16 de marzo de 2008

A favor d’un nou model de relacions entre l’Estat i l’Església

Les Comunitats Cristianes Populars –CCPs- de València, ens adherim a les nombroses i diverses manifestacions públiques de col·lectius i grups de cristians de tot l’Estat i, en concret, a l’últim manifest de Barcelona de 27 de febrer de 2008, encapçalades per ACAT (Acció dels Cristians per l’Abolició de la Tortura) i 31 entitats més, a favor D’UN NOU MARC DE RESPECTE A LA LLIBERTAT RELIGIOSA, PER FER EFECTIVA LA LAÏCITAT EN LA SOCIETAT I LA ELIMINACIÓ DE TOTA MENA DE PRIVILEGIS PER A QUALSEVOL CONFESSIÓ.


AIXÍ SUBSCRIVIM:

Fomentar la veu i la presència del fet religiós en l’àmbit públic.

Denunciar els actuals Acords entre l’Estat Espanyol i la Santa Seu

Demanar l’arrelament de l’episcopat a les diòcesis i als territoris que conformen la pluralitat d’Espanya.

Recuperar la iniciativa de les comunitats de base, a partir de l’esperit del Concili Vaticà II.


ALHORA DISCREPEM:

De l’actitud, posicionaments, manifestacions i presència pública que han protagonitzat diversos membres de la jerarquia catòlica, creant un ambient de crispació i polarització.

Dels darrers documents de la CEE, per incloure criteris partidistes, incitar a la bel·ligerància contra determinades formacions polítiques, deslegitimar drets de persones, col·lectius i nacions i pretendre tutelar la consciència de la comunitat catòlica espanyola.

De la utilització del poder mediàtic i de pressió, especialment la COPE, per crear un clima de confrontació, de caos, de desinformació i de confusió per tal d’afavorir determinats posicionaments polítics, amb l’ús de la mentida, la difamació, l’insult i la manipulació.

De la resposta poruga i la manca de fermesa del govern espanyol enfront de l’actitud desafiant de bona part de la institució eclesiàstica.


València, 19 de març,
dia de Sant Josep, de 2008

No hay comentarios: