5 de marzo de 2011

"Regenerar la vida pública i dignificar èticament la política"

REGENERAR LA VIDA PÚBLICA I DIGNIFICAR ÈTICAMENT LA POLÍTICA


GRUP DE RECTORS DEL DISSABTE

Des de la fe en Jesús, el Crist, i des de l’escolta dels problemes, queixes i il·lusions del nostre poble, els membres del “Grup de Rectors del Dissabte” ens sentim cridats a compartir el nostre discerniment davant les pròximes eleccions autonòmiques i municipals. El nostre compromís per la causa del Regne de Déu sempre comporta –com assenyala el Concili Vaticà II (Cfr. Gaudium et Spes, 42-44)– una denúncia d’allò injust i inhumà i una afirmació d’allò que afavoreix la construcció d’una societat més justa, democràtica, lliure i participativa. D’altra manera la fe cristiana difícilment es viurà en coherència. Així doncs,


CONSTATEM:


* La importància d’aquestes eleccions, perquè es produeixen en un context de crisi econòmica i social, amb una sensació generalitzada de desprestigi de l’exercici de la política partidista.

* La implantació d’una corrupció generalitzada de persones i institucions, protagonitzada per polítics de qualsevol signe i per administracions estatals, autonòmiques i municipals.

* La desil·lusió creixent de la ciutadania per la participació en la vida social, especialment en la política partidista. Considerem aquest fet com un autèntic problema moral que ens du a perdre el valor humà i cristià de la democràcia.

* La devaluació de la institució eclesiàstica, la qual, juntament amb els partits polítics, és de les menys valorades per la societat. Amb dolor i tristesa contemplem moltes vegades com la nostra Església, a més de no ajudar a la valoració de la vida política, genera més crispació i desafecció.


DENUNCIEM QUE:

* Les activitats de moltes persones dedicades a la política semblen estar al servei no de la comunitat plural sinó de beneficiaris concrets i particulars, i fan sospitar sovint que el que cerquen és el poder. És imprescindible rebutjar amb força tot tipus d’aprofitament en l’exercici de les responsabilitats públiques, i també la seua acceptació social (justificada amb expressions com ara “És que tots són iguals”).

* La corrupció és anticristiana. Perjudica de manera lamentable la dignitat i qualitat de la nostra convivència, especialment la dels grups més desfavorits, la vida dels quals sembla no preocupar a la gent de la política.

* L’acció política no atén en especial les necessitats de la població més desvalguda, tot i que això ha de ser el més fonamental en qualsevol acció política correcta.

* És una perversió de la vida política voler justificar l’actuació de les persones amb càrrec polític amb el fet d’haver estat elegides. La legitimitat democràtica formal no garanteix la legitimitat moral de les seues actuacions.

* La manipulació partidista, demagògica i propagandística dels mitjans públics de comunicació social impedeix una informació objectiva i un coneixement seriós del pluralisme social i polític existent entre nosaltres.


PROPOSEM

ALS PARTITS POLÍTICS:

* Que facen un esforç enorme per depurar la seua estructura, tot apartant les persones sospitoses d’haver-s’hi afiliat esperant aprofitar-se d’una situació de poder o contrapoder. Tal i com estan les coses, en aquest àmbit és preferible pecar més d’inflexibilitat que no d’ingenuïtat. Per tant, haurien d’evitar presentar en les seues candidatures persones implicades en processos de corrupció.

* Que treballen sempre al servei del bé de la comunitat, tot desenvolupant els programes aprovats per la ciutadania, amb l’objectiu de gestionar honestament allò comunitari, sense acomodar-se “al que hi ha de fet”.

* Que aposten fermament pels serveis públics i promoguen vies de diàleg i acord per evitar la seua privatització i la pèrdua de les conquestes socials assolides gràcies a la lluita i l’esforç dels moviments socials, sindicals i polítics. La seua reivindicació justa ha de fer-se treballant alhora per una solidaritat internacional que impedisca l’explotació del “Tercer Món”.

* Que les mesures econòmiques i socials per eixir de la crisi siguen èticament proporcionades i socialment solidàries amb els sectors més vulnerables i els barris més deprimits. Ni la població immigrant, que ens ha aportat tants beneficis, ni les classes populars no han de pagar ara la crisi provocada pels mercats especuladors.

* Que reforcen les institucions autonòmiques d’autogovern i els ajuntaments des del reconeixement i el respecte, real i pràctic, a la nostra cultura, especialment a la nostra llengua pròpia, tot promocionant el seu ús normalitzat en tots els sectors de la vida pública, social i religiosa.

* Que promoguen i faciliten la participació i la implicació de tothom en la vida social i política, tot contribuint a un avanç real de la democràcia participativa en tots els àmbits.

* Que suprimisquen tota mena de agressivitat en el debat polític, de trampes electorals per impedir la participació lliure de grups o persones, i de procediments immorals, com ara calúmnies, faules i denúncies infundades.

A LA CIUTADANIA:

* Que valore, a l’hora d’emetre el vot, les conseqüències socials, polítiques i mediambientals de les mesures adoptades o propostes per les diverses formacions polítiques. El criteri de justícia i bé comú ha d’anteposar-se al de fidelitat de vot al grup propi.

* Que no considere la corrupció i el podriment ètic i polític com a part de la normalitat democràtica i que valore amb cura aquesta qüestió abans de votar. No sembla massa ètic donar suport a candidatures de persones imputades en processos de corrupció.

* Que es comprometa, cada vegada més, a l’enfortiment de la societat civil, la qual sembla estar tan atrofiada i adormida. Només amb una participació i protagonisme major de tothom en la vida social, cultural, econòmica i política, podrem respondre amb més cohesió, solidaritat i harmonia als reptes que la nostra societat ens planteja.


València, febrer de 2011

GRUP DE RECTORS DEL DISSABTE

No hay comentarios: