29 de diciembre de 2015

Taizé convoca quinze mil joves a València

  MÉS INFORMACIÓ: http://www.taizevalencia.es/


Acte ecumènic a Taizé amb el germà Alois. 
Foto: EFE.

Aquests milers de joves europeus, i d'altres continents, estan convocats a València per fer una peregrinació de «confiança». Després que Praga, París, Berlín i moltes altres ciutats hagen rebut aquesta convocatòria, ara, al cap i casal del País Valencià aplega aquesta munió per viure la Trobada de Confiança que és tot un repte en els temps que vivim.

Així doncs, a partir del 28 de desembre fins a l'1 de gener, la ciutat serà la seu d'aquest aplec internacional que ja fa 38 anys que s'hi celebra.

Pretén, a partir del valor esmentat de la confiança, cercar dreceres d'encontre des de la senzillesa i la misericòrdia, portar endavant el missatge evangèlic. Si fa o no fa, com l'esperit que impregna la vida monàstica dels germans que fan vida a Taizé, i que és coneguda i reconeguda pel seu tarannà obert i acollidor especialment pel que fa als joves.

Però haurem d'explicar que Taizé és un llogaret de la Borgonya francesa. En aquest indret el pare Roger Schutz durant la segona guerra mundial s'hi va dedicar a protegir refugiats que fugien de l'avanç de les tropes alemanyes. En el decurs del temps, i amb uns quants germans, va fundar una comunitat ecumènica sense grans pretensions d'expansió. En l'actualitat està composta per cent germans, catòlics i protestants, la procedència dels quals abasta vint-i-cinc països.

Aquest moviment cada cop té més èxit. Fascina i atreu aquells que cerquen la senzillesa, la proximitat i encontre. Així, les celebracions i pregàries vénen caracteritzades per una litúrgia amb símbols, cants i gestos senzills, i molt propers, que aconsegueixen fer protagonista actiu a qui s'hi troba i no un espectador passiu com esdevé en altres celebracions més tradicionals. Atesa la diversitat i origen dels participants, aquests actes tenen un alt tarannà ecumènic que obri àmbits i perspectives d'acollida i acceptació a el que és divers o desconegut.

A l'estiu centenars de joves fan estatge al lloc de la comunitat atrets per les seues propostes.
A l'hivern te lloc l'encontre al qual ens estem referint. Mitjançant el qual l'esperit de Taizé sembla que es vol donar a conèixer i —ara— s'obre a la ciutadania i a les persones de bona voluntat. Ensems, que els seus participants coneguen diversos llocs del món i, sobretot, que tinguen relació amb la gent, famílies, parròquies, moviments, etc. La gran majoria dels pelegrins són cristians de les diverses confessions existents.

Tres grans blocs temàtics seran matèria d'estudi i reflexió pels visitants: Fe i Espiritualitat, Solidaritat/Societat i Art i Cultura.

Mitjançant l'oració, els tallers i també els debats, amb experts i persones dels tres àmbits adés referits, és com els pelegrins aniran amerant-s'hi dels valors de la confiança, la igualtat, la solidaritat i la justícia. Valors compartits amb molts altres col·lectius actuals que miren d'omplir la seua vida del que és transcendent i no tan sols dels efímers i banals atractius de la societat contemporània.

Els pelegrins seran acollits, desinteressadament, a les cases de persones i famílies —creients o no— de la ciutat i dels pobles de les comarques de l'Horta. Ací ja entra en joc la diversitat, la comunicació i el coneixement de realitats distintes. Els joves, a més de la casa on faran nit i un àpat, també faran oració en la parròquia que els acull així com reunions amb els grups parroquials per tal de conèixer formes i maneres diferents de viure i celebrar la fe.

pepferrerlletres.blogspot.com


Nota de prensa

La APDHA (Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía) denuncia el contenido discriminatorio del documento “Navidad y familia” del Sr. Demetrio Fernández, obispo de la Iglesia Católica en Córdoba


El pasado 24 de diciembre el sr. Fernández hizo pública una carta donde calificaba como “aquelarre químico de laboratorio” la utilización de cualquier tipo de técnica de reproducción asistida, acusando a las personas que acuden a ella de “que piensan en el derecho a tener un hijo, como si el hijo fuera un objeto”. Desde la APDHA defendemos la libertad ideológica, religiosa y de expresión, que por supuesto dan cobertura para mantener distintos posicionamientos sobre esta materia, pero considera que el sr. Fernández ha superado ampliamente los límites de estas libertades y que el contenido discriminatorio de sus declaraciones atentan contra la dignidad de los/as padres y madres que han utilizado estas técnicas y a los/as hijos/as concebidos/as a través de las mismas.

Hemos de recordar al representante de la Iglesia Católica en Córdoba que la reproducción asistida se realiza de forma regulada y tasada en el marco establecido por la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida, aprobada por nuestras instituciones democráticas, y que, dentro de lo establecido por el orden constitucional y los tratados internacionales, determina unos límites claros para prevenir cualquier tipo mal uso de las mismas. No las llevan a cabo hechiceros en el bosque a la luz de la luna llena, sino profesionales médicos en centros autorizados sometidos a estrictos controles. El sr. Fernández puede discutir desde su perspectiva moral la conveniencia o no de la actual normativa en la materia, pero calificar genéricamente a la reproducción asistida de “aquelarre” supone un menosprecio gratuito a profesionales, padres/madres e hijos/as que trabajan, utilizan o han tenido la oportunidad de existir a través de estas técnicas.

En la línea de lo anterior, nos vemos en la obligación de recordar a este representante eclesiástico que la Convención ONU sobre los Derechos del Niño (1992), la LO 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y la Ley andaluza 1/1998 de los Derechos y Atención del Menor establecen una especial protección a los/as menores frente a cualquier acto proveniente de actores públicos o privados que menoscabe su dignidad o represente una situación discriminatoria que ponga en riesgo el interés superior del menor (principio básico que prevalece en cualquier contexto en el que esté implicado un menor de edad). Entendemos que afirmar que un/a niño/a es producto de un “aquelarre químico” y que sus progenitores lo han considerado un “objeto” es un claro ataque a su dignidad como personas y son declaraciones de contenido discriminatorio. También debería sopesar el sr. Fernández que la distribución documentos de este tenor incluso podría ser constitutivo de un delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales  previsto en el art. 510 del Código Penal.

No podemos dejar de destacar también que esta carta una vez más contiene afirmaciones en materia de género de difícil encaje con el principio de igualdad consagrado, entre otros, por el art. 14 de la Constitución  y por la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres: Cuanto más varón sea el varón, mejor para todos en la casa. El aporta particularmente la cobertura, la protección y la seguridad. El varón es signo de fortaleza… La mujer tiene una aportación específica, da calor al hogar, acogida, ternura…Cuanto más mujer y más femenina sea la mujer, mejor para todos en la casa.

Desde la APDHA solicitamos al sr. Demetrio Fernández la inmediata rectificación de estas declaraciones e instamos a Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba, Junta de Andalucía a que realicen un posicionamiento institucional público de rechazo ante este documento y que valoren las posibles medidas que respecto al mismo puedan llevar a cabo en el marco de sus respectivas competencias.

Córdoba a 29 de diciembre de 2015

24 de diciembre de 2015

Feliz Navidad a todos/as

Un abrazo enorme desde Xarxa Cristiana

11 de diciembre de 2015

PER UNA POLÍTICA SOCIAL, JUSTA I HUMANITÀRIA (Grup de seglars i rectors del dissabte)

Davant les properes eleccions al Govern de l’Estat, els membres del “Grup de Seglars i Rectors del Dissabte” volem compartir amb la ciutadania les nostres preocupacions i el nostre discerniment. Des de la fe cristiana denunciem tot allò que és injust, inhumà i despersonalitzador i donem suport a tot allò que afavoreix una societat justa, democràtica, lliure, plural i participativa. Ens preocupen els reptes que hem d’assumir en relació amb la natura i el medi ambient, els quals exigeixen un estil de vida, producció i consum més ecològic, que garantisca la vida, la justícia i la pau per a tothom.

Sofrim i ens rebel·lem quan les polítiques augmenten la pobresa, menyspreen la vida, fan créixer les desigualtats socials i tracten l´ésser humà com a força bruta per interessos mercantilistes. Diem no a les polítiques que produeixen marginació en molts sectors socials, frustren i destrossen la vida de moltes persones i famílies i maltracten la identitat dels pobles. Igualment desaprovem la tebiesa amb què s’ha tolerat la corrupció.

Apel·lem, doncs, al poder del vot ciutadà perquè acabe amb els privilegis i corregisca els excessos partidistes que naixen d’interessos amagats. Les eleccions són una oportunitat que tenim els pobles lliures per canviar o refermar el rumb polític que governa les nostres vides. Per a les del pròxim dia 20 de desembre se’ns obri un ventall de propostes. Nosaltres donarem suport electoral als partits i a les formacions polítiques que facen seues aquestes orientacions: 

● Treballar per dignificar l´acció política i condemnar tota mena de corrupció de forma pú- blica i transparent, efectiva i evident, sense permetre utilitzar la política per agrair serveis o enriquir-se indegudament. 
● Mostrar evidència clara i concreta d’optar per polítiques que cuiden i facen respectar el medi ambient i frenen el canvi climàtic. 
● Implantar decididament polítiques que partisquen de la gent pobra o desfavorida. Que facen realitat el dret al treball, l’habitatge, la salut i l’ensenyament, a tenir un sou vital de sustentació. Que prioritzen l’ocupació en condicions dignes i justes. Igualment implementar polítiques socials en favor de la igualtat d’oportunitats i de les persones dependents, aturades de llarga duració i joves que no hagen pogut accedir al mercat laboral.
● Combatre tota discriminació, eliminar el buit legal dels éssers humans “sense papers”, suprimir els CIEs, evitar enfrontaments ètnics i religiosos i defensar els valors que humanitzen la societat. 
● Practicar la laïcitat, l’hospitalitat envers les persones refugiades o migrants, la no-violència en les relacions internacionals i el control de les despeses militars.
● Reconèixer la riquesa de la nostra societat com un conjunt de pobles i nacions, afavorir les diverses llengües i cultures específiques, respectar el dret a decidir el seu futur i procurar ser vehicle d’expressió de la pluralitat cultural i religiosa. 

Aquestes són les qüestions que, des de la nostra perspectiva cristiana, considerem prioritàries i decisives en el discerniment del vot.

Grup de seglars i rectors del dissabte
València, 5 de desembre de 2015

4 de diciembre de 2015

Ante las elecciones generales...

Aportando reflexiones, argumentos, para debatir, disentir, para iluminar, con la intención de compartir inquietud, con responsabilidad ante el momento presente... ANTE LAS ELECCIONES GENERALES DEL 20-D:

- documento elaborado por la Permanente de la HOAC: podéis leerlo en ISSU en la web http://www.hoac.es/2015/05/11/reflexion-de-la-hoac-sobre-las-elecciones-2015/

- propuestas de Cáritas ante las elecciones generales: en http://www.caritas.es/qhacemos_campanas_info.aspx?Id=814

2 de diciembre de 2015

Trobada de Nadal CCP (13 de desembre)

 TIEMPO DE LUZ Y DE ESPERANZA

Comunitats Cristianes Populars
La Punta, 13 de Desembre de 2015

Navidad o Natividad de Jesús nace una ESPERANZA para toda la humanidad, no desde algo puntual, sino basada en un sentido profundo y duradero para la vida humana.
  1) ¿Cuál es el sentido profundo de la vida humana que nos descubre Jesús?

  2) ¿Qué implicaciones tiene hoy a nivel 
personal y comunitario?

  3) ¿Cómo podríamos comenzar, como Comunidades de base, a llevar a cabo el mensaje de   Jesús en la sociedad actual.Ordre de la Celebració

10’30 h. Acollida
10’45 h. Salutació i Motivació

11’00 h. Primera Part:
Aportació de les Comunitats

12’00 h. Descans

12’30 h. Segona Part:
Pregària eucaristica

13’15 h. Comunicats
13’30 h. Cant final
14’00 h. Dinar de Germanor
15’00 h. ¡Sobretaula festiva!