26 de mayo de 2012

"Ciudadanía, vecindad y fraternidad" (charla de García-Roca; 29 Mayo)

29 de Mayo,
a las 20.00 hs

Conferencia  
Ciudadanía, vecindad y fraternidad. 
Reinventar la solidaridad hoy.  

Joaquín García-Roca


Presenta: Amparo Martínez Sánchez,
Asociación de Profesores Jubilados de la Universidad de Valencia. 

Foro de Debates Universitat de València. 
Lugar Aula Magna. La Nau (Universidad, 2).

Conferencia de J. I. González Faus (Valencia, 5 junio)


CONFERENCIA DE JOSÉ IGNACIO GONZÁLEZ FAUS
La Cárcel como signo del antirreino

5 de junio de 2012 
a las 8 de la tarde
Paraninfo de la Universitat de València
Edificio La Nau

org:
CASAL DE LA PAU
QUARANTA ANYS OBRINT PORTES


El Casal de la Pau promueve la conferencia de José Ignacio Gonzalez Faus para estimularnos en la tarea de humanizar el cumplimiento de las penas de privación de libertad.

Dentro de los actos de celebración del Cuarenta Aniversario de Domus Pacis Casal de la Pau, Asociación dedicada a ayudar a las personas que cumplen penas de prisión especialmente los enfermos y sin apoyo familiar, esta conferencia pretende ser una llamada a colaborar en estas tareas.

José Ignacio Gonzales Faus valenciano, jesuita, profesor emérito de la Facultad de Teología de Catalunya y de la Universidad Centroamericana (UCA) de El Salvador. Entre otras obras ha publicado: La Humanidad nueva. Ensayo de Cristología (1974), Hombres de la comunidad: repensando el ministerio eclesial (1989) y Otro mundo es posible… desde Jesús (2010).

23 de mayo de 2012

Comunicat Aplec Xarxa Cristiana

COMUNICAT APLEC XARXA CRISTIANA
(València, 20 de maig de 2012)En aquest greu moment que estem vivint, enmig de l'actual situació de crisi, quan s’està imposant el neoliberalisme més salvatge, i els interesos de les corporacions financeres i dels poderosos estan arrasant amb els drets socials i laborals conquerits amb tants esforços i lluites al llarg de la història, quan la política està, més que mai, al servei d’una economia perversa, i no de les persones ni del be comú...

Desde Xarxa Cristiana, com Església de base que som, seguidors i seguidores de Jesús alliberador, defensor sempre de la justícia i de la dignitat de la persona, volem manifestar:

- La nostra solidaritat amb persones i col.lectius que més estan patint aquesta situació, les persones aturades, sense recursos, les expulsades de la seua vivenda, les que veuen vulnerats els seus drets més bàsics...

- Valorem i celebrem tantes iniciatives de solidaritat amb les víctimes, de denúncia de l’actual situació i que proposen formes alternatives de viure i de fer política. Son moltes les plataformes, les campanyes, les organitzacions, que treballen per una transformació radical de la societat, per una major justícia, per un món més humà i fratern.
Ens sentim cridats i cridades a col·laborar, promoure i difondre aquestes iniciatives, i ens comprometem a renovar la nostra implicació en les organitzacions i plataformes amb accions alliberadores i transformadores de la realitat.

- Davant les mesures polítiques i econòmiques que s'estan articulant, EXIGIM ALS NOSTRES GOVERNANTS que prioritzen l'atenció a la part més feble de la nostra societat i la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones, que respecten i potèncien els serveis públics, per a tota la ciutadania, que promoguen polítiques d’igualtat, i condicions de vida i de treball dignes per a totes les persones.

- Així mateix, des del convenciment que el mandat evangèlic de l'amor ha de conduir a tota l'Església a un major compromís davant aquesta situació, DEMANEM TAMBÉ A LA JERARQUIA CATÒLICA que assumisca com prioritat el posicionar-se clarament en defensa de les persones més desfavorides en l'actual conjuntura.
Volem escoltar als nostres bisbes reclamant enèrgicament suport a la població en situació de major desprotecció, denunciant el reltall en l’assistència sanitària a les persones immigrants, demanant que es respecten els drets laborals, promovent gestos solidaris o animant les iniciatives que vagen en la línia d'un model econòmic més just i solidari.

L’actual situació suposa un repte que ens implica a tota la societat i a tota l'Església. Per nosaltres, es tracta d’implicar-nos en la missió alliberadora de Jesús, en la construcció del Regne de Déu, es a dir, d’una terra nova on regne la justícia.

Comunicat del Grup de Rectors del Dissabte

NO A LES MESURES INJUSTES, 
IMMORALS I ANTIEVANGÈLIQUES 
DEL GOVERN 
CONTRA LES PERSONES MÉS EMPOBRIDES


Les injustes mesures adoptades davant la crisi perjudiquen greument les persones més vulnerables de la societat: dependents, aturades de llarga duració, joves sense perspectiva de futur… Però la decisió de deixar sense assistència sanitària, a partir del proper 1 de setembre, les immigrants que no tinguen regularitzada la seua situació administrativa, traspassa totes les fronteres de la decència moral, produeix efectes perversos sobre els comportaments cívics i la salut pública i corromp el sentit evangèlic de la convivència.

1.- És injust i immoral que els costos de la crisi recaiguen sobre el dret fonamental a la salut. El fet que l’assistència sanitària es limite a les persones assegurades i cotitzants, tot excloent les immigrants, és l’inici d’una deriva ètica que es manifesta, també, en l’exclusió de les aturades que no tinguen actualitzada la seua demanda d’ocupació i de les majors de 26 anys que no hagen entrat en el mercat de treball. L’accés universal i igualitari a la salut és un bé de justícia que ha de ser garantit pels poders públics a tota la ciutadania i de cap manera no pot quedar condicionat per l’ètnia, la religió o la documentació. Sol·licitem als governs –central i autonòmics– que rectifiquen allò que considerem immoral i injust.

2.- Aquesta mesura és innecessària perquè l’estalvi econòmic mínim que suposa es pot assolir, sense un cost humà major, per qualsevol altre mitjà que no amenace la integritat de les persones. Per cobrir les despeses que es pretenen evitar, n’hi ha prou amb renunciar a la Fórmula 1, disminuir la despesa militar espanyola o delmar la corrupció o el frau fiscal. D’altra banda, no creiem que la mesura prevista haja de produir cap estalvi, ja que generarà un cost econòmic superior en obligar la població exclosa de l’atenció sanitària a acudir a urgències per rebre assistència mèdica, amb la qual cosa es produirà, a més, un col·lapse en les urgències més gran del que ja existeix. Invitem, doncs, les organitzacions socials i el conjunt de la societat a no secundar la mesura i a pressionar per tal de crear un consens social ampli.

3.- És contraproduent negar la targeta sanitària i, en conseqüència, l’atenció sanitària a uns éssers humans que isqueren dels seus països cercant mitjans de subsistència o condicions de vida millors per a les seues famílies. Aquesta mesura els estigmatitza, tot convertintlos en “bocs expiatoris” de les disfuncions del sistema sanitari, i trenca, a més a més, l’ordre constitucional, assentat sobre el reconeixement de la dignitat de tota persona. Invitem els qui exerceixen com a professionals de la salut a acollir-se al dret a l’objecció de consciència per atendre la població més vulnerable.

4.- És antievangèlica una mesura que deixa sense cobertura, sense atenció sanitària, sense medicines i sense drets uns éssers humans simplement per mancar de permís de residència a Espanya o per patir una precarietat laboral que ells no han causat. És un atemptat a l’amor que Déu desplega sobre les persones i a la preferència que, en Crist, ha mostrat vers les més fràgils i vulnerables. El vell interrogant bíblic “on és el teu germà?” (Gn. 4,9) és la interpel·lació que s’adreça avui a la ciutadania espanyola. Demanem a les comunitats cristianes i al conjunt de l’Església que s’ocupen a fons en la defensa del dret de la gent més empobrida.


València, 12 de maig de 2012
Festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats

Grup de Rectors del Dissabte

El Aplec de Xarxa Cristiana del 20 de mayo de 2012

Aplec de Xarxa Cristiana 2012
(20 de Mayo de 2012)

Bajo el lema “Anunciad el Reino con signos” hemos celebrado el V Aplec eclesial de Xarxa Cristiana, con el gozo del encuentro, la riqueza del intercambio y el ánimo para seguir. La Palabra de Dios y la acción de gracias ambientaron nuestra asamblea, rica de contenidos y de deseos de responder a los retos que nos interpelan.

Deme informó sobre Redes Cristianas, resumiendo la Memoria de 2010-2011, especialmente la Asamblea de Jerez, a las que asistimos 7 personas desde Valencia, y las líneas programáticas propuestas, que hemos hecho nuestras en el debate asambleario y proponemos a los colectivos que las sigan trabajando.


Líneas de acción de Xarxa Cristiana 2012

1.- Ante la situación económica y social.
-Informarse, no sólo por cauces oficiales, sino también crítica y alternativa. Y difundir la información de interés crítica. Concienciarse y concienciar.
-Meternos en la piel de quienes sufren; buscar las causas y buscar soluciones para la víctimas, no para la economía en general. Hay que ir hacia un nuevo orden mundial
-Movernos con los movimientos sociales, apoyando iniciativas que defiendan los pilares del estado de bienestar (educación, sanidad, servicios sociales, atención a la dependencia).
-Ayudar a quienes más lo necesitan, entre nosotros y en la cooperación, mostrando solidaridad concreta con quienes están peor (parados, mayores, mujeres, personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social, migrantes, etc.). Apoyar ONGs en su denuncia política y en su labor asistencial, pero siempre en la perspectiva de pasar de la caridad a la justicia.
- Reflexionar y difundir reflexiones que ayuden a la concienciación y a la participación. Aprender también de lo que pasa, por ejemplo el valor de la austeridad, no gastar más de lo necesario
-Como colectivos religiosos, mostrar nuestro apoyo a las víctimas, y nuestra denuncia del sistema injusto. Como creyentes en Jesús ser portadores de buena noticia y de esperanza.

2.-Acción y valoración.
Esta no es sin más una propuesta de acción, sino también el reconocimiento de que ya se está actuando en muchos frentes; y valorar esa participación de personas sueltas como una actuación “desde” el colectivo: “no todos podemos estar en todo, pero entre todos estamos en casi todo”. La presencia de cristianos y cristianas de base en movidas sociales es notoria. Y con ellos Xarxa Cristiana: Gente de Xarxa Cristiana ya participa en muchas de estas iniciativas.
Hemos de valorar y animar la participación en iniciativas que vayan siempre en apoyo de las víctimas y que apunten a un nuevo orden de más justicia y humanidad.
Por ejemplo (sin querer ser exhaustivos/as)
-Compromiso sindical y político, en diversos sindicatos y organizaciones políticas, parlamentarias o no.
- Compromiso en plataformas y participación en manifestaciones y concentraciones en defensa de la salud pública, de la enseñanza pública, por la ley de la dependencia, etc.
-Participar en iniciativas políticas como el proceso constituyente, reformas del Congreso y el Senado, cuestionamiento de la monarquía y reivindicación de la República, etc
-Procesos de participación democrática como los presupuestos municipales participados, etc.
-Participación en campañas pacifistas, ecologistas y de defensa de los Derechos Humanos, con entidades como Intermón. Amnistía Internacional, Avaaz, etc Acciones por Internet como firmas de apoyo, campañas, etc
-Promover y participar en la Banca ética (Fiare, etc)
-Participar y colaborar con los movimientos ciudadanos, como las Asociaciones de Vecinos/as, “Salvem…”, NO a la F1, campaña contra la subida de tasas del agua, etc. Tanto de tipo local como global (ATTAC…)
-Compaña por el cierre de los CIES, concentraciones últimos martes, y otras acciones. Participación en la Mesa d’Entitats de Solidaritat amb les persones migrants.
-Movimiento feminista, campañas contra la violencia de género..
-Foro per la Memòria…, por las víctimas del franquismo, los niños robados, etc.
-Apoyo a las víctimas del metro del 3 de Julio. Concentraciones los días 3.
-Día de África en Natzaret, y conciertos solidarios. También otras ONGs de solidaridad con el Tercer Mundo. Colectas solidarias para proyectos concretos.
-Participación en Pobreza Cero, Comercio Justo, Objeción fiscal, etc
-Foro Social Mundial, Marcha contra la violencia contra las mujeres, etc
- Día del Orgullo LGTB, campañas contra la LGTBfobia,etc
-Participación en movimientos apostólicos obreros, como la HOAC, y otros como Pastoral penitenciaria., Cáritas parroquial o diocesana…
-Voluntariado (Casal de la Pau, Albergue San Juan de Dios, ONGs, etc…)

3.-Laicidad.
Como grupos cristianos abogamos por la separación real entre Estado e Iglesia, y denunciamos la situación de poder y de privilegio de la Iglesia Católica, basada en los preconstitucionales Acuerdos del Estado y la Santa Sede. Estamos por que se deroguen dichos acuerdos y la Iglesia se autofinancie, y pague sus impuestos como cualquier otra entidad. En concreto:
-Pago del IBI, IVA y demás impuestos como cualquier otra sociedad.
-No a la asignación del IRPF en la casilla de la Iglesia Católica.
-no a las clases de religión católica en la escuela pública pagada por el Estado y controlada por la Jerarquía eclesiástica.
-no al pago por el Estado de sueldos a personal eclesiástico.
-no al recibimiento del Papa como Jefe de Estado
-no a la apropiación por parte de la Iglesia de propiedades históricamente civiles ( inmatriculación). Devolución en su caso de los bienes así apropiados. Transparencia en el registro de propiedades eclesiásticas y su origen legítimo ( no sólo legal).
Consideramos que algunas de estas cosas son un verdadero escándalo que obstaculiza la credibilidad de la Iglesia.
En una sociedad laica y plural, creemos que nuestra presencia no ha de ser proselitista, pero tampoco escondernos. Manifestarnos como cristianos y cristianas de base, ser “otra voz de iglesia” es una referencia que creemos que mucha gente espera de nosotros, para que no parezca que no hay más voz que la oficial de la jerarquía.

4.-Como colectivo creyente.
1.-Reivindicar la figura de Jesús, centrarnos en ella como referencia fundamental de nuestra fe, de nuestras comunidades y de nuestro compromiso por el Reino. Como él.
2.-Reivindicar nuestra eclesialidad, desde la base y la marginalidad. Somos Iglesia. No lo es sólo la Jerarquía. Tenemos opinión, voz y experiencia. Somos personas y comunidades adultas.
3.--Denunciamos la estructura jerárquica de la Iglesia, el clericalismo como desigualdad radical, la estructura de poder antidemocrático, el dogmatismo y el control doctrinal inquisitorial.
Creemos en otra Iglesia posible, comunidad de creyentes en Jesús, pobre y al servicio de los pobres, desvinculada del poder y la riqueza, y al servicio del Reino de Dios, comunión de comunidades igualitarias, fraternas, serviciales y comprometidas en este mundo. Hemos de ir cultivando una teología actualizada, que dé fundamento a nuestra acción.
4.-Denunciamos la represión, el descrédito o desautorización a teólogos y teólogas, a parroquias y comunidades cristianas, congregaciones religiosas que intentan ser fieles a Jesús desde distintos parámetros que la jerarquía eclesiástica.
Como muestra de nuestro apoyo, podemos invitar a Juanjo Tamayo (a quien se le ha prohibido en varias ciudades por parte de la jerarquía) a alguna de las conferencias que hacemos como Xarxa en la Nau, por ejemplo sobre pluralismo religioso. También podemos pensar en contar con Torres Queiruga y Ximo García Roca.
5.- Reivindicamos la disidencia como fidelidad evangélica no sólo en la doctrina (reflexión teológica), sino también en la práctica: el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y sexualidad, el respeto y aceptación de la homosexualidad como una forma más de vivir el amor, el debate abierto en torno al sacerdocio de las mujeres, al celibato opcional o la presidencia de la eucaristía. Creemos que es la comunidad cristiana quien decide sobre sus ministerios de acuerdo con la eclesiología conciliar que defiende la autonomía frente al centralismo. Y respetamos los distintos ritmos y estilos de cada una, como parte de la legítima diversidad eclesial.

5.- Como Xarxa Cristiana.
- Mantenemos la estructura organizativa mínima para ejercer como “xarxa”: un pequeño comité coordinador, una reunión anual (“Aplec”), un blog, una lista de correos, un listado de colectivos adheridos a Xarxa Cristiana, una vinculación a Redes Cristianas a nivel estatal participando en la Asamblea de Representantes ( una o dos veces al año), y en la Asamblea General cada 2-3 años. Por Internet, enlaces a la página web de Redes Cristianas y otros colectivos eclesiales y sociales.
Tenemos la suerte de poder hacer una actividad trimestral con el Foro de Debates de la Universidad de Valencia, y se han realizado numerosos actos como conferencias, presentaciones de libros, mesas redondas y debates con cierta proyección social y eclesial.
Compartimos actividades y convocatorias de los colectivos implicados y de otros (eclesiales y sociales), difundimos documentos que nos parecen de interés, y participamos en otros Foros y encuentros, como el Fòrum Cristianisme i món d’avui, Foro Social, 15M, Mesa d’Entitats, etc.
Queremos conectar con grupos y personas “dispersas” que pueden sintonizar con nuestras propuestas. Queremos abrirnos al diálogo interreligioso y más allá, dar a conocer nuestra voz eclesial diferente a la oficial dominante, y participar en foros de opinión. No buscamos la confrontación con la Jerarquía eclesiástica. Estamos abiertos/as al diálogo. Y buscamos “hacer redes” donde estemos.

6.- Ante el llamamiento a una Asamblea Universal del Pueblo Cristiano.
-Adherirnos como Xarxa Cristiana, consultando dicha adhesión expresamente a los colectivos implicados, y transmitirla a Redes Cristianas.
-Tomarnos el compromiso de difundir dicho llamamiento, y promover en la medida en que podamos, un proceso de participación desde las bases, en recoger inquietudes, propuestas o sugerencias…
-Participar en las iniciativas o actos que se propongan para celebrar los 50 años del Concilio Vaticano II, junto con otros colectivos eclesiales que los promuevan, o promover nosotros alguna iniciativa, si nos parece y podemos.
-En concreto, el Grup de Rectors del Dissabte propone celebrar una jornada de talleres de intercambio sobre experiencias nacidas del Vaticano II y mostrar narrativamente la fecundidad del Concilio en estas experiencias y las potencialidades silenciadas. Como Xarxa Cristiana participaremos en la preparación y celebración de esta jornada. Puede ser una iniciativa que se sume al proceso asambleario propuesto por Redes.

Finalmente, acordamos trasladar estos Aplecs de Mayo a Otoño (Octubre-Noviembre), pues en Mayo hay muchas actividades.

Y se lee el comunicado de este Aplec, que es aprobado por aclamación, y difundiremos en el blog, a la prensa y a Redes.

Resumió: Deme Orte


7 de mayo de 2012

V Aplec de Xarxa Cristiana (València, 20 de maig)

V APLEC ECLESIAL
Anuncieu el Regne amb signes

XARXA CRISTIANA

20 de Maig de 2012

Lloc:
 local de la Comunitat “Ignacio Ellacuría”
C/ Ribarroja, 4 baix (Barri de Campanar; València)


HORARI:


10.00     Salutacions dels grups
10.15     Oració inicial.
10.30     Assemblea
                    - informació de Redes Cristianas
                    - deliberació i posicionament de Xarxa Cristiana
11.30     Descans
12.00     Celebració
13.00     Avisos i acomiadament

6 de mayo de 2012

VIII Dia d' Àfrica a Natzaret (19 de Maig)


10.30: II Festival Solidari de Bandetes a la Plaça
13.00: Conferència
15.00: Paella solidària
16.30: Actuacions
17.00: Cercavila
18.00: Antiga rondalla
18.30: Presentació del apadrinaments
19.30: Encontre popular de corals
21.30: Sopar de germanor
22.00: Actuacions

Sobre l'event i el projecte, punxa ací.

5 de mayo de 2012

Asamblea Universal del Pueblo Cristiano (Coordinadora de Redes Cristianas)

 Coordinadora de Redes Cristianas

 
Estimados amigos y amigas,

La Coordinadora de Redes Cristianas, reunida el día 11 de marzo en Madrid, dio luz verde al texto del “llamamiento” a la Asamblea Universal del Pueblo Cristiano,  considerándolo acorde con la decisión de la III Asamblea General, las orientaciones  de la última Asamblea de Representantes y las aportaciones de algunos colectivos al borrador original.

Con la intención de explicar el proceso que a partir de ahora iniciamos, consideramos oportuno deciros cuanto sigue:

1.  La Coordinadora considera el  texto base (que aparece a continuación: pincha este LINK para leerlo) como medio para empezar a caminar.  No se trata,  por lo tanto,  de trabajar más este texto  -mero instrumento  de trabajo-  cuanto de darlo a conocer  a todo el mundo. A esta tarea de difusión, de la forma que consideréis más práctica y oportuna, os invitamos a  todos los colectivos y al resto de medios de comunicación vinculados a Redes (páginas web, revistas, etc.)

2.  Con la recepción  de este documento-base  iniciamos  ya  la Asamblea universal en  su 1ª Fase 2012-2013 o Constitución de la base social. Pensamos que una manera práctica de trabajar esta primera fase puede ser elaborando, desde el primer momento,  un listado de colectivos de la propia zona (grupos, comunidades, movimientos, instituciones, etc.) con los que entrar  luego en contacto para informarlos de esta iniciativa e invitarlos a sumarse a la misma.  El perfil de estos posibles contactos aparece suficientemente reflejado en el punto 2 del documento-base. Y  La forma concreta de participar en la asamblea la iremos dibujando entre todos al ritmo de los acontecimientos. Por el momento podéis enviar vuestras aportaciones a la dirección: webredes2@gmail.com

3.  La Coordinadora, mientras no se decida otra cosa en la Asamblea de Representantes,  ha creído oportuno  constituirse en garante del proceso que ahora iniciamos.  Uno de sus primeros actos ha sido el establecimiento del siguiente cronograma  para esta primera fase:
  • Primer tanteo: el 23 de junio (durante la Asamblea de Representantes).
  • Segundo momento para evaluar el camino recorrido: el 16 de septiembre.
  • Final  de la primera fase: el 16 de diciembre.
Os animamos a tomar con todo el interés  posible esta tarea (que entre todos hemos ideado y decidido) por considerarla no solo a nuestro alcance sino también un instrumento oportuno para actualizar la forma de nuestra presencia en el mundo y, en consecuencia, para caminar hacia una reforma profunda de la Iglesia de la que somos parte.

Para mayor información, podéis dirigiros a cualquiera de las personas que ejercen de portavoces de Redes Cristianas.

La Coordinadora


Comunicado de la HOAC y la JOC ante el recorte del DERECHO a la SALUD de las PERSONAS INMIGRANTES.


    Hace tiempo que los gobiernos, con el pretexto de la crisis económica, están tomando decisiones que suponen un grave retroceso en los derechos laborales y sociales de personas y familias. Estas políticas están afectando muy negati-vamente al conjunto de la sociedad y, en particular, a las personas y familias más empobrecidas y vulnerables. Como ya hemos manifestado en otras ocasiones, consideramos estas políticas equivocadas e injustas. El actual Gobierno de España está llevando hasta el extremo estas políticas contrarias a los derechos laborales y sociales de personas y familias.

      Entre estas decisiones se están tomando algunas que imponen recortes en el ejercicio de un derecho básico de las personas, en el acceso a una sanidad pública que atienda debidamente el derecho a la salud de las personas y a la debida atención sanitaria. Y dentro de ellas se ha tomado la decisión de que, desde el próximo 1 de septiembre, a las personas inmigrantes que no tienen regularizada su situación administrativa, se les negará la tarjeta sanitaria y, por tanto, la atención sanitaria que puedan necesitar (con excepción de las urgencias y la atención a menores de edad y mujeres embarazadas).

     La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), consideramos que esta decisión es especialmente injusta e inmoral. Porque estamos ante un retroceso en el reconocimiento del acceso universal a la sanidad (que es lo justo) y, sobre todo, porque supone excluir de este derecho a personas especialmente vulnerables y empobrecidas (y atenderlas debidamente es lo moral). Con el Papa Juan Pablo II, consideramos que “apenas hay una señal más eficaz para medir la verdadera estatura democrática de una nación moderna que el comportamiento que muestra para con los inmigrados” (Homilía en Guadalupe, España, 1982). Personas a las que una legislación injusta ha dejado en una situación irregular administrativamente, ahora se les considera de inferior categoría en el acceso a derechos básicos. Es una desigualdad absolutamente inmoral.

     Es una injusticia y una inmoralidad que niega un principio básico de humanidad en el que ha insistido la Doctrina Social de la Iglesia: “Todo emigrante goza de derechos fundamentales inalienables que deben ser respetados en cualquier situación” (Consejo Pontificio para la Pastoral de los Emigrantes, “Erga migrantes caritas Christi”, n. 5). Principio que los obispos españoles han concretado de forma que nos parece especialmente importante para una situación como la actual: “Para la Iglesia, el emigrante, independientemente de la situación legal, económica, laboral, en que se halle, es una persona con la misma dignidad y derechos fundamentales que los demás, es un hijo de Dios (…) El inmigrante no es “una fuerza de trabajo”, sino una persona. Con esto está dicho todo lo que a dignidad humana y derechos fundamentales se refiere” (Conferencia Episcopal Española, “La Iglesia en España y los Inmigrantes”, n. 5).

     Por todo ello, la HOAC y la JOC:
  1. Rechazamos la decisión adoptada por el Gobierno de España, por injusta e inmoral, y le pedimos una inmediata rectificación, devolviendo a los inmigrantes lo que en justicia les pertenece.
  2. Pedimos al conjunto de la sociedad y a las organizaciones sociales que se opongan a esta decisión y hagan lo posible por modificarla.
  3. Invitamos a las comunidades cristianas y al conjunto de la Iglesia a asumir la especial responsabilidad que tenemos en la defensa de los derechos de justicia de quienes son más pobres y vulnerables.
Madrid, 4 de mayo de 2012

4 de mayo de 2012

Acto de Xarxa Cristiana y la Universitat: "Poesía que no cede a la hipnosis" (Martes, 8 de Mayo)

     En plena crisis de sistema, en mitad de tantas evidencias acumuladas de exclusión social e inculcación de los derechos, el poeta Jorge Riechmann se pregunta en 2012: “¿Para qué poesía, con la que está cayendo?”.
     Contra la resignación y la desesperanza, rebelándose contra la hipnosis, voz de protesta frente a la injusticia, la poesía -palabra empoderada en manos de la gente- por supuesto tiene tanto que decir. Tanto que hacer.

     Este martes tendremos ocasión de constatar esto, presentando la poderosa voz de tres poetas (de tres generaciones diferentes) que, desde claves y registros diversos, y desde Valencia, han querido alzar su poesía contra la hipnosis y el letargo con que este sistema en que vivimos nos va adormeciendo en mitad de la tormenta.


Xarxa Cristiana,
en colaboración con
el Fòrum de Debats de la Universitat de València,

te invitan al acto

"Poesía que no cede a la hipnosis”

recital de los poetas
Enrique Martín, Laura Giordani y Pedro L. Verdejo

Martes 8 de mayo de 2012

20.00 horas
Aulas Seminario de la Nau (C/ Universitat; Valencia)

Intervendrán:

* Enrique Martín Corrales
(autor del libro El camino hacia la herida, Varadero, 2011)
* Laura Giordani
(autora de Noche sin clausura, Amargord, 2012)
* Pedro L. Verdejo
(autor de Crisis sistémica, Germanía, 2012)

Presenta y modera: Enrique Falcón, de Xarxa Cristiana.

Presentación de tres libros recientemente publicados,
recital en voz de sus autores y coloquio posterior.


Organiza: Fòrum de Debats y Xarxa Cristiana