José Arregi. Teólogo. España
Olga Lucía Álvarez. Asociación Presbíteras Católicas Romanas. Colombia
Juan Barreto. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Fernando Bermúdez, Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Leonardo Boff. Ecoteólogo, miembro del Comité de la Carta de la Tierra y escritor.
Ancizar Cadavid Restrepo. Teólogo. Colombia
José María Castillo. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
José Centeno. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII, España
Juan Antonio Estrada. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España.
Máximo García. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Antonio Gil de Zúñiga. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Ivone Gebara. Teóloga y filósofa. Brasil
Hernández Fajardo Axel. Profesor Jubilado de la Escuela Ecuménica de las Ciencias de Religiones. Universidad Nacional. Costa Rica
Rosa María Hernández. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Mary Hunt. Teóloga. Women's Alliance for Theology, Ethics and Ritual (WATER).
Gabriela Juárez Palacio. Teóloga. Socia Fundadora de Teólogas e Investigadoras.
Rosa Leiva. Federación Latinoamericana de Presbíteros Casados. Ecuador
Juan Masiá. Teólogo. Japón.
Federico Mayor Zaragoza. Presidente de la Fundación Cultura de Paz y de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte. España
Cyprien Melibi. Teólogo Camerún.
Arnoldo Mora Rodríguez. Socio Fundador del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Costa Rica.
Mario Mullo. Federación Latinoamericana de Sacerdotes Casados. Ecuador
Carmiña Navia. Teóloga. Colombia
Marisa Noriega. Teóloga. Socia Fundadora de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista. México.
Gladys Parentelli. Auditora en el Concilio Vaticano II. Venezuela
Federico Pastor. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España.
Victorino Pérez Prieto. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Suyapa Pérez Scapini. Teóloga. El Salvador
Margarita Mª Pintos. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Javier Omar Ruiz Arroyave. Activista. Masculinidades Liberadoras. Colombia.
José Sánchez Suárez. Teólogo. Comunidad Teológica de México
Santiago Sánchez Torrado. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Fernando Silva. Asociación de Teólogas y Teólogos de Juan XXIII. España
Aida Soto Bernal. Asociación Presbíteras Católicas Romanas. Colombia
Juan José Tamayo. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Elsa Tamez. Teóloga y biblista. México
Andrea Toca. Teóloga. Socia Fundadora de la Asociación Mexicana de Reflexión Teológica Feminista. México.
Fernando Torres Millán. Teólogo. Coordinador de Kairós Educativo. Colombia
Olga Vasquez. Teóloga. El Salvador
Evaristo Villar. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España
Juan Yzuel. Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España


28è Fòrum Cristianisme i Món d'Avui (febrer 2016)

http://www.cristianismeimondavui.org/