6 de diciembre de 2012

Adhesió a la Campanya contra els desnonaments

Les Comunitats i col·lectius formats per persones cristianes arrelades a la realitat que vivim i compromeses amb la societat i els problemes de justícia social que l’envolten i que avui, 1 de desembre de 2012, participem en aquesta Jornada Commemorativa del Vaticà II,

MANIFESTEM QUE:

1. Considerem el dret a l’habitatge com un dels drets fonamentals de les persones. Aquest dret, arreplegat en l’article 47 de la CE i en l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans, està sent vulnerat diàriament: milers de persones no tenen sostre i desenes de milers són desnonades a l'Estat, de manera que centenars de famílies es queden sense llar cada dia. 

2. Consegüentment donem suport a la Iniciativa Legislativa Popular promoguda per diferents organitzacions, entre elles la Plataforma d’Afectades per les Hipoteques, perquè el Congrés dels Diputats aprove els objectius d’aquesta Iniciativa i la modificació de la normativa actual, com la Llei Hipotecària, amb l’objecte de modificar l’estructura des de l’arrel i es canvie aquesta injusta situació. 

Aquesta iniciativa es concreta en els següents punts:
 
· Dació en pagament amb efectes retroactius, per tal que el deute se salde totalment amb el lliurament de l’habitatge a l’entitat financera

· Paralització dels desnonaments, amb l’objecte de garantir el dret a l’habitatge, quan els motius d’impagament siguen aliens a la pròpia voluntat i quan es tracte de la residència habitual

· Lloguer Social, per tal que l’executat tinga dret a continuar residint a l’habitatge pagant un lloguer social, no superior al 30% dels seus ingressos mensuals per un període mínim de 5 anys.

3. Instem l'Arquebisbe de València, com a cap visible d’aquesta Església cristiana del nostre territori, a manifestar la seua posició al respecte, reconega el dret a l’habitatge i done suport tanmateix al contingut d’aquesta Iniciativa Legislativa Popular esmentada, de manera que els pobres reben l'anunci de la bona nova.


València a 1 de desembre de 2012

No hay comentarios: