16 de marzo de 2011

XXIII Fòrum"Cristianisme i Món d'Avui (2 i 3 d' abril)


XXIII FÒRUM "Cristianisme i Món d'Avui

2 i 3 d’abril de 2011


http://www.cristianismeimondavui.org/

TORNEM A LA CAUSA DE JESÚS

Amigues i amics,

Ja us vam avançar en la convocatòria que enguany el tema escollit respon a la necessitat de retornar al Jesús del Regne, si volem propiciar la nostra autèntica renovació personal i la de les nostres comunitats.

Aquest retorn a la causa de Jesús ens farà suprimir postures formalistes i intransigents i ens situarà de ple davant l’essència de la fe.

Si les nostres opcions i accions personals segueixen l’estil del Jesús de l’Evangeli, fent nostra la seua causa alliberadora, creixerem en humanitat, transformant-nos en persones solidàries, esperançades davant la vida i en fills i filles de Déu.

Així des de la nostra petitesa contribuirem a l’avanç del Regnat de Déu en el Món i en l’Església que ens ha tocar viure.

LA COORDINADORA


PROGRAMACIÓ DEL FÒRUM


Dissabte 2 d’abril

09’15h: Recepció i acollida.

10’00h: Pregària inicial i presentació.

10’30h: 1ª Ponència i debat: “El Regnes de Déu, centre de la predicació i de l’acció de Jesús”. José Antonio Pagola, Teòleg i biblista. Professor de l’Instituto de teologia y Pastoral (Donosti)

12’00h: Descans.

12’30h: 2ª Ponència i debat: “La construcció del Regne, missió essencial de la comunitat cristiana i de tots els seus membres”. Javier Vitoria: Catedràtic de cristologia, professor de la Universidad de Deusto (Bilbo).

14’00h: Dinar.

16’00h: Grups de treball:

Com refermar l’opció per Jesús en temps de nit fosca. Imma Mañez.

Tenim en l’Església por al Jesús del Regne? Vicent Amargós.

Corrupció o societat de valors. Marita Macias

Com avancem, en la causa de Jesús:

-davant el desmantellament de l’Estat de Benestar. Ximo Garcia Roca

-a l’àmbit de la immigració. Vicent Sanz

-al món del treball. Abraham Canales

-amb els nostres estalvis: Banca ètica. José Redonso.

-amb la participació i la responsabilitat política. Amparo Moreno.

-amb la no violència activa.. Joan Carrero.

-amb la transmissió de la fe en l’àmbit familiar”. Manuel Martí


17’30h: Descans

18’00h: Testimonis:

Concha Cañete, de Comunitats Cristianes Populars. València.

Joan Carrero, (Proposat per al premi Nobel de la Pau) de la Fundació S’OLIVAR. Mallorca

19’15h: Pregària del vespre.


Diumenge 3 d’abril

10’00h: Pregària del matí.

10’20h: 3ª Ponència i debat: “Estructures bàsiques de la comunitat cristiana per a continuar i no dificultar la construcció del Regne”. Rosa Cursach. Filòsofa i teòloga. Professora d’Ensenyament Secundari (Mallorca) i de l’equip d’EFETA (Sevilla)

11’50h: Descans.

12’20h: Assemblea general:

13’30h: Festa: Grup de percussió “A TEMPO”

14’15h: Dinar

16’30h: Concelebració Eucarística.


AVISOS


-Tothom podrà emprar en el Fòrum qualsevol de les dues llengües oficials al nostre País

-Si penseu que el Fòrum és una bona notícia, escampeu-la. Animeu a participar-hi les vostres amistats, persones conegudes i familiars.

-Que ningú no deixe d’inscriure’s per problemes econòmics, sobretot la gent jove i/o aturada. Que cadascú aporte el que puga i Déu proveirà

-Us recordem l’obligatorietat d’inscriure’s per a assistir al Fòrum. Creiem que és just que el seu elevat cost repercutisca en totes aquelles persones l’economia de les quals ho permeta.

-Donat el gran cost econòmic que suposa cada edició del Fòrum, la Coordinadora recomana i convida a les persones, l’economia de les quals els ho permeta, que abonen amb generositat la INSCRIPCIÓ D’AJUT.

-Ompliu tota la informació demanada en la Butlleta d’Inscripció i en els altres document, a efectes estadístics.

-Amb la finalitat de poder recollir ordenadament la carpeta de materials de treball, procureu arribar mitja hora abans del començament de la jornada.

-Hi haurà servici de guarderia.

-Mitjans de transport:

Autobusos de l’EMT, línies 2, 3, 5, 7, 17, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 79, 80 i 81

Metro, línies 1, 3 i 5, estació Àngel Guimerà.


5 de marzo de 2011

"Regenerar la vida pública i dignificar èticament la política"

REGENERAR LA VIDA PÚBLICA I DIGNIFICAR ÈTICAMENT LA POLÍTICA


GRUP DE RECTORS DEL DISSABTE

Des de la fe en Jesús, el Crist, i des de l’escolta dels problemes, queixes i il·lusions del nostre poble, els membres del “Grup de Rectors del Dissabte” ens sentim cridats a compartir el nostre discerniment davant les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. El nostre compromís per la causa del Regne de Déu sempre comporta –com assenyala el Concili Vaticà II (Cfr. Gaudium et Spes, 42-44)– una denúncia d’allò injust i inhumà i una afirmació d’allò que afavoreix la construcció d’una societat més justa, democràtica, lliure i participativa. D’altra manera la fe cristiana difícilment es viurà en coherència. Així doncs,


CONSTATEM:


* La importància d’aquestes eleccions, perquè es produeixen en un context de crisi econòmica i social, amb una sensació generalitzada de desprestigi de l’exercici de la política partidista.

* La implantació d’una corrupció generalitzada de persones i institucions, protagonitzada per polítics de qualsevol signe i per administracions estatals, autonòmiques i municipals.

* La desil·lusió creixent de la ciutadania per la participació en la vida social, especialment en la política partidista. Considerem aquest fet com un autèntic problema moral que ens du a perdre el valor humà i cristià de la democràcia.

* La devaluació de la institució eclesiàstica, la qual, juntament amb els partits polítics, és de les menys valorades per la societat. Amb dolor i tristesa contemplem moltes vegades com la nostra Església, a més de no ajudar a la valoració de la vida política, genera més crispació i desafecció.


DENUNCIEM QUE:

* Les activitats de moltes persones dedicades a la política semblen estar al servei no de la comunitat plural sinó de beneficiaris concrets i particulars, i fan sospitar sovint que el que cerquen és el poder. És imprescindible rebutjar amb força tot tipus d’aprofitament en l’exercici de les responsabilitats públiques, i també la seua acceptació social (justificada amb expressions com ara “És que tots són iguals”).

* La corrupció és anticristiana. Perjudica de manera lamentable la dignitat i qualitat de la nostra convivència, especialment la dels grups més desfavorits, la vida dels quals sembla no preocupar a la gent de la política.

* L’acció política no atén en especial les necessitats de la població més desvalguda, tot i que això ha de ser el més fonamental en qualsevol acció política correcta.

* És una perversió de la vida política voler justificar l’actuació de les persones amb càrrec polític amb el fet d’haver estat elegides. La legitimitat democràtica formal no garanteix la legitimitat moral de les seues actuacions.

* La manipulació partidista, demagògica i propagandística dels mitjans públics de comunicació social impedeix una informació objectiva i un coneixement seriós del pluralisme social i polític existent entre nosaltres.


PROPOSEM

ALS PARTITS POLÍTICS:

* Que facen un esforç enorme per depurar la seua estructura, tot apartant les persones sospitoses d’haver-s’hi afiliat esperant aprofitar-se d’una situació de poder o contrapoder. Tal i com estan les coses, en aquest àmbit és preferible pecar més d’inflexibilitat que no d’ingenuïtat. Per tant, haurien d’evitar presentar en les seues candidatures persones implicades en processos de corrupció.

* Que treballen sempre al servei del bé de la comunitat, tot desenvolupant els programes aprovats per la ciutadania, amb l’objectiu de gestionar honestament allò comunitari, sense acomodar-se “al que hi ha de fet”.

* Que aposten fermament pels serveis públics i promoguen vies de diàleg i acord per evitar la seua privatització i la pèrdua de les conquestes socials assolides gràcies a la lluita i l’esforç dels moviments socials, sindicals i polítics. La seua reivindicació justa ha de fer-se treballant alhora per una solidaritat internacional que impedisca l’explotació del “Tercer Món”.

* Que les mesures econòmiques i socials per eixir de la crisi siguen èticament proporcionades i socialment solidàries amb els sectors més vulnerables i els barris més deprimits. Ni la població immigrant, que ens ha aportat tants beneficis, ni les classes populars no han de pagar ara la crisi provocada pels mercats especuladors.

* Que reforcen les institucions autonòmiques d’autogovern i els ajuntaments des del reconeixement i el respecte, real i pràctic, a la nostra cultura, especialment a la nostra llengua pròpia, tot promocionant el seu ús normalitzat en tots els sectors de la vida pública, social i religiosa.

* Que promoguen i faciliten la participació i la implicació de tothom en la vida social i política, tot contribuint a un avanç real de la democràcia participativa en tots els àmbits.

* Que suprimisquen tota mena de agressivitat en el debat polític, de trampes electorals per impedir la participació lliure de grups o persones, i de procediments immorals, com ara calúmnies, faules i denúncies infundades.

A LA CIUTADANIA:

* Que valore, a l’hora d’emetre el vot, les conseqüències socials, polítiques i mediambientals de les mesures adoptades o propostes per les diverses formacions polítiques. El criteri de justícia i bé comú ha d’anteposar-se al de fidelitat de vot al grup propi.

* Que no considere la corrupció i el podriment ètic i polític com a part de la normalitat democràtica i que valore amb cura aquesta qüestió abans de votar. No sembla massa ètic donar suport a candidatures de persones imputades en processos de corrupció.

* Que es comprometa, cada vegada més, a l’enfortiment de la societat civil, la qual sembla estar tan atrofiada i adormida. Només amb una participació i protagonisme major de tothom en la vida social, cultural, econòmica i política, podrem respondre amb més cohesió, solidaritat i harmonia als reptes que la nostra societat ens planteja.


València, febrer de 2011

GRUP DE RECTORS DEL DISSABTE

Programació d´activitats Comunitat de Turballos (març-abril)

TURBALLOS LLOC DE TROBADA

La nostra fidelitat a la crida comunitària i contemplativa ens porta a oferir-vos un espais on podeu compartir una forma de vida senzilla i harmònica.

Necessitem VIURE SIMPLEMENT perquè uns altres puguen SIMPLEMENT VIURE (Gandhi).


MARÇ

Dies 4-5-6- Fira de “BIOCULTURA” en València.

Dies 12-13- Experiència de Contemplació i Silenci amb la comunitat.

Dies 18-19-20- Taller de “TAICHI”, encontré de primavera ejercicis de TAICHI I CHI-KUNG de l´element fusta. Impartit per Gemma Rodriguez , tel- 646 543 413. Començarà el divendres a les 7 de la vesprada fins el diumenge desprès de dinar.

Dies 25-26-27- Taller de conexión amb l´energia que ens mou i ens alimenta.

Taichi, chi-kung, Etica de l´alimentació, Senderisme , Meditació, Consciència corporal, Pasejada nocturna.....Impartit per Angel Verdu i Montse Rodrigo tel- 965 111 329 – 606 555 037 . Començarà el divendres a les 7 de la vesprada fins el diumenge desprès de dinar.

ABRIL

Dies 1-2-3-4-5- Participació en el curs de “CONTEMPLACIÓ” , impartit per Willigis Jäguer.

Dies 9-10- Curs de REIKI, nivel 1, Impartit per Sussana Talens , començarà a les 10 del matí del dissabte fins el diumenge desprès de dinar. Tel- 646 780 552.

Dia 17- Marxa per LA CULTURA PER LA PAU I NO-VIOLENCIA, del Comptat i L´Alcoia. Eixida des d´Alcoi, passant per Concentaina, Muro, finalitzant en Turballos, amb festa i paella. Esteu totes i tots convidats

Dies 21-22-23- “TRIDUMM PASQUAL” Jornades de reflexió, silenci i dijuni...

Dies 24- PASQUA DE RESSURRECCIÓ.

Dies 29-30-1-2- taller de “CONTETERÀPIA I SENDERISME”. La conteteràpia ens mostra el potencial sanador dels conters. Tècniques gestàltiques. Imparteixen Anabel Garcia i Montse Rodrigo. Començarà el 29 a les 7 de la vesprada fins el dia 2 desprès de dinar.

MAIG

Dies 7-8- taller de “BIODANSA”, un espai per retrobar la conexión del nostre cos i les emocions i gaudir de la complicitat de la dansa de la nostra vida, Començarà dissabte a les 10 del matí i acabarà el diumenge desprès de dinar. Impartit per Piluca i Ramón Aymerich tel- 620 724 699.

Dia 15- Taller de “ESTIRAMENTS DE CADENES MUSCULARS” des de la respiració lliure i espontanea, experimentarem la conciencia individual coordinant.la amb el moviment corporal, vivències de contacte amb l´altre , amb el grup, per despertar l´atenció. Impartit per Sussana d´Amenara.

Dies 21-22- Talelr d´ “ENEAGRAMA” treballcorporal amb bioenergética i exercicis de Constelacions. “Estructures mentals, corporals i familiars”, trovada amb un mateix a través de la vida. Impartit per Vicent Xapi i Rafa Guarner. Començarà el dissabte a les 10 del matí i acabarà el diumenge desprès de dinar.

Dies 27-28-29- Ressés de meditació, per invocar la llum dels àngels i obrir la nostra ment i cor a rebre la seua ajuda per sanar.nos, créixer espiritualment i despertar a l´amor incondicional. Acompanyat per Juana Lopez tel- 657 614 009. Començarà el divendres a les 7 de la vesprada i acabarà el diumenge desprès de dinar.


Aportació: SENT I VALORA TU MATEIX, el que rebes i actua en consequència

COMPARTEIX

Teléfon de contacte: 649 578 412


3 de marzo de 2011

Un cura con su hijito en brazos... (Cortés)

Sobre la Jornada Mundial de la Juventud (Foro "Curas de Madrid")

FORO “CURAS DE MADRID”, comisionpermanente@forocurasdemadrid.org

ECLESALIA, 03/03/11


1. Benedicto XVI expresa de este modo el objetivo de la JMJ-2011 de Madrid: "Quisiera que todos los jóvenes, tanto los que comparten nuestra fe como los que vacilan, dudan o no creen, puedan vivir esta experiencia que puede ser decisiva para la vida: la experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo y de su amor por cada uno de nosotros" (del Mensaje papal para JMJ de Madrid).

Creemos que las circunstancias que rodean la próxima J.M.J. no conducen adecuadamente al objetivo propuesto.


2. Nosotros vemos que los y las jóvenes, en general, están desanimados y apagados en una sociedad en crisis (económica, ética, social, de valores...) en la que no ven futuro.

En la misma Iglesia, constatamos su poca participación y no encontramos cauces adecuados para la pastoral juvenil. Muchos jóvenes nos ven desfasados, apegados a los privilegios del dinero y del poder, sin respuesta válida para sus vidas.


3.- Como miembros de la sociedad en la que vivimos y curas en la Iglesia a la que pertenecemos nos preguntamos: ¿qué es lo que nosotros mismos estamos haciendo mal en la sociedad y en la Iglesia para que la percepción que tienen los jóvenes sea ésta? ¿Qué está haciendo mal la jerarquía? ¿Qué tipo de Iglesia estamos construyendo, manteniendo? ¿Por qué no estamos siendo capaces de motivar a los jóvenes de hoy para participar en el Movimiento de Jesús?


4. En este contexto, han surgido algunas iniciativas, habitualmente desde la jerarquía, que se concretan en grandes eventos esporádicos como el de J.M.J. Vemos que, de hecho, son acontecimientos que dejan poca huella. ¿Dónde están los jóvenes que participaron en otros espectáculos similares, como el de Cuatro Vientos o de la Misión Joven?

Por lo que, frente a los que se muestran entusiasmados ante la próxima J.M.J. a celebrar en Madrid, porque lo consideran una oportunidad para evangelizar a los jóvenes, otros mantenemos una actitud más crítica. Nuestra postura se debe tanto a las características generales de las celebraciones masivas como a las concretas de la JMJ-2011 de Madrid.


5. Estimamos que la JMJ de Madrid tiene importantes aspectos ambiguos o negativos:

-El costo económico del evento es muy alto, más en tiempo de crisis, y creemos que no se compagina con el estilo de Jesús en el Evangelio.

-Para hacerla posible, ha sido necesario un pacto con las fuerzas económicas y políticas que refuerza la imagen de la Iglesia como institución privilegiada y cercana al poder, con el escándalo social que ello supone, particularmente en las circunstancias actuales.

-Escándalo originado al comparar la facilidad con que los poderes públicos financian este acontecimiento con tantos recortes en recursos económicos y en derechos sociales como se está exigiendo a la mayoría de los ciudadanos.

-Presenta un modelo de Iglesia triunfalista, que utiliza medios espectaculares, que confía demasiado en la fuerza de los números y las multitudes, mostrando una figura deslumbradora del Papa y de la Iglesia que consideramos poco evangélica.

-Los acentos de la Jornada están marcados por una visión demasiado conservadora de la fe. Parece pensada para ciertos grupos eclesiales más que para el conjunto más plural de los jóvenes católicos.

-A pesar de algunos esfuerzos en la preparación por evitarlo, se presenta como un acto puntual, masivo y de difícil continuidad.

-En consecuencia nos tememos que la JMJ será un bluf para quien pueda buscar notoriedad, éxito, números, triunfalismo, negocio o validación de su postura eclesial.


6. Reconocemos, con todo, que para algunos jóvenes y educadores la JMJ pueda ser ocasión de una experiencia religiosa sincera y honesta. Pero creemos que, como planteamiento general, este marco en que se va a desarrollar no es el más adecuado para “vivir esa experiencia del Señor Jesús resucitado" de que habla el Papa.


7. Por nuestra parte, en el camino hacia la experiencia del Dios de Jesús, objeto primordial de Ia educación cristiana, nos parecen irrenunciables algunos criterios como los siguientes:

-El lugar social y teológico de los pobres como fuente permanente de evangelización.

-La humildad o sencillez de medios, pues el evangelio está reñido con la ostentación, la arrogancia, la riqueza y el poder.

-El protagonismo de los sujetos en su educación que haga posible un proceso horizontal y participativo desde la base.

-Se trata de caminar con ellos para descubrir los valores que la acción del Espíritu está despertando hoy en estas sociedades y en estas generaciones de jóvenes, incorporarnos con nuestra tarea educativa, paciente y cotidiana a esa acción y hacerla fructificar para la vida del mundo.


8. En resumen, como nos propone Benedicto XVI, queremos vivir y contagiar "la experiencia del Señor Jesús resucitado y vivo y de su amor para cada uno de nosotros". Pero estimamos que la JMJ-Madrid-2011 no es un medio adecuado ni por los condicionamientos que la rodean ni por la pedagogía que emplea.