16 de marzo de 2011

XXIII Fòrum"Cristianisme i Món d'Avui (2 i 3 d' abril)


XXIII FÒRUM "Cristianisme i Món d'Avui

2 i 3 d’abril de 2011


http://www.cristianismeimondavui.org/

TORNEM A LA CAUSA DE JESÚS

Amigues i amics,

Ja us vam avançar en la convocatòria que enguany el tema escollit respon a la necessitat de retornar al Jesús del Regne, si volem propiciar la nostra autèntica renovació personal i la de les nostres comunitats.

Aquest retorn a la causa de Jesús ens farà suprimir postures formalistes i intransigents i ens situarà de ple davant l’essència de la fe.

Si les nostres opcions i accions personals segueixen l’estil del Jesús de l’Evangeli, fent nostra la seua causa alliberadora, creixerem en humanitat, transformant-nos en persones solidàries, esperançades davant la vida i en fills i filles de Déu.

Així des de la nostra petitesa contribuirem a l’avanç del Regnat de Déu en el Món i en l’Església que ens ha tocar viure.

LA COORDINADORA


PROGRAMACIÓ DEL FÒRUM


Dissabte 2 d’abril

09’15h: Recepció i acollida.

10’00h: Pregària inicial i presentació.

10’30h: 1ª Ponència i debat: “El Regnes de Déu, centre de la predicació i de l’acció de Jesús”. José Antonio Pagola, Teòleg i biblista. Professor de l’Instituto de teologia y Pastoral (Donosti)

12’00h: Descans.

12’30h: 2ª Ponència i debat: “La construcció del Regne, missió essencial de la comunitat cristiana i de tots els seus membres”. Javier Vitoria: Catedràtic de cristologia, professor de la Universidad de Deusto (Bilbo).

14’00h: Dinar.

16’00h: Grups de treball:

Com refermar l’opció per Jesús en temps de nit fosca. Imma Mañez.

Tenim en l’Església por al Jesús del Regne? Vicent Amargós.

Corrupció o societat de valors. Marita Macias

Com avancem, en la causa de Jesús:

-davant el desmantellament de l’Estat de Benestar. Ximo Garcia Roca

-a l’àmbit de la immigració. Vicent Sanz

-al món del treball. Abraham Canales

-amb els nostres estalvis: Banca ètica. José Redonso.

-amb la participació i la responsabilitat política. Amparo Moreno.

-amb la no violència activa.. Joan Carrero.

-amb la transmissió de la fe en l’àmbit familiar”. Manuel Martí


17’30h: Descans

18’00h: Testimonis:

Concha Cañete, de Comunitats Cristianes Populars. València.

Joan Carrero, (Proposat per al premi Nobel de la Pau) de la Fundació S’OLIVAR. Mallorca

19’15h: Pregària del vespre.


Diumenge 3 d’abril

10’00h: Pregària del matí.

10’20h: 3ª Ponència i debat: “Estructures bàsiques de la comunitat cristiana per a continuar i no dificultar la construcció del Regne”. Rosa Cursach. Filòsofa i teòloga. Professora d’Ensenyament Secundari (Mallorca) i de l’equip d’EFETA (Sevilla)

11’50h: Descans.

12’20h: Assemblea general:

13’30h: Festa: Grup de percussió “A TEMPO”

14’15h: Dinar

16’30h: Concelebració Eucarística.


AVISOS


-Tothom podrà emprar en el Fòrum qualsevol de les dues llengües oficials al nostre País

-Si penseu que el Fòrum és una bona notícia, escampeu-la. Animeu a participar-hi les vostres amistats, persones conegudes i familiars.

-Que ningú no deixe d’inscriure’s per problemes econòmics, sobretot la gent jove i/o aturada. Que cadascú aporte el que puga i Déu proveirà

-Us recordem l’obligatorietat d’inscriure’s per a assistir al Fòrum. Creiem que és just que el seu elevat cost repercutisca en totes aquelles persones l’economia de les quals ho permeta.

-Donat el gran cost econòmic que suposa cada edició del Fòrum, la Coordinadora recomana i convida a les persones, l’economia de les quals els ho permeta, que abonen amb generositat la INSCRIPCIÓ D’AJUT.

-Ompliu tota la informació demanada en la Butlleta d’Inscripció i en els altres document, a efectes estadístics.

-Amb la finalitat de poder recollir ordenadament la carpeta de materials de treball, procureu arribar mitja hora abans del començament de la jornada.

-Hi haurà servici de guarderia.

-Mitjans de transport:

Autobusos de l’EMT, línies 2, 3, 5, 7, 17, 60, 61, 62, 63, 64, 70, 72, 73, 79, 80 i 81

Metro, línies 1, 3 i 5, estació Àngel Guimerà.


No hay comentarios: