11 de diciembre de 2015

PER UNA POLÍTICA SOCIAL, JUSTA I HUMANITÀRIA (Grup de seglars i rectors del dissabte)

Davant les properes eleccions al Govern de l’Estat, els membres del “Grup de Seglars i Rectors del Dissabte” volem compartir amb la ciutadania les nostres preocupacions i el nostre discerniment. Des de la fe cristiana denunciem tot allò que és injust, inhumà i despersonalitzador i donem suport a tot allò que afavoreix una societat justa, democràtica, lliure, plural i participativa. Ens preocupen els reptes que hem d’assumir en relació amb la natura i el medi ambient, els quals exigeixen un estil de vida, producció i consum més ecològic, que garantisca la vida, la justícia i la pau per a tothom.

Sofrim i ens rebel·lem quan les polítiques augmenten la pobresa, menyspreen la vida, fan créixer les desigualtats socials i tracten l´ésser humà com a força bruta per interessos mercantilistes. Diem no a les polítiques que produeixen marginació en molts sectors socials, frustren i destrossen la vida de moltes persones i famílies i maltracten la identitat dels pobles. Igualment desaprovem la tebiesa amb què s’ha tolerat la corrupció.

Apel·lem, doncs, al poder del vot ciutadà perquè acabe amb els privilegis i corregisca els excessos partidistes que naixen d’interessos amagats. Les eleccions són una oportunitat que tenim els pobles lliures per canviar o refermar el rumb polític que governa les nostres vides. Per a les del pròxim dia 20 de desembre se’ns obri un ventall de propostes. Nosaltres donarem suport electoral als partits i a les formacions polítiques que facen seues aquestes orientacions: 

● Treballar per dignificar l´acció política i condemnar tota mena de corrupció de forma pú- blica i transparent, efectiva i evident, sense permetre utilitzar la política per agrair serveis o enriquir-se indegudament. 
● Mostrar evidència clara i concreta d’optar per polítiques que cuiden i facen respectar el medi ambient i frenen el canvi climàtic. 
● Implantar decididament polítiques que partisquen de la gent pobra o desfavorida. Que facen realitat el dret al treball, l’habitatge, la salut i l’ensenyament, a tenir un sou vital de sustentació. Que prioritzen l’ocupació en condicions dignes i justes. Igualment implementar polítiques socials en favor de la igualtat d’oportunitats i de les persones dependents, aturades de llarga duració i joves que no hagen pogut accedir al mercat laboral.
● Combatre tota discriminació, eliminar el buit legal dels éssers humans “sense papers”, suprimir els CIEs, evitar enfrontaments ètnics i religiosos i defensar els valors que humanitzen la societat. 
● Practicar la laïcitat, l’hospitalitat envers les persones refugiades o migrants, la no-violència en les relacions internacionals i el control de les despeses militars.
● Reconèixer la riquesa de la nostra societat com un conjunt de pobles i nacions, afavorir les diverses llengües i cultures específiques, respectar el dret a decidir el seu futur i procurar ser vehicle d’expressió de la pluralitat cultural i religiosa. 

Aquestes són les qüestions que, des de la nostra perspectiva cristiana, considerem prioritàries i decisives en el discerniment del vot.

Grup de seglars i rectors del dissabte
València, 5 de desembre de 2015

No hay comentarios: