30 de noviembre de 2014

Nova etapa de l'església diocesana (Grup de Retors del Disabte)

Simultàniament i inesperada s’ha produït el cessament d’en Carlos Osoro com arquebisbe de València i el nomenament del seu successor, n’Antonio Cañizares, seguint el costum “secretista” vaticà. Aquesta forma d’actuar impossibilita la participació de tot el Poble de Déu i contradiu la doctrina del Concili Vaticà II. No podem deixar de pronunciar-nos davant aquest fet tan rellevant en la nostra Església particular. Així doncs, exposem els nostres desigs i les nostres exigències atenent a la particular situació del Poble Valencià i al disseny pastoral del papa Francesc.

Hem de manifestar-nos clarament com “l’Església de Jesús”. Per això necessitem que el bisbe done testimoniatge de solidaritat i compromís amb la gent que més pateix les conseqüències de la crisi i les dificultats econòmiques i ens anime a fer-ho nosaltres també, tot alçant la nostra veu en la defensa dels drets humans amb actituds clares de proximitat, senzillesa, solidaritat, valentia i decisió. Cal que el bisbe promoga el tarannà acollidor i servicial, obert i dialogant, misericordiós i auster que el papa Francesc manifesta i demana.
La missió alliberadora i humanitzadora de l’Església al servei del món exigeix que el nostre bisbe evite tota mena de coalició amb el poder econòmic, polític o mediàtic i de posicionament ideològic i partidista des d’opcions polítiques determinades (com ara, la unitat d’Espanya o la independència d’alguna part). És important revisar les relacions entre Arquebisbat i Generalitat i els privilegis fiscals de l’Església des d’una perspectiva democràtica i laica. El bisbe ha de promoure, amb decisió, el respecte i la valoració de les diverses iniciatives i organitzacions que busquen la solidaritat eficaç amb els grups socials exclosos i els pobles del Sud. És fonamental que anime al compromís profètic i ferm per la justícia, que denuncie sense tebiesa les corrupcions i els fraus, i que manifeste una opció clara per la gent més empobrida i per “les perifèries” i una sensibilitat especial davant tot sofriment humà. Això s’ha de traduir en gests significatius, com ara denunciar el tractament inhumà a les persones immigrants en les fronteres o les platges i demanar el tancament dels CIEs i també una sanitat, un ensenyament i uns serveis socials públics i de qualitat per a tothom.

L’Església de València, com Església particular, s’ha d’encarnar al nostre Poble Valencià. El bisbe diocesà ha de fer, doncs, un esforç real d’encarnació en la llengua i la cultura pròpies del nostre Poble. Això s’ha de concretar en conéixer i fer servir el valencià, afavorir l’ús de la nostra llengua en tota la vida eclesial, especialment en la celebració comunitària de la fe, i publicar, amb caràcter d’urgència, els llibres litúrgics oficials en valencià i segons la normativa filològica universal i oficialment vigent en el nostre País. Cal declarar obligatòria l’ensenyança del valencià al seminari i enviar a les parròquies de parla valenciana capellans que s’expressen en valencià.

Enfortir la consciència comunitària, sinodal i col·legial de la nostra Església diocesana exigeix que el bisbe, seguint la pràctica del papa Francesc, impulse una organització diocesana que siga el més sinodal possible i que assegure la participació real de tothom des de la riquesa del pluralisme existent. Això implica escoltar respectant les diferents sensibilitats, promoure les diverses opcions cristianes acceptant i valorant la crítica i la dissensió, i fer palesa en tota activitat diocesana la igual dignitat de les dones i dels homes. És necessari garantir la presència de dones amb responsabilitats de decisió en els diferents àmbits de la vida diocesana i tenir cura del llenguatge per tal d’evitar que siga discriminatori de cap persona. És urgent renovar l’organització parroquial des dels reptes del món d’avui i promoure la co-responsabilitat eclesial, afavorint el protagonisme seglar, en tot el funcionament diocesà (fins i tot pel que fa al nomenament de bisbes auxiliars).

Com a comunitat eclesial hem d’estar presents en tots els àmbits que preocupen la ciutadania. Per tant, el nostre bisbe ha d’impulsar el diàleg i la trobada amb els homes i les dones del nostre temps, qualsevol que siga el seu pensament, la seua condició, tradició cristiana o religió. També, com fa el papa Francesc, ha d’afavorir la col·laboració inter-religiosa per la pau, la justícia i la defensa de la naturalesa i, especialment, promoure i donar suport a les experiències de diàleg ecumènic i de celebració entre creients de diferents confessions cristianes, per tal d’anar fent camí vers la unitat volguda pel nostre Senyor. Cal que promoga en les institucions docents de l’Església, també als seminaris, el diàleg sincer amb el món secularitzat i científic, la cohesió social i la igualtat real d’oportunitats, restant al servei de la gent més empobrida. És important revisar la funció social de la Universitat Catòlica per possibilitar-hi l’accés a persones que, per manca de recursos, no poden estudiar a la pública.

En la tasca de renovació de la nostra Església diocesana amb aquests trets, el nou arquebisbe trobarà tot el nostre suport i la nostra col·laboració.


Grup de seglars i rectors del dissabte (València, novembre de 2014)

CCP: Trobada de Nadal (La Punta, 14 desembre)


Francisco, a José María Castillo: “Te perdí en los años 80, y ahora te vuelvo a encontrar”


Jesús Bastante

Religión Digital 
 
Sentido homenaje al padre de la “Teología Popular” en el Colegio Mayor Chaminade. Fue la guinda al homenaje que tuvo lugar anoche en el Colegio Mayor Chaminade. El protagonista, el maestro José María Castillo, admitió, a preguntas de sus cercanos, que el pasado mes de agosto recibió “una carta del Papa, que está escrita, hasta el sobre, de su puño y letra”. “Te perdí en los años 80, y ahora te vuelvo a encontrar”, anunció, emocionado, el padre de la Teología Popular. Décadas después de ser condenado, sin pruebas ni juicio, por Doctrina de la Fe, el propio Pontífice es quien -como ha hecho recientemente con Gustavo Gutiérrez- aboga por su necesaria rehabilitación.
 
Completo, aquí.

27 de noviembre de 2014

Las COMUNIDAES CRISTIANAS POPULARES DE ANDALUCÍA manifiestan su dolor y su repulsa ante los abusos sexuales cometidos en Granada

Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía manifestamos nuestro dolor, nuestra indignación y nuestra repulsa ante los abusos sexuales que se han cometido en Granada y que se han hecho públicos en fechas recientes. De manera muy especial nos solidarizamos con las víctimas de estos abusos y con su sentimiento de soledad durante tanto tiempo. Al mismo tiempo valoramos y alabamos su valentía al pasar del silencio y el sufrimiento individual a la denuncia pública de los hechos.
Denunciamos con firmeza la política de ocultamiento y de silencio que los dirigentes eclesiásticos han venido imponiendo durante siglos. Ese silencio vergonzoso y vergonzante ha dado pábulo a la impunidad y hasta al descaro, mientras que ha mantenido a las víctimas en situación de vergüenza, de humillación y de desamparo.
Aplaudimos con entusiasmo la actuación del Papa Francisco en este tema: su valentía para sacar a la luz pública los hechos, por muy dolorosos que sean, y su decisión de que sea la sociedad civil y los tribunales competentes quienes se ocupen del caso,  ya que se trata de un delito tipificado en nuestro código penal independientemente de que sea considerado un grave pecado en la moral cristiana y en la de muchas otras religiones.
Desde este comunicado animamos a las víctimas de abusos sexuales a que denuncien esos abusos. Al hacerlo están prestando un servicio para el saneamiento de la sociedad, están contribuyendo a frenar esos abusos y, sobre todo, se liberan del sentimiento personal de humillación para recuperar su propia dignidad de personas.

Desde nuestra condición de seguidores de Jesús de Nazaret no podemos permanecer callados y sin levantar nuestra voz
de denuncia contra el arzobispo de Granada, Monseñor Martínez.  Que unos hechos como los denunciados, que han ocurrido en su diócesis durante tanto tiempo e implicado a un número tan considerable de sus sacerdotes, hayan pasado desapercibidos a sus obligaciones como supervisor o, lo que sería aún peor, no hayan recibido por su parte la atención que las denuncias exigían, ponen de manifiesto de una forma clara su incapacidad para llevar a cabo la labor pastoral de velar por la verdad y la justicia que le ha sido encomendada.  Dado que cada día se extiende más ampliamente la opinión de que ha actuado como encubridor de los supuestos pederastas, pensamos que  debería ser destituido del  cargo de arzobispo, ya que ha demostrado sobradamente en reiteradas ocasiones lo lejos que están sus palabras y sus gestos del Evangelio que predica.

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía,
27 de Noviembre de 2014

25 de noviembre de 2014

9º Encuentro europeo de Comunidades Cristianas de Base

Durante los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2014 nos hemos reunido en Buizingen (Bruselas) unas 140 personas de diferentes países europeos (Austria, Bélgica flamenca, Bélgica valona, España, Euskal Herria, Francia, Holanda, Italia, Suiza) en el IX Encuentro Europeo de las Comunidades Cristianas de Base bajo el lema “El Evangelio nos hará libres-Experiencias, compromisos y respuestas de las CCB frente al sistema neoliberal”. 


SALIR DEL PENSAMIENTO UNICO NEOLIBERAL 
ES LA UNICA SALIDA JUSTA A LA CRISIS EUROPEA


“El Evangelio nos hará libres” es el lema de nuestro IX Encuentro europeo de CCB y ciertamente la verdad del Evangelio es, que el neoliberalismo y el pensamiento único, como formas modernas del capitalismo, son el origen del empobrecimiento y de la muerte de millones de personas y del mismísimo Planeta.

"El actual sistema económico es injusto en su raíz y mata", dice el Papa Francisco.  «Si fueren destruidos los fundamentos, ¿Qué ha de hacer el justo?”, (salmo 11); No se explotarán, los unos a los otros” (Lev 25)

El Pensamiento Único, implantado por el sistema es responsable de gran parte de los males de la población. En 1995 Ignacio Ramonet lo definió como “…una visión social, una ideología que se pretende exclusiva, natural, incuestionable, que sostiene y apuesta -entre otras- por estas tesis:
1-La hegemonía absoluta de la economía sobre el resto de los planos sociales
2-El mercado como mano invisible capaz de corregir cualquier tipo de disfunción social
3-La importancia de la competitividad, cuando lo que dominan son los lobbies y oligopolios
4-El Mercado libre, un librecambio sin límites
5-La mundialización, en su acepción económico-financiera.
6-La división mundial del trabajo
7-La desregulación sistemática de cualquier actividad de carácter social y
8-La privatización de lo público
Como creyentes en Jesús de Nazaret estamos convencid@s de que para lograr una salida diferente a esta crisis que nos domina, tenemos la obligación de denunciar esos demonios del capitalismo porque no podemos continuar callando, ni mirando hacia otro lado (“el silencio de los buenos” que tanto temía Martín Luther King), ni aceptando la salida que nos proponen los tecnócratas y capitalistas a costa del sufrimiento de la gente.
El miedo, la desinformación, el control de los mass media, la manipulación del lenguaje y el secuestro de los valores del Reino de Dios, nos adormecen e inmovilizan para no salir de este pensamiento único.
Las alternativas, sin embargo, son claras. Además de no seguir callados ni acomodados en el individualismo burgués, ni refugiados en una espiritualidad relajadora e inmovilizadora, tenemos el deber de recuperar la denuncia profética, la evangélica corrección fraterna y el compromiso para con la causa de los explotados por el Sistema, los desechados a los márgenes; es el mandato que nos da Jesús de Nazaret.
Y desde la Teología de la Liberación, nuestra Misión es luchar por la liberación de los oprimidos, por  la libertad y solidaridad de todos los pueblos, culturas e identidades. Porque nuestra lucha por la erradicación de la pobreza, tiene que devenir ya en una lucha sin cuartel ni tolerancia contra la acumulación de la riqueza y por un mejor reparto de los bienes de este mundo.


Buizingen, 21 de septiembre de 2014

Marxes de la Dignitat (24-29 de Novembre)Comunicat XX Jornades Generals de Pastoral Obrera (Madrid, 15 i 16 novembre 2014)

Us fem aplegar el comunicat final elaborat amb motiu de les Jornades de Pastoral Obrera celebrades a Madrid aquest cap de setmana passat.DIGNIDAD Y ESPERANZA EN EL MUNDO DEL TRABAJO
Los días 15 y 16 de noviembre, el Departamento de Pastoral Obrera, presidido por Mons. Antonio Algora Hernando, nos ha convocado en Madrid a la Iglesia que peregrina en España en medio de la vida del mundo obrero, para celebrar las XX Jornadas Generales de Pastoral Obrera. Este año bajo el lema: “A los veinte años de la pastoral obrera de toda la Iglesia. Dignidad y Esperanza en el mundo del trabajo”.
Hemos acudido a esa convocatoria más de ciento cincuenta personas de 37 diócesis, con el objetivo de profundizar desde las experiencias compartidas, y desde la reflexión y la oración común, en:
• La acción de gracias por el camino evangelizador recorrido en el mundo obrero a lo largo de estos últimos veinte años
• La propuesta del Evangelio como alegría y esperanza para nuestros hermanos ante la nueva configuración del trabajo humano
• La presencia eclesial y la tarea evangelizadora en el mundo del trabajo que estamos llamados a seguir realizando.

Curs obert HOAC: "Trabajo digno para una sociedad decente"

Menos empleos, empleos más precarios, más inestables, salarios más bajos, salarios más desiguales, más incertidumbre, más miedo, menores prestaciones, mayor exclusión…

Estamos asistiendo a una de las mayores transformaciones que se están produciendo en la manera de entender y organizar el trabajo humano. Lo que nos encontramos y vivimos cada vez más es un trabajo indecente porque no nos permite vivir con dignidad, va diluyendo nuestra humanidad y rompe los lazos sociales que son tan necesarios para construir fraternidad.
Ante esta realidad, queremos preguntarnos por lo que nos está pasando, por el ser humano, por el trabajo y la sociedad que se están configurando. Desde nuestra experiencia de Jesucristo que es camino de humanización y de realización plena, vemos que el trabajo humano y la realidad social en que se desarrolla, no responden a lo que Dios quiere para nosotros. Es más, diluye nuestra humanidad.
Ni la Iglesia ni la sociedad podemos ser indiferentes a esta realidad y mirar hacia otro lado. No podemos permanecer callados y pasivos cuando las condiciones sociales dificultan que el ser humano pueda vivir con arreglo a su dignidad de hijo de Dios.

Os ofrecemos participar en el curso abierto "Trabajo digno para una sociedad decente" buscando avanzar en estos grandes retos que se nos plantean en lo personal, lo social, lo político-institucional y lo eclesial.


Curso abierto que impartirá Juan Francisco Garrido
(militante de la HOAC diócesis de Córdoba )

Sábado 29 de noviembre de 2014
Colegio Carmelitas (c/ Ermita, 172) Vila-real

* Horario: Sábado 10 – 20.30 h

* Precio del Curso abierto incluyendo la comida del sábado: 15 €

* Habrá servicio de guardería

--
http://hoacsegorbecastello.wordpress.com

2 de noviembre de 2014

Adelantando el XXVII Fòrum Cristianisme i Món d'avui

Sistema econòmic inhumà y Compromís cristià.
28 febrer - 1 de març de 2015: